Baskijscy adwokaci gospodarzami Twinning Meeting 2017 – międzynarodowa konferencja w Bilbao (prawo konsumenckie w świetle zasady ?roam like at home?)

0

W dniach 16 – 18 czerwca 2017 roku w Bilbao Colegio de Abogados de Vizcaya (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua) zorganizowało coroczne międzynarodowe spotkanie zaprzyjaźnionych izb adwokatów i radców prawnych tzw. Twinning Meeting. Baskijska izba organizowała spotkanie po raz pierwszy odkąd w 2016 roku przystąpiła do działalności w ramach tej niesformalizowanej struktury.  Obok adwokatów z Bilbao (Hiszpania), Louven (Belgia), Erlangen (Niemcy), Verony (Włochy), Exerter (Anglia) oraz Rennes (Francja) w tegorocznym spotkaniu, jak zawsze wzięła udział komisja zagraniczna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Meeting podzielono na kilka części, na które składały się konferencja z dyskusją na temat nowych unijnych regulacji dotyczących opłat roamingowych,  uczestnictwo w corocznym spotkaniu prawników izby Colegio de Abogados de Vizcaya, a także uroczysta kolacja, na której podsumowano wydarzenie.

Colegio de Abogados de Vizcaya powstała 175 lat temu i zrzesza obecnie 3.500 adwokatów. Baskijska izba odgrywa od wielu lat istotną rolę na hiszpańskim rynku usług prawniczych, a prawnicy uczestniczący w konferencji niewątpliwie wnoszą istotny wkład do organizowanych spotkań. Izbą kieruje Dziekan Carlos Fuentenebro Zabala. Prawnicy baskijscy posiadają piękną siedzibę w odrestaurowanej sześciopoziomowej kamienicy na ulicy Rampas de Uribitarte. Dziekani Izby konsekwentnie promują tradycje kulturalne regionu eksponując obrazy artystów i inwestując w sztukę. Co ciekawe, po każdej wystawie izba zachowuje jeden z wystawianych przez artystów obrazów. Samo miasto Bilbao ma wyjątkową lokalizację pomiędzy Zatoką Biskajską a górami Kantabryjskimi, w których znajdują się pokaźne złoża rudy żelaza, relatywnie wysoką gęstość zaludnienia (region Bilbao to około 1.000.000 mieszkańców), wysoko rozwinięty przemysł (w tym stoczniowy i stalowy) prowadziło w ostatnich latach szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne i kulturowe (m.in. Muzeum Guggenheima architektury autorstwa Franka Gehry’ego).

Otwierająca Twinning Meeting konferencja odbyła się w siedzibie izby Colegio de Abogados de Vizcaya przy ulicy Rampas de Uribitarte. Dotyczyła krajowych i unijnych regulacji prawnych na tle obowiązującej od 15 czerwca 2017 roku zasady ?roam like at home? wprowadzonej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Od 15 lipca 2017 roku krajach UE

Nowe prawo było analizowane przez kilkudziesięciu adwokatów i radców prawnych z delegacji siedmiu różnych krajów członkowskich. Analiza opierała się o kazus zaproponowany przez adwokata Ignacio Delgado González – Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Colegio de Abogados de Vizcaya. Problem w analizowanej sprawie dotyczył niedochowania obowiązków notyfikacyjnych przez operatora usług telekomunikacyjnych i doprowadzenia konsumenta do nieświadomego nadmiernego transferu danych w roamingu na terytorium graniczącym z obszarem UE (na statkach morskich). W konsekwencji doszło do niezgodnego z zasadą ?roam like at home? bezprawnego obciążenia konsumenta opłatami przekraczającymi maksymalny pułapu poboru danych. Prawnicy poszczególnych delegacji prezentowali przepisy własnego prawa krajowego i sposób zaimplementowania prawa unijnego w zakresie ochrony praw konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych. Każdy z siedmiu prelegentów omawiał przysługujące w danym kraju środki ochrony prawnej z uwzględnieniem postępowań ADR (alternative dispute resolution), ODR (online dispute resolutions) i sądowego rozwiązywania sporów w ramach postępowań uproszczonych oraz small claims. Istotne różnice wynikały nie tylko z odmiennego systemu prawnego poszczególnych krajów, ale przede wszystkim z oceny prawników, co do ich roli w postępowaniach ADR i ODR przy realizacji roszczeń konsumenckich o niskiej wartości. Prawnicy zgodzili się, że istotną rolę w usprawnieniu systemu prawnego mogą odgrywać alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, ale ważne znaczenie nadawali także pozwom zbiorowym, czy postępowaniom prowadzonym przez organy władzy Państwowej. Nikt nie miał wątpliwości, że nowe prawo ?roamingowe? obowiązujące bez ograniczeń od 15 czerwca 2017 roku będzie znacznym ułatwieniem dla mieszkańców i turystów znajdujących się w obszarach na pograniczu krajów UE. Niemiecka adwokat skwitowała to słowami ?wreszcie koniec z szokującymi rachunkami z austriackich Alp po udanych nartach?. Pomimo, że prelegenci podkreślali, iż korzystają już z roamingu to z pewnymi obawami oczekują kolejnego rachunku.

Piątkowa konferencja została zamknięta wystąpieniem Prezydent La Fédération des Barreaux d?Europe (FBE) – prof. Sary Chandler (Professor of Clinical Legal Education, The College of Law, London), która zaprosiła zaprzyjaźnione izby do angażowania się w sprawy ochrony środowiska, a także uczestnictwo w dniach 9 ? 11 listopada 2017 roku w organizowanej przez FBE w Westminster & Holborn Law Society konferencji w Londynie ?The role of lawyers in protecting the planet?. Podczas konferencji w Londynie świętowana będzie 25. rocznica powstania FBE.

Kolejnym elementem Twinning Meeting było coroczne spotkanie adwokatów Colegio de Abogados de Vizcaya, w którym wzięło udział około 500 adwokatów i na które zaproszeni zostali wszyscy goście z zaprzyjaźnionych izb. Spotkanie odbywało się w budynku centrum konferencyjnego Palacio de Condgresos Euskalduna ulokowanego w budynku byłej stoczni w Bilbao. W spotkaniu uczestniczył dziekan izby Colegio de Abogados de Vizcaya w Bilbao. Było to miejsce, gdzie uczestnicy mieli możliwość nie tylko wymienienia poglądów na temat aktualnych problemów w Europie, ale także przekonania się jak różnorodne jest środowisko lokalnego samorządu w Bilbao. Wśród uczestników znaleźli się wykonujący w tamtej izbie zawód adwokaci z wielu krajów Ameryki Łacińskiej takich jak Nikaragua, Portoryko czy Wenezuela.

Podziw uczestników wzbudzał sposób i rozmach organizacji tego wydarzenia, organizacja pracy izby, a także znaczące i ciekawe inwestycje. Nie było wątpliwości, że tamtejsi adwokaci stanowią istotne wsparcie do promowania tolerancji, czego wyrazem było przyjmowanie do swoich szeregów osób z krajów dotkniętych problemami politycznymi. Taka tolerancja zaistniała w Bilbao pomimo poczucia odrębności narodowej Basków ? np. los leones (lwy), jak nazywani są piłkarze Atletic Bilbao, stanowią jeden z najstarszych w Hiszpanii klubów piłkarskich, który ma w swoich szeregach piłkarzy wyłącznie z Kraju Basków (wszyscy są z promienia zaledwie 100 kilometrów wokół Bilbao). Ta przemiana w konserwatywnym dotąd społeczeństwie, w tym działalność baskijskich adwokatów i prowadzona powszechnie promocja otwartości i tolerancji przekłada się na wyjątkowość tego miejsca. Obecnie, zgodnie z lokalnym powiedzeniem mieszkańcy Bilbao rodzą się, gdzie chcą. Przełamywanie zwyczajów i poszanowanie litery prawa widoczne było na ulicy w dniach odbywania się spotkań. Prawnicy Gdańscy przyłączyli się nawet do demonstracji przeciwko przemocy wobec zwierząt (przedmiotem protestu była m.in. corrida).

Ten dzień zamknęła tradycyjna kolacja przedstawicieli izb z miast członkowskich. Odbyła się ona w historycznym dla Bilbao klubie Sociedad Bilbaina założonym w 1838 roku. Klub był niegdyś miejscem spotkań męskich elit społecznych, niemniej również przeszedł on istotną transformację. Założony na kształt angielskich klubów gentlemanów jeszcze do niedawna obowiązywał tam zakaz wstępu kobietom, zapraszania jakichkolwiek gości spoza członków, czy też przebywania w nim bez marynarek i krawatów. Służył do stworzenia warunków wysublimowanych spotkań brytyjskich i hiszpańskich kupców (wymiana dotyczyła m.in. handlu rudą żelaza z Hiszpanii i węglem z Wysp Brytyjskich).  To miejsce stało się bazą do ożywionej wymiany poglądów i wygłoszenia ważnych deklaracji, co do potrzeby utrzymywania bliskich więzi pomiędzy prawnikami europejskimi w interesie ochrony prawa w krajach UE.

Tegoroczne spotkanie pozwoliło wyjaśnić różne aspekty stosowania zasady ?roam like at home? i różnice w krajowych przepisach konsumenckich, a Bilbao okazało się miastem dającym przykład skutecznego wdrażania zmian społecznych i gospodarczych. Adwokaci z Bilbao pokazali, jak długookresowo budować kapitał izby przez pozyskiwanie dzieł sztuki i pomysłowo zarządzać zasobami izby. Bilbao zbudowało społeczeństwo prawa i dobrobytu. Niegdyś podupadający przemysł stoczniowy i górniczy stał się w tym mieście przyczynkiem do wielkiego sukcesu kulturowego i turystycznego. Bilbao odległe o 2.500 kilometrów od Gdańska ocenić można jako miasto wspaniałej kultury, tolerancji i przedsiębiorczości.

Gospodarzami kolejnego Twinning Meeting będą w 2018  Adwokaci z Louven w Belgii. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku reprezentowana była w Bilbao przez radcę prawnego Jarosława Niesiołowskiego (Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Gdańsku) i radcę prawnego Michała Widawskiego (Członek Komisji Zagranicznej OIRP w Gdańsku).