Informacje

0

oficjalne spotkanie prezesa KRRP z Prezydentem RP

Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 29 maja spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania prezes KRRP wręczył Prezydentowi ?Niebieską Księgę samorządu radców prawnych w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego?.

Spotkanie miało na celu przedłożenie Prezydentowi corocznych informacji z działalności samorządów. W jego trakcie prezes KRRP poruszył ważne dla samorządu radców prawnych kwestie, w tym: prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, będącego przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Omówiono także pomysł tzw. aplikacji uniwersyteckiej oraz problematykę reformy sądownictwa. W spotkaniu brał udział zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

 

?Przy kawie ? rozmowy radców prawnych? ? RODO przy kawie

W czwartek 24 maja br. wystartował cykl debat ?Przy kawie ? rozmowy radców prawnych?. Jest to nowy cykl rozmów poświęconych praktycznym aspektom wykonywania zawodu radcy prawnego. Na każdej z nich będziemy gościć ekspertów, z którymi porozmawiamy o sprawach ważnych dla radców prawnych. Pierwsza z debat ? ?RODO w praktyce mikrokancelarii radcy prawnego ? praktyczne aspekty zmian wprowadzanych przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla jednoosobowych kancelarii radców prawnych? ? była transmitowana on-line i jest dostępna bezpłatnie dla każdego radcy prawnego na stronie www.kirp.pl. Patronem medialnym cyklu debat jest dziennik ?Rzeczpospolita?.

 

XXI posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 17 maja br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku odbyło się XXI posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył prezes KRRP r. pr. Maciej Bobrowicz. Ponadto Prezydium w pełnym składzie złożyło wizytę w Pałacyku Gościnnym Branickich w Białymstoku, spotykając się z wiceprezydentem Białegostoku Rafałem Rudnickim. Zaprezentowano rolę samorządu zawodowego radców prawnych, jego zadań i społecznej pozycji.

Podczas posiedzenia przedstawiono projekt zmiany regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz omówiono wyniki egzaminu radcowskiego. Prezydium omówiło kwestie organizacyjne oraz porządek obrad posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 8?9 czerwca br. w Toruniu. Podjęto uchwałę w sprawie polityki ochrony danych osobowych oraz wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Spotkanie Sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

W dniach 19?20 kwietnia br. w Krakowie odbyło się spotkanie sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, w którym uczestniczyła także sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Elwira Szurmińska-Kamińska. Gospodarzami spotkania byli dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Marcin Sala-Szczypiński oraz sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Danuta Rebeta.

Spotkania sekretarzy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pozwalają poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować bieżące kwestie samorządowe w gronie praktyków.

Zakres merytoryczny tegorocznego spotkania dotyczył m.in. stosowania przepisów kpa w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Rady OIRP na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. oraz obowiązków okręgowych izb radców prawnych związanych z RODO.

Przedmiotem żywej dyskusji, w celu wypracowania jednorodnej praktyki, były kwestie związane ze sposobem prowadzenia akt radców prawnych i aplikantów radcowskich, jak również zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał przez Rady, czy stosowaniem wzorów uchwał (z uwzględnieniem: podziału uchwał, do których znajdują zastosowanie przepisy kpa oraz do których przepisy kpa nie są stosowane).

Ponadto sekretarze poruszyli zagadnienia związane z badaniem przesłanek dopuszczenia do egzaminu radcowskiego ? ?ścieżki pozaaplikacyjne? z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.