W trosce o aplikanta

0

Samorząd radcowski stara się zapewnić aplikantom nie tylko kształcenie na najwyższym poziomie ? dba także o to, aby każdy z nich znalazł w przyszłości swoje miejsce na trudnym rynku pracy prawnika.

Każdy radca prawny i aplikant jest członkiem samorządu zawodowego i jest to przynależność obowiązkowa. Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych.

Opisany powyżej i wynikający także z ustawy obowiązek samorządu przygotowywania aplikantów do należytego wykonywania zawodu wiele okręgowych izb ? z ogromną korzyścią dla aplikantów ? rozumie bardzo szeroko i nie poprzestaje na organizowaniu szkoleń objętych programem aplikacji. Ciekawą inicjatywę wykazała wraz z początkiem nowego roku aplikacji Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

18 grudnia br. w warszawskim Teatrze Roma podczas ślubowania aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oficjalnie rozpoczęła się realizacja najnowszej kampanii informacyjnej Izby warszawskiej, skierowanej zarówno do środowisk prawniczych, jak i potencjalnych klientów radców prawnych. Kampania pokazuje korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem aplikantów i promuje młodych prawników, rozpoczynających praktykę zawodową. Jak wskazują pomysłodawcy inicjatywy ? powstała ona w odpowiedzi na dyskusję publiczną o ich sytuacji na rynku pracy.

Nieprzypadkowo rozpoczęcie kampanii zaplanowano na 18 grudnia ? OIRP w Warszawie chciała zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem prawniczym właśnie w dniu, w którym kolejni absolwenci wydziałów prawa rozpoczynają praktyczny etap szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu radcy prawnego. Przedstawiciele warszawskiej izby wskazują, że kampania ?Zatrudniamy aplikantów radcowskich? jest nie tylko odpowiedzią na problem negatywnych praktyk na rynku pracy dotykający młodych prawników ? braku ochrony zatrudnienia (?umowy śmieciowe?) i zbyt niskich wynagrodzeń ? ale jednocześnie ma na celu pokazanie wartości i potencjału osób kształcących się na aplikacji radcowskiej (o kampanii piszemy także na s. 24?25).

Podczas ślubowania dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik powiedział:

Młodzi prawnicy są świetnie wykształceni, mają otwarte umysły, aktualną wiedzę i zapał do pracy, którego czasami brakuje starszym pokoleniom. Nasza kampania przypomina o tym partnerom i właścicielom kancelarii, dyrektorom działów prawnych w firmach oraz wszystkim profesjonalnym prawnikom. Chcemy także utwierdzić naszych aplikantów w przekonaniu, że mają prawo mieć oczekiwania wobec swoich pracodawców oraz że dokonali właściwego wyboru, decydując się na aplikację radcowską.

Dziekan podkreślił także, że największy wpływ na poprawę sytuacji aplikantów, prawników u progu kariery, a także wszystkich profesjonalnych zawodów prawniczych, ma edukacja prawna społeczeństwa.

W opisie inicjatywy, przedstawionym na stronie internetowej warszawskiej Izby, czytamy, że na kampanię ?Zatrudniamy aplikantów radcowskich? składa się seria wypowiedzi radców prawnych ? partnerów zarządzających i wspólników kancelarii ? na temat korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem aplikantów. Kampania obejmuje wewnętrzne kanały komunikacyjne OIRP w Warszawie (newsletter, czasopismo ?Temidium?, strony internetowe, fanpage na Facebooku, kanał Youtube, profil na LinkedInie) oraz media.

OIRP w Warszawie uruchomiło także specjalny formularz elektroniczny (http://deklaracja.oirpwarszawa.pl), dzięki któremu kancelarie i prawnicy mogą przyłączyć się do kampanii i złożyć specjalnie przygotowaną deklarację przyjętą przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kampania jest bezterminowa. W przyszłości w jej ramach będą podejmowane różne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. Działania te są zdaniem zarówno przedstawicieli samorządu jak i samych aplikantów niezbędne.

Jak mówiła dla ?Rzeczpospolitej? ? Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, pomysłodawczyni kampanii:

Niebawem na rynek pracy wejdzie duża liczba młodych prawników. To efekt dobrych wyników egzaminów wstępnych na aplikację. W samej OIRP w Warszawie prawie 600 osób rozpocznie szkolenie w 2018 r. Samorząd zawodowy musi nie tylko kształcić aplikantów, ale też podejmować trudne tematy dotyczące młodych prawników i wpływać na środowisko poprzez promowanie dobrych praktyk. Nie chcemy się koncentrować na krytykowaniu obecnej sytuacji. Jeżeli coś ma się zmienić, to potrzebne są konkretne przedsięwzięcia i uświadamianie przedstawicielom zawodów prawniczych, że to również od nich zależy jakość rynku prawniczego w Polsce.