Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0

Zaczynamy jubileuszowy, 40. rok funkcjonowania naszego samorządu. Będzie to rok dużych wyzwań, w których niestety nadal istotną rolę odgrywa trwająca pandemia. Oby jednak nie przeszkodziła nam w godnym świętowaniu i dalszej pracy na rzecz rozwoju naszego zawodu. A ponieważ rzeczywistość społeczna i prawna zmieniła się w ostatnich latach bardzo znacząco, także i warunki wykonywania zawodu radcy prawnego dynamicznie się zmieniają. Widząc ten problem, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaapelował 
o przeprowadzenie szerokiej dyskusji środowiskowej dotyczącej najważniejszych norm deontologicznych naszego zawodu. 
Propozycje i sugestie dotyczące zmian w zapisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego czy tzw. ordynacji wyborczej można zgłaszać do 15 lutego 2022 r. na adres mailowy zjazd@kirp.pl. Będą one przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, który zostanie zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 6?8 lipca 2022 r.

Z pewnością będzie to rok niezwykle pracowity dla organów naszego samorządu, ale nie tylko ze względu na zbliżające się obchody jubileuszu. Wdrażana jest już rewolucja informatyczna, którą wkrótce zauważymy wszyscy. Centralny system obsługi radców prawnych pozwoli izbom na prowadzenie nie tylko ewidencji radców prawnych i aplikantów, planowane są m.in. rozbudowane moduły dotyczące prowadzenia aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu, doskonalenia zawodowego, o czym opowiada na naszych łamach Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP.

Tymczasem w życie weszły rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych, które dotykają także radców prawnych i narzucają m.in. nowe obowiązki fiskalne (terminale płatnicze), a już wkrótce duże zmiany mogą odczuć spółdzielcy, o czym piszemy w temacie numeru. Projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. mają na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, rozszerzenie uprawnień informacyjnych i decyzyjnych członków spółdzielni mieszkaniowych oraz zrewolucjonizowanie walnego zgromadzenia poprzez wprowadzenie głosowania pisemnego i zdalnego przed zebraniem, a także wybór członków zarządu przez członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu. Czy spółdzielniom będzie groził paraliż, jak wyrokuje w wywiadzie dla ?Radcy? prezes Krajowej Rady Spółdzielczej? Z pewnością wrócimy do tematu, gdy nowe przepisy zostaną uchwalone.

A nad jakimi jeszcze projektami trwają prace w parlamencie i jakie ustawy właśnie weszły w życie, piszemy w nowej rubryce ?Zmiany w prawie?.

Ponadto na łamach najnowszego wydania kontynuujemy nurtujący pełnomocników temat doręczeń pism sądowych w Portalu Informacyjnym, omawiamy nową wersję estońskiego CIT-u, zapowiadamy, co będzie oznaczać dla konsumentów implementacja unijnej dyrektywy Omnibus, i analizujemy, jakie przewinienia dyscyplinarne popełniają radcowie w związku z uzyskaniem prawa do obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Dla wytchnienia od tematów zawodowych polecamy podróż w czasie i wyjazd na narty do Zakopanego na początku XX wieku.

Miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna