Aktualności OIRP

0
Fot. Adobe Stock

OIRP w Kielcach

Kulig i spacer w lesie ze słowiańskimi bajdułami

W dniach 27–28 stycznia kielecka izba zorganizowała dla radców prawnych integracyjny kulig. Choć pogoda chciała pokrzyżować nam plany, kulig cieszył się ogromnym zainteresowaniem. A zapewnione atrakcje w postaci ogniska i wieczornego spaceru po ciemnym lesie ze słowiańskimi bajdułami w zupełności zrekompensowały brak śniegu. n

Aleksandra Sutowicz

OIRP w Lublinie

Radcowie prawni i adwokaci z pomocą dla zwierząt

14 lutego odbył się charytatywny koncert zorganizowany przez OIRP i ORA w Lublinie. W tym roku wspieraliśmy cztery organizacje: wolontariat schroniska dla psów w Nowodworze, Psy z Bronic Szukają Domów, Fundację Epicrates oraz Fundację Kocie Anioły.

Wstęp na koncert był bezpłatny, ale uczestnicy wydarzenia mogli wrzucać do puszek datki pieniężne. Odbyła się licytacja wyjątkowych fantów podarowanych specjalnie na tę okazję przez wspaniałych darczyńców – lubelskich pisarzy adwokatów Franciszka Piątkowskiego i Maksymiliana Czornyja oraz gabinet weterynaryjny Od Serca. W ramach wydarzenia nie mogło zabraknąć występu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej „FeelHarmonia”, która już po raz trzeci wspiera nas w pomocy dla zwierząt.

Charytatywny koncert wpisuje się w coroczną tradycję i gromadzi coraz więcej ludzi dobrej woli z wielkimi sercami. Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę na rzecz potrzebujących zwierząt. Dziękujemy ACKiM UMCS Chatka Żaka, partnerowi koncertu, za udostępnienie sali widowiskowej i pomoc w organizacji koncertu oraz „FeelHarmonii” za niezapomniany występ. n

Ewa Urbanowicz

OIRP w Olsztynie

Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Radca prawny Leszek Sierputowicz 20 lutego wygłosił wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim. Tematem spotkania były praworządność, państwo prawa, relacja obywatel–państwo w świetle Konstytucji RP. W trakcie wykładu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, omówiono kwestie praworządności, demokratycznego państwa prawa, w tym gwarancji przestrzegania praw człowieka, różnice między praworządnością formalną i materialną, koncepcje praworządności L.L. Fullera, trójpodział władzy, teorię umowy społecznej oraz konstytucyjne gwarancje nienaruszalności praw człowieka. Spotkanie było również okazją do promocji zawodu radcy prawnego w środowisku lidzbarskich seniorów. n

Biuro OIRP w Olsztynie

OIRP w Olsztynie

Jubileuszowy bal prawnika do białego rana

Ponad 160 osób – przedstawicieli niemal wszystkich zawodów prawniczych, wzięło udział w zorganizowanym przez olsztyńską izbę XX Balu Prawnika, który odbył się 17 lutego.

Uczestnicy balu mogli wpłacać datki na rzecz Fundacji Radców Prawnych „IUS”, działającej przy OIRP w Olsztynie, z przeznaczeniem na pomoc dla radców prawnych i ich rodzin znajdujących się w trudnym położeniu oraz dla osób wymagających leczenia i rehabilitacji. Tym razem OIRP w Olsztynie – fundator Fundacji „IUS” – przygotowała dla uczestników zbiórki upominki w postaci m.in. koszulek, kubków termicznych i ceramicznych z logo OIRP w Olsztynie, obrazów olejnych, grafik, książek, albumów, słodyczy, „kur znoszących złote jaja” i innych. Za każde 50 zł uczestnicy otrzymali jeden kupon uprawniający do odebrania podziękowania w formie rzeczowej. Ku zdziwieniu kwestujących najwięcej darczyńców liczyło na zgarnięcie „kur znoszących złote jaja”. W trakcie zbiórki zebraliśmy 5560 zł.

O oprawę muzyczną zadbał DJ Kamil. O tym, że muzyka się podobała, świadczył tłok na parkiecie i to niemal przez cały czas trwania balu. Szampańska zabawa trwała do rana. Dziękujemy i już zapraszamy na XXI Bal Prawnika w lutym 2025 r.! n

Marta Alicja Kawula

OIRP w Rzeszowie

Wsparcie radców prawnych seniorów

Dzięki wspólnej inicjatywie Rady OIRP w Rzeszowie oraz Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji OIRP w Rzeszowie, a także pomocy radców prawnych i aplikantów radcowskich rozpoczęto coroczną akcję wsparcia radców prawnych seniorów. Zestawy prezentowe zawierające artykuły żywnościowe przekazano 115 radcom prawnym, którzy ukończyli 75. rok życia. Nie tylko symboliczne podarunki, ale i wspólne, nawet krótkie rozmowy służą integracji i nawiązywaniu więzi pomiędzy seniorami i młodszym pokoleniem prawników. n

Justyna Wojdyło-Borucka

OIRP w Rzeszowie

Finał VI edycji konkursu krasomówczego Orator

14 aplikantów rzeszowskiej izby zmierzyło się 24 lutego w finale konkursu krasomówczego Orator. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wygłosić mowy kończące postępowanie przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, w przeciwnych rolach procesowych, wcielając się w obrońców i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w kazusach karnych oraz pełnomocników strony powodowej i strony pozwanej w procesie cywilnym. Jury oceniało wystąpienia, biorąc pod uwagę poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentację, logikę uzasadnienia, retorykę i kulturę języka oraz ogólne wrażenie. Pierwsze miejsce zajęła Walentyna Winiarska, aplikantka I roku. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Bartosz Czyszczoń, aplikant III roku, oraz Katarzyna Miśkiewicz, aplikantka II roku. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Ewelina Łusiewicz, aplikantka II roku, i Wojciech Kuca, aplikant II roku. Ponadto jury wyróżniło Olimpię Leniar, aplikantkę
III roku, i Rafała Serafina, aplikanta I roku. n

Justyna Wojdyło-Borucka