Aktualności OIRP

0

OIRP w Lublinie

Fundacja ?Znam Prawo? wesprze szkołę w zakresie edukacji prawnej

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ?Znam Prawo? 26 lutego zawarła porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.

Porozumienie zatwierdza współpracę pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy fundacji
a szkołą. Jego celem jest wspieranie szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego porozumienia radcowie prawni prowadzić będą wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

EU

OIRP w Poznaniu

Radca prawny jest jak lekarz

?Radca prawny jak lekarz ? potrzebny od urodzenia przez całe życie? to hasło programu Komisji ds. Mediów i Promocji Zawodu OIRP w Poznaniu. Celem komisji jest zaprezentowanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. W życiu codziennym brak wsparcia fachowego pełnomocnika powoduje negatywne skutki prawne. To jak leczenie się na własną rękę bez pomocy lekarza.

Komisja ds. Mediów i Promocji Zawodu w OIRP w Poznaniu chce dotrzeć z informacją do wszystkich grup społecznych. Jej członkowie podkreślają, że w wielu aspektach życia wsparcie ze strony fachowego pełnomocnika jest bezwzględnie konieczne. W tym celu podejmowane są m.in. działania edukacyjne wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem lekcji w szkołach jest nauka prawa oraz przybliżenie sylwetki radcy prawnego jako przewodnika w gąszczu zawiłych przepisów.

W 2020 r. Katarzyna Hensler-Kuczyńska, Katarzyna Szablewska, Anna Stawicka, Agnieszka Syryńska i Karolina Szał przy wsparciu ówczesnego Dziekana Rady Zbigniew Tura rozpoczęły wydawanie cyklu broszur skierowanych do różnych grup zawodowych. Broszury ?Radca prawny doradza przedsiębiorcom? i ?Radca prawny doradza rolnikom? poruszają bieżące zagadnienia dotyczące aktualnych problemów, z jakimi spotykają się ci odbiorcy.

Obecnie członkinie Komisji ds. Mediów i Promocji Zawodu wraz z przewodniczącym komisji Tomaszem Działyńskim rozpoczęły pracę nad kolejną broszurą. Publikacja będzie adresowana do młodzieży. Prezentowane treści mogą zainteresować jednak każdego czytelnika. W broszurze ?Stop przemocy ? radca prawny doradza młodzieży? autorki podejmują niezwykle aktualne tematy: przemocy w szkole, internecie i rodzinie. Celem publikacji będzie wskazanie młodym ludziom, jak skutecznie bronić się przed hejtem i przemocą.

Anna Stawicka

OIRP w Rzeszowie

Wsparcie dla najstarszych radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie zorganizowała akcję mającą na celu wsparcie radców prawnych seniorów, którzy w obecnej sytuacji wymagają szczególnej troski i opieki.

Dzięki wspólnej inicjatywie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji, a także pomocy radców prawnych i aplikantów radcowskich udało się stworzyć zespół ludzi dobrych serc, którzy zadbali o najstarszych radców prawnych. Okolicznościowe paczki zawierające lokalne artykuły żywnościowe, w tym przepyszne miody, na terenie Podkarpacia udało się dostarczyć 92 radcom prawnym, którzy ukończyli 75. rok życia. Ta inicjatywa miała ogromne znaczenie i sprawiła odwiedzanym seniorom dużą radość. W obliczu pandemii koronowirusa takie bliskie kontakty z młodszymi kolegami są bardzo ważne dla osób pozbawionych w dość znaczny sposób aktywności społecznej. Nie tylko symboliczne podarunki, lecz także wspólne, nawet krótkie rozmowy służą integracji i nawiązywaniu więzi pomiędzy seniorami i młodszym pokoleniem prawników. Wzajemna życzliwość i pomoc seniorom jest teraz gestem szczególnym i w wielu sytuacjach niezbędnym.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP we Wrocławiu

OIRP we Wrocławiu powołała fundację wspierającą radców prawnych, aplikantów i ich bliskich

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 19 stycznia powołała do życia fundację pod nazwą ?Radcowie Razem?.

Jej celem jest działalność pomocowa na rzecz rodzin
i innych osób bliskich członków samorządu radców prawnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub społecznej, a którym samorząd, ze względu na regulacje zawarte w ustawie o radcach prawnych, ma utrudnione możliwości pomocy. Fundacja będzie też koordynować oraz wspierać finansowo i organizacyjnie inicjatywy pomocowe organizowane przez członków samorządu radcowskiego w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej.

Na fundusz założycielski fundacji złożyli się z prywatnych wpłat członkowie samorządu, w tym wszyscy członkowie Rady OIRP we Wrocławiu. Praca w fundacji osób pełniących jakieś funkcje w samorządzie odbywać się będzie bez dodatkowego wynagrodzenia. Pierwszą prezes fundacji została mec. Beata Janikowska.

Biuro Prasowe OIRP we Wrocławiu OIRP we Wrocławiu

X Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

W dniach 24 i 25 maja 2021 r., po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej wybuchem epidemii COVID-19, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu (przy udziale Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego) zorganizuje 10. Ogólnopolską Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych.

Z uwagi na utrzymujące się ciągle obostrzenia epidemiczne tym razem szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym w godzinach popołudniowo-wieczornych. W jego trakcie odbędzie się debata na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego za czyny popełnione w życiu prywatnym i publicznym, a także spotkanie przewodniczącego WSD z przewodniczącymi poszczególnych okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz GRD z rzecznikami okręgowymi (poniedziałek 24 maja). W dniu następnym (wtorek 25 maja) zajęcia poświęcone zostaną odpowiedniemu stosowaniu przepisów procedury karnej w postępowaniach dyscyplinarnych. Organizatorzy mają nadzieję, że pomimo utrudnień wywołanych przez epidemię COVID-19 szkolenie przyczyni się do integracji środowiska oraz do dalszego podnoszenia merytorycznego poziomu działalności dyscyplinarnej samorządu.

Biuro Prasowe OIRP we Wrocławiu

OIRP we Wrocławiu

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn dla zdrowego ciała i ducha

Czasy pandemii nie oznaczają, że trzeba zrezygnować z obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Komisja ds. Kultury, Integracji i Sportu OIRP we Wrocławiu, której przewodniczy mec. Sylwia Filińska, w tym roku postanowiła zorganizować wydarzenia online. Spotkały się one z niezwykle dużym zainteresowaniem zarówno pań, jak i panów.

10 marca w ramach Dnia Mężczyzny panowie mogli zadbać o siebie pod względem duchowym i cielesnym, biorąc udział w inspirujących warsztatach pod hasłem ?Jak wyglądałyby twoje? wagary? prowadzonych przez coachów biznesowych ? Jerzego Cieślińskiego i Christiana Parasiewicza. Panowie mogli się również dowiedzieć, jak przygotować zdrowe i pyszne koktajle. Warsztaty prowadził Maciej Żyłajtys z firmy Zielone Koktajle.

Dla pań w dniach 12?13 marca również przewidziano mnóstwo ciekawych wydarzeń dla ciała i ducha. W ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet można było wziąć udział w warsztatach z jogi, posłuchać o terapiach twarzy jako sposobie na relaks, zdrowie i urodę, a także dowiedzieć się, jak zachować równowagę w życiu prywatnym i zawodowym pod hasłem ?Jak mniej wariować w życiu i pracy ? bo to, że wariujemy, jest pewne?. Podobnie jak panowie panie miały możliwość nabrać porannej energii przy zdrowym koktajlu, na który przepis zdradził Maciej Żyłajtys, i gotować na żywo z szefem Lorkiem znanym z programu Masterchef. Gościem specjalnym była Iwona Guzowska, która podzieliła się radami, jak uzyskać ?mistrzowską odporność psychiczną?.

Biuro Prasowe OIRP we Wrocławiu

OIRP w Rzeszowie

Lekcje prawa pro publico bono

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie zawarła porozumienie z V Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu o objęciu specjalnym patronatem klas licealnych o profilu humanistycznym.

Podjęta współpraca służy wszechstronnej edukacji prawnej oraz umożliwia zdobycie wiedzy o prawie, zawodzie radcy prawnego, a także rozwija wśród młodzieży zainteresowania dotyczące prawa i zachęca do kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia.

W związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii zajęcia odbywają się w interaktywnej formule online. Lekcje prawa prowadzone są przez radców prawnych we współpracy z innymi praktykami prawa, m.in. sędziami. Tematyka zajęć jest dostosowana do poziomu edukacji, co jest świetnym uzupełnieniem programu nauczania. W ramach współpracy przybliżane są uczniom postawa aktywnego obywatela, mającego nawyk szukania rozwiązania swojego problemu prawnego, jak również podstawowe instytucje z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Organizowane e-lekcje poszerzają wiedzę i budują świadomość prawną młodzieży.

Zorganizowana 11 lutego pierwsza w tym cyklu lekcja prawa była poświęcona bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Uczniowie mogli dowiedzieć się, z jakimi problemami mogą się spotkać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do internetu i naszych danych w sieci. Otrzymali również informację o sposobach zabezpieczenia przed tymi ryzykami. Lekcję poprowadził radca prawny Krzysztof Ostafiński, będący jednocześnie dyrektorem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Z kolei 4 marca odbyła się druga lekcja, która tym razem dotyczyła zagadnień prawa karnego i postępowania karnego. Lekcję prowadzili radca prawny Anna Więcław i asesor Sądu Rejonowego w Jarosławiu Damian Bar. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda sala sądowa, w której na co dzień odbywają się rozprawy w sprawach karnych.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Warszawie

Fundacja Edukacji Społecznej oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta łączą siły z warszawską izbą

Warszawska izba rozpoczęła 3 marca współpracę z dwiema nowymi organizacjami pozarządowymi w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono. Dziekan Rady OIRP w Warszawie dr hab. Monika Całkiewicz podpisała porozumienia z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga oraz Fundacją Edukacji Społecznej.

W pierwszym spotkaniu oprócz Dziekan Rady Moniki Całkiewicz udział wzięli dr Filip Czernicki, koordynator Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, oraz Elżbieta Szadura-Urbańska reprezentująca Towarzystwo św. Brata Alberta. W ramach zawartego porozumienia stołeczni radcowie prawni, którzy działają w ramach ośrodka, będą mogli udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które z różnych przyczyn nie mogły pozwolić sobie na opłacenie takiego wsparcia i zgłosiły się do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 r. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z ubogich rodzin, osobom starszym.

Tego samego dnia Dziekan Rady Monika Całkiewicz sygnowała jeszcze jeden ważny dokument ? porozumienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono z Fundacją Edukacji Społecznej. Podobnie jak w przypadku pozostałych podmiotów współpracujących z OIRP w Warszawie fundacja będzie mogła kierować do ośrodka swoich podopiecznych, którzy potrzebują porady prawnej lub reprezentacji przed sądem, ale nie są w stanie zapewnić sobie pomocy prawnika.

Fundacja Edukacji Społecznej od 18 lat działa na rzecz pogłębiania w społeczeństwie wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Zajmuje się również kompleksową profilaktyką HIV i AIDS oraz pozostałych chorób przenoszonych drogą płciową (STI), oferując bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku STI nieprzerwanie od 2004 r.

Red., www.oirpwarszawa.pl