Warszawscy aplikanci-seniorom

0

Tradycją stało się już, że w okresie świątecznym warszawska społeczność radców prawnych pragnie spotkać się z osobami, które w samorządzie radcowskim są najdłużej. Z tej właśnie okazji, podobnie jak w latach ubiegłych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – za pośrednictwem aplikantów radcowskich – przekaże drobny podarunek tym radcom prawnym, którzy ukończyli 75. rok życia. Aplikanci będą w tym roku odwiedzać radców prawnych – seniorów w okresie od 4 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

– W ten sposób dziękujemy naszym starszym Koleżankom i Kolegom za wieloletnią pracę na rzecz naszej radcowskiej społeczności, za doświadczenie i wiedzę, które niezmiennie pozostają inspiracją dla młodszych pokoleń – uzasadnia cel akcji Włodzimierz Chróścik, dziekan Rady OIRP w Warszawie. – Mamy nadzieję, że spotkania z Radcami – Seniorami przyniosą radość i satysfakcję, zarówno odwiedzanym radcom prawnym, jak i zaangażowanym w akcję aplikantom.

Ideą akcji jest stworzenie okazji do spotkań najmłodszych członków samorządu z najstarszymi. – Gdyby nie ta akcja taki kontakt byłby właściwie niemożliwy. – wskazuje Adrian Kruk, aplikant III roku aplikacji w Warszawie, który odwiedził dotychczas ponad 20 radców – seniorów.

Co roku w wydarzeniu „Aplikanci – Seniorom” udział bierze coraz więcej młodych prawników. – W wydarzeniu brałam udział 3 razy. Spotkania w większości przypadków polegały na wizytach w domach seniorów, którym towarzyszyły rozmowy przy gorącej herbacie i domowej szarlotce, wspomnienia z czasów aktywności zawodowej seniorów i opowieści o aplikacji. – mówi radca prawny Aleksandra Bieniek, która zdała w tym roku egzamin zawodowy. – Podczas spotkań seniorzy byli bardzo zainteresowani obecną formułą odbywania aplikacji, egzaminami, kondycją zawodu i rynkiem pracy młodych prawników. Byli zaskoczeni postępem nowych technologii używanych w praktyce prawniczej i wagą znajomości języków obcych przez radców prawnych w dzisiejszej pracy. Chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach z początku drogi zawodowej i najciekawszych miejscach pracy.

Spotkania z radcami – seniorami są niepowtarzalną okazją do rozmów z ludźmi, którzy w większości zaczynali swoje kariery pod koniec lat 50. i na początku 60. – W zeszłym roku rozmawiałem np. z radcą prawnym, który swoją ścieżkę zawodową rozpoczął tuż po wojnie w latach czterdziestych, a w swojej pierwszej pracy miał okazję pracować z osobami, które z kolei swoją pracę rozpoczynały jeszcze, jako prawnicy w Warszawie, w czasach zaboru rosyjskiego przed I wojną światową. – mówi Adrian Kruk.

Według aplikantów, którzy uczestniczyli w akcji, spotkania z seniorami uczą pokory i pokazują jak długa jest droga do pokonania przed początkującymi prawnikami. – Cenną radą, jaką usłyszałam podczas jednego ze spotkań było to, aby szczególną uwagę zwrócić na wybraną prawniczą specjalizację i nieustanne podnoszenie kwalifikacji. – mówi radca prawny Aleksandra Bieniek. – Spotkania przypomniały mi także, jak ważne są więzi rodzinne i pamięć o starszych osobach – w wirze codziennych obowiązków łatwo zapomnieć o tym, że osoby starsze są często samotne, a krótka wizyta, złożona przez obcą nawet osobę, może sprawić im wielką radość.

Inicjatywę warszawskiej OIRP cenią sobie radcowie – seniorzy. – To jest tak, że jak się już nie pracuje i jak dom zostaje pusty to jest właściwie smutno. Dlatego dla mnie taki kontakt z młodzieżą jest bardzo potrzebny. – wspomina 85-letnia radca prawny Zinaida Więckowska, która zakończyła pracę w zawodzie 2 lata temu. – Każdy taki gest i ruch w stronę seniorów, nawet najmniejszy, jest bardzo cenny. Zupełnie czym innym przysłowiowe odwiedziny sąsiadki, a czym innym, kiedy odwiedzą nas młodzi adepci prawa, dzięki którym wracają najwspanialsze wspomnienia młodości, z lat, w których zaczynaliśmy swoją wymarzoną pracę. Oby takich inicjatyw w naszym Samorządzie było jak najwięcej.