Egzamin wstępny na aplikację za nami

0

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego, niezmiennie od wielu lat największą popularnością cieszy się aplikacja radcowska. Do egzaminu otwierającego drogę do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego przystąpiło w całym kraju 3429 osób. Pomyślnie test rozwiązało blisko 1900 młodych prawników.

Do tegorocznego egzaminu państwowego na aplikacje radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą 28 września przystąpiło przed 59 komisjami ponad 6,5 tys. osób. Najwięcej osób ? także już tradycyjnie ? dostało się na aplikację radcowską. Test zdało 1898 spośród 3429 zdających, czyli ok. 55%. To wyniki porównywalne z tymi z poprzednich lat, poza rokiem 2015, kiedy skuteczność na egzaminie wyniosła 34,4% oraz rokiem 2016 ze zdawalnością na poziomie 40%, W 2018 r. egzamin zdało 52% kandydatów. W 2017 r. było to 54,6% zdających, w 2014 r. 48,6% kandydatów, w 2013 r. 46,5%, w 2012 r. ? 50,5%, w 2011 r. ? 45,4%.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości na egzaminie na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Łodzi ? 64,8% ? oraz w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie ? 63%, najniższą zaś w komisjach egzaminacyjnych w Lublinie ? 41,3% ? i w Wałbrzychu ? 43,4%.

Inne aplikacje

Także podobnie jak w latach poprzednich wyglądają wyniki egzaminu na aplikację adwokacką. Zdało 1311 z 2384 kandydatów, czyli ok. 55%. Rok temu zdało 54,7%. Z kolei egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało 54,9%, tj. 316 osób z 576 kandydatów. W 2018 r. zdawalność wyniosła 32,7%.

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało 29,3%, tj. 43 osoby ze 147 kandydatów. W 2018 r. zdawalność wyniosła 46,4%. Tegoroczny wynik jest więc o wiele gorszy niż w latach poprzednich. Być może jest to spowodowane zmianą zakresu ustaw obowiązujących na egzaminie. Wprowadzone zostały m.in. przepisy z zakresu prawa karnego, których wcześniej egzamin nie obejmował.

150 pytań w 150 minut

Na terenie całego kraju egzaminy rozpoczęły się jak zwykle o godz. 11. Kandydaci na aplikantów w ciągu 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru liczące po 150 pytań, zawierające po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań. Informacje o szczegółowym zakresie egzaminów kandydaci mieli już wiele miesięcy temu. Zdający na aplikację radcowską musieli zapoznać się z 55 aktami prawnymi. 

Zdaniem kandydatów na aplikantów tegoroczny egzamin nie różnił się poziomem trudności od egzaminów w latach poprzednich i nie należał do najtrudniejszych, choć wiele pytań było podchwytliwych i należało przeczytać uważnie dane zagadnienie, żeby zaznaczyć właściwą odpowiedź. Zdecydowana większość zdających bardzo dobrze oceniała samą organizację egzaminu.

Nad przebiegiem egzaminu czuwały powołane na podstawie ustawy o radcach prawnych komisje egzaminacyjne. W skład każdej z nich wchodzi siedem osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

Kto poradził sobie najlepiej, kto trochę gorzej?

Na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi ? 64,8% ? oraz w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie ? 63%, najniższą zaś w komisjach egzaminacyjnych w Lublinie ? 41,3% ? i w Wałbrzychu ? 43,4%.

Na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie ? 74,5% ? oraz w komisji egzaminacyjnej w Łodzi ? 72,9%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie ? 29,2%.

Na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Gdańsku i we Wrocławiu ? 58,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie ? 51,6%.

Na egzaminie na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi ? 42,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie ? 18,5%.Warto przypomnieć, że osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione ? w okresie dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu ? do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.