Aktualności OIRP

0

OIRP w Olsztynie

Najmłodsi kandydaci na radców prawnych z wizytą w sądzie

W ramach edukacji prawnej najmłodszych przedszkolaków, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie przy współpracy z Sądem Rejonowym w Olsztynie, 9 listopada grupa przedszkolaków z przedszkola numer 16 AWP zwiedzała sąd.

Celem wizyty było zachęcanie do aplikacji radcowskiej już najmłodszych kandydatów. Potencjał okazał się bardzo duży i goście od razu odnaleźli się w swoich rolach – świadków, prokuratorów, oskarżonych, pełnomocników i sędziów. Zaraz po roli pełnomocnika profesjonalnego największym zainteresowaniem cieszyła się rola sędziego, z uwagi na możliwość uderzania młotkiem i skazywania na „dożywocie” za „niesłuchanie pani” lub „zjedzenie cukierków przed obiadem”. Kolejną atrakcją było zaprezentowanie pokojów zatrzymań z prawdziwymi kratami więziennymi.

Szczególne podziękowania kierujemy do sędziego Krzysztofa Krygielskigo, który nie tylko zorganizował wizytę i oprowadził przedszkolaki, a dzięki swojemu doświadczeniu dopilnował przestrzegania zapisów k.p.c. i k.p.k. Udowodnił również, że wizyta w sądzie nie musi być nudna nawet dla najmłodszych.

Aleksander Stusio

OIRP w Olsztynie

Edukacja prawna w przedszkolu
w Lidzbarku Warmińskim

Radca prawny Katarzyna Horba 8 grudnia spotkała się z dziećmi z przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się, jakie są w Polsce zawody prawnicze, na czym polegają i czym się od siebie różnią.

Pani mecenas opowiedziała także o najważniejszych prawach i obowiązkach dziecka i wyjaśniła, z jakich przepisów one wynikają. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane tematem i aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Podawały przykłady sytuacji, w których powinny zastosować swoje prawa i obowiązki (również w przedszkolu). W nagrodę za dobre odpowiedzi dostawały naklejki informujące o poszczególnych prawach dziecka oraz z symbolami w prawie. Przedszkole otrzymało też książeczki edukacyjne.

Podczas spotkania przedszkolaki mogły zakładać minitogi (radcowską, sędziowską i prokuratorską), które na potrzeby lekcji edukacji prowadzonych przez okręgowe izby przygotowała KRRP. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w role poszczególnych zawodów prawniczych, przymierzając togi i pozując do zdjęć.

OIRP w Olsztynie

OIRP w Rzeszowie

Andrzejkowy Bal Prawników

W rzeszowskiej izbie 25 listopada odbył się uroczysty Andrzejkowy Bal Prawników. Imprezę w klimacie Casino Royale & Hollywood dla wszystkich radców prawnych oraz aplikantów radcowskich wraz z osobami towarzyszącymi, a także dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych zorganizowali Dziekan Rady oraz Rada OIRP. W wydarzeniu uczestniczył także Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. Podczas balu wręczono wyróżnienia i pochwały dla najlepszych aplikantów radcowskich za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. Odbyła się również zbiórka do puszki oznaczonej logotypem Szlachetnej Paczki, w ramach akcji charytatywnej, w którą kolejny raz włączyła się OIRP w Rzeszowie.

Justyna Wojdyło-Borucka

OIRP w Rzeszowie

VII edycja dni otwartych rzeszowskiej izby

W dniach od 27 do 30 listopada 2023 r. odbyła się VII edycja Dni Otwartych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, która jest corocznym wydarzeniem mającym na celu zaprezentowanie zawodu radcy prawnego oraz przybliżenie wybranych kwestii prawnych. W ramach wydarzenia zorganizowano dzień edukacji dla uczniów klas licealnych, dzień przedszkolaka oraz dzień dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas dni otwartych odbyły się liczne tematyczne wykłady oraz spotkania z radcami prawnymi i mediatorami, którzy na miejscu udzielali również porad prawnych.

Justyna Wojdyło-Borucka