Po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych

0

10 listopada 2018 r. w Warszawie ? po raz trzeci w ponad 35-letniej historii samorządu radcowskiego ? odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Pierwszy, do którego doszło pod koniec 1989 r., był poświęcony dynamicznym zmianom ustrojowym i gospodarczym, do jakich w tamtym czasie dochodziło w Polsce. Drugi, zorganizowany w 2010 r., stanowił głos w dyskusji ? i zarazem głos sprzeciwu ? wobec, głośno wówczas dyskutowanego na salonach politycznych, postulatu połączenia samorządów: adwokackiego i radcowskiego.

Tym razem Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych został zwołany na mocy art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych na wniosek ośmiu rad okręgowych. De facto jego inicjatorami byli dziekani w sumie ośmiu okręgowych izb radców prawnych z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, ze Szczecina oraz z Wałbrzycha.

zobacz: Stanowisko Prezydium KRRP z 8 listopada 2018 r.

Uroczysta inauguracja

Nadzwyczajny Zjazd odbywał się w nadzwyczajnym momencie w dziejach naszego kraju; w wigilię obchodów Święta Niepodległości. Z tej okazji, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, przedstawiciele Prezydium KRRP, w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz całego samorządu radców prawnych, złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W rozpoczętym po tej uroczystości zgromadzeniu uczestniczyło 337 delegatów, reprezentujących 19 izb radcowskich i ponad 44 tys. radców prawnych z całego kraju.

? Chciałbym powitać wszystkich uczestników zjazdu, w tym w szczególności byłych prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych, a także wszystkich delegatów ? powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Zebrani na sali radcowie prawni i aplikanci radcowscy, zgodnie z propozycją Prezesa KRRP, przyjęli przez aklamację stanowisko dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w następującym brzmieniu:

Niepodległość to wartość, którą Polacy cenią nade wszystko. 11 listopada 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę jej odzyskania. Z niepodległością nierozerwalnie łączy się słowo wolność. Wolność, której broniliśmy w 1920 i 1939 r. Wolność, dzięki której udało się Polakom przetrwać lata komunizmu. Wolność, która legła u podstaw demokratycznych przemian zapoczątkowanych w 1989 r. Dziś w przeddzień 100-lecia odzyskania niepodległości Zjazd Radców Prawnych oddaje hołd tym wszystkim, którzy za wolność Polski walczyli i oddali życie. Wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba walczyć, a raz odzyskaną ? starannie pielęgnować. Dziś słowo wolność jest uosobieniem praworządności, demokracji i praw człowieka. Delegaci na Zjazd wyrażają uznanie dla wszystkich, którzy tej wolności w przeszłości i dziś bronią i o nią walczą.

Krótkie obrady

Następnie rozpoczęły się właściwe obrady. Na ich przewodniczącego wybrano Marka Wikińskiego (OIRP w Warszawie). Jego zastępcami zostali: Tomasz Scheffler (OIRP we Wrocławiu) i Andrzej Pieścik (OIRP w Poznaniu), a funkcję sekretarza pełniła Joanna Wierzchowska (OIRP w Toruniu).

Wnioskodawcy zjazdu zaproponowali dwa punkty porządku: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. (ze zm.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz podjęcie uchwały dotyczącej wytycznych działania samorządu i jego organów w zakresie zasad jego funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań, jakie stoją przed samorządem radców prawnych.

Wnioskodawcy postulowali zmniejszenie składu Krajowej Rady Radców Prawnych, która obecnie liczy 69 osób, oraz sposobu jej wyboru.

Delegaci nie przyjęli jednak proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad. Przeciw głosowało 177 delegatów, za przyjęciem było 105 delegatów, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Wobec nieprzyjęcia porządku obrad przewodniczący listopadowego zjazdu radca prawny Marek Wikiński podjął decyzję o jego zakończeniu.

Wynik głosowania, którego odzwierciedlenie słychać było uprzednio w toczących się w kuluarach rozmowach, jasno wskazuje, że zgłaszane przez część środowiska propozycje zmian w funkcjonowaniu samorządu radcowskiego wymagają jednak dłuższego namysłu i głębszej refleksji. I że można byłoby do nich wrócić na kolejnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, który odbędzie się w 2020 r.??

Fot. Piotr Gilarski