Egzamin radcowski pod znakiem zapytania

0
Smart hipster guy sitting in university library doing homework task making research in literature,clever young male student learning for college examination analyzing information from textbooks

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin oraz wszystkich osób zaangażowanych w jego organizację i przeprowadzenie Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych. Trudno przewidzieć, kiedy zostanie ogłoszona nowa data egzaminu radcowskiego. Pewne jest za to, że samorząd radców prawnych będzie wspierał młodych prawników, którzy zgodnie z planem do egzaminów mieli przystąpić w dniach 24?27 marca.

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych ? adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 r., a także konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 r.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości ? nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. Również dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu na uzupełniającą aplikację sędziowską.

Ministerstwo zapewnia, że rozumie trudną sytuację zdających i będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów.

? Decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości o przeniesieniu egzaminu była jedyną, jaką można było podjąć. Nikt nie może ryzykować waszym życiem i zdrowiem ? wskazał w komunikacie do aplikantów radcowskich Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. ? Pandemia przewróciła nasz świat do góry nogami. Dotyka każdą dziedzinę życia w Polsce. Wiem, że sytuacja wokół egzaminów zawodowych jest trudna. Naturalne jest to, że dziś wszyscy obawiamy się o swoją przyszłość, o swoich bliskich, o swoją pracę.

Przedstawiciele KRRP słusznie wskazują, że trudno obecnie o właściwe rozwiązania, gdyż równie trudno ocenić, jak rozwinie się pandemia COVID-19 w Polsce. ? Dziś jest ciężki czas dla nas wszystkich ? dla aplikantów i radców, którzy wykonują ten zawód w formie umów o pracę, jak i tych, którzy prowadzą kancelarie, ale jednego możecie być pewni: wspólnie będziemy poszukiwać najlepszych rozwiązań ? przekonuje w swoim komunikacie Maciej Bobrowicz.

URLOP NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU

Osoby zatrudnione na umowę o pracę chętnie korzystały z przewidzianego ustawą o radcach prawnych uprawnienia do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. I choć wiedza, którą młodzi prawnicy zdobywają w trakcie przygotowań, będzie przydatna w przyszłości ? trudno zaprzeczyć, że przed kolejnym terminem egzaminu będzie trzeba ponownie poświęcić czas na bezpośrednie przygotowania.

W związku z tym, że art. 34 ust. 3 ustawy o radcach prawnych wskazuje na możliwość skorzystania z uprawnienia dodatkowego urlopu tylko raz ? osoby, które skorzystały już z tego uprawnienia przed egzaminem, nie będą mogły zrobić tego ponownie.

Problem dostrzegli przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, którzy zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego i egzaminu adwokackiego w 2020 r. Samorząd przygotował w tym celu gotowy projekt ustawy, który umożliwiłby wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań. Zakłada on ustanowienie w drodze ustawy szczególnej dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego i egzaminu adwokackiego wyznaczonych na nowy termin przeprowadzenia tych egzaminów w 2020 r.