Polscy radcowie prawni w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

0

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tym doroczne zgromadzenie ogólne AEA-EAL odbywało się 14 czerwca w trybie hybrydowym ? przewodnicząca obrad oraz protokolant znajdowali się w siedzibie stowarzyszenia w Brukseli, a pozostali członkowie uczestniczyli zdalnie poprzez wideokonferencję.

Dotychczasowi członkowie zarządu, w tym polscy radcowie prawni: Maria Ślązak, Magdalena Witkowska, Paweł Szcześniewski, Dariusz Gibasiewicz oraz Aleksandra Siewicka-Marszałek, zostali ponownie wybrani na kolejną trzyletnią kadencję.

W skład zarządu wybrano także trzy nowe osoby: Nielsona Sáncheza Stewarta (Hiszpania), Oliviera d?Ursela (Belgia) i Vladimira Palamarciuca (Mołdawia).

Prezydent AEA-EAL r. pr. Maria Ślązak przedstawiła raport za 2020 r. Wspomniała również o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszej połowie tego roku. W ciągu ostatnich 18 miesięcy miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Płynnie przeszliśmy od stacjonarnych spotkań do seminariów i warsztatów online, decydując się na umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa wszystkim naszym członkom i zainteresowanym prawnikom. Siedem międzynarodowych wydarzeń zgromadziło adwokatów i radców prawnych z ponad 20 krajów na trzech kontynentach, były to m.in.: Twinning Prawników, nasza flagowa inicjatywa, zorganizowana po raz drugi, tym razem we współpracy z Radą Europy i radą adwokacką w Odessie na Ukrainie, czy trzecie seminarium o dostępie do jednolitego rynku UE, przygotowane wspólnie przez World Trade Institute, Uniwersytet w Bernie i AEA-EAL. Bardzo ciekawą inicjatywą okazała się całodniowa konferencja online o wpływie pandemii na prawa człowieka i dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zorganizowana w partnerstwie z Instytutem Praw Człowieka Uniwersytetu A-Farabi w Nur Sultan w Kazachstanie. W lipcu 2020 r. miały miejsce dwa webinaria ? pierwsze poświęcone kwestii reklamy i promocji usług prawniczych w dobie pandemii, zrealizowane wspólnie z hiszpańską krajową radą adwokacką, oraz drugie z udziałem prawników i akademików z Ameryki Łacińskiej, dotyczące reakcji krajów europejskich na problemy gospodarcze i prawne związane z pandemią. W ubiegłym roku prezydent AEA-EAL Maria Ślązak uczestniczyła w specjalnym wysłuchaniu zorganizowanym przez Komisję Prawną Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w ramach prac nad przyszłą konwencją o zawodzie prawnika, a w tym roku została ponownie zaproszona przez Radę Europy na posiedzenie poświęcone ostatniej analizie treści przyszłej konwencji, między innymi zagadnieniu, czy konwencja winna obejmować tylko prawników, będących członkami samorządów, czy również osoby świadczące pomoc prawną w ramach obrony praw człowieka (human rights defenders). W niektórych krajach należących do Rady Europy obrońcy praw człowieka spełniają bardzo ważną rolę, szczególnie tam gdzie niezależność prawników jest często tylko teoretyczna. 

Ważnym akcentem ostatniego zgromadzenia ogólnego było przyznanie honorowego członkostwa Elisabeth Hoffmann (Belgia), jednej z założycielek AEA-EAL i jego byłej prezydent, za jej wieloletnie, wyjątkowe zaangażowanie w prace stowarzyszenia.

r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek