Aktualności KIRP

0

Finanse KRRP i zasady wynagradzania wizytatorów

Posiedzenie przedstawicieli Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Zespołu Wizytatorów KRRP

Stacjonarne posiedzenia Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Radców Prawnych odbyły się w dniach 4?5 listopada. Obydwa spotkania otworzył Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP. Członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej rozpoczęli dyskusję dotyczącą kontroli wydatkowania środków na cele remontu nowej siedziby KIRP oraz analizowali wyniki kontroli działalności gospodarczej i finansowej KRRP w 2020 r. Natomiast członkowie Krajowego Zespołu Wizytatorów dyskutowali na temat zmian w ?Regulaminie zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w XI kadencji KRRP?.

Witając uczestników spotkania WKR, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik powiedział: ?Zbliżamy się ku końcowi pierwszego roku trwania XI kadencji. Jest to rok intensywnej pracy na wielu obszarach działalności samorządu, a przed nami kolejny, jeszcze bardziej intensywny z uwagi na 40-lecie samorządu radcowskiego i planowany w lipcu 2022 r. Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych oraz kontynuację rozpoczętych projektów.

? Liczę na uwagi i spostrzeżenia komisji na temat bieżących działań i ewentualnych usprawnień ? dodał.

Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła omówiła kwestie dotyczące realizowanego remontu nowej siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych, przedstawiła stan zaawansowania prac i stopień zaangażowania finansowego KIRP.

? Budżet przeznaczony na realizację inwestycji wykorzystujemy zgodnie z założeniami. Właściwie wszystkie prace zostały wykonane, realizujemy odbiory inwestycji, trwają procedury zgłoszeniowe. Po ich zakończeniu nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe zadania. Uzupełnione zostaną wówczas przedstawione dotychczas dokumenty ? podsumowała.

Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Maciej Bedyński wskazał, że ?informacje dotyczące prac budowlano-remontowych, jakie przedstawiła Wiceprezes KRRP, stanowią wprowadzenie do kontroli gospodarki finansowej KIRP po zakończeniu tego roku?, po czym przedstawił uczestnikom porządek obrad.

W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania finansami i oceniania projektu inwestycyjnego z perspektywy organizacji non profit. Prowadził je Maciej Kocon z EY Academy of Business, konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Po szkoleniu Wyższa Komisja Rewizyjna kontynuowała posiedzenie. Porządek obrad obejmował m.in. omówienie i analizę wyników kontroli dotyczącej działalności gospodarczej i finansowej KRRP w 2020 r. oraz przyjęcie planu pracy WKR na 2022 r.

Spotkanie Krajowego Zespołu Wizytatorów zostało poświęcone przede wszystkim zmianom w ?Regulaminie zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w XI kadencji KRRP?. Przewodniczący KZW Grzegorz Lorych wyraził nadzieję, iż wizytacje, pomimo obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, nadal będą przeprowadzane terminowo przez dziewięcioosobowy zespół wizytatorów.

Biorący udział w spotkaniu zastępca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dr hab. Tomasz Scheffler zwrócił uwagę na wyzwania i problemy związane z funkcjonowaniem wizytacji, szczególnie w aspekcie kompetencji okręgowych izb oraz zachowania tajemnicy zawodowej i obrończej. Podkreślił konieczność intensyfikacji działań samorządu w tym zakresie z uwagi na konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu.

Red., www.kirp.pl


II Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym i usługach prawnych

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które organizowane jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Spotkanie odbędzie się w dniach 3?4 grudnia w formie hybrydowej ? online oraz stacjonarnie we Wrocławiu.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji, w której udział weźmie m.in. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, to m.in. sztuczna inteligencja w sektorze publicznym i usługach prawnych, sztuczna inteligencja w edukacji i medycynie oraz warsztaty i dyskusje poświęcone roli kobiet w biznesie. Moderatorem jednej z dyskusji będzie Joanna Wisła-Płonka, przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP.

Do udziału w panelach i dyskusjach zostało zaproszonych wielu znakomitych gości, m.in. prawników i adwokatów
z różnych krajów świata. Zaproszenie przyjęli także goście specjalni: Marek Krajewski ? autor 20 bestsellerowych powieści kryminalnych oraz laureat prestiżowych nagród literackich
i kulturalnych, a także Ewa Minge ? businesswoman, projektantka mody, malarka oraz założycielka fundacji Black Butterflies.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Udział online jest bezpłatny, natomiast stacjonarny (w konferencji i warsztatach, z uwzględnieniem lunchu) płatny ? 150 zł brutto.

Radcowie prawni, którzy wezmą udział w forum, otrzymają pięć punktów szkoleniowych za udział w pierwszym dniu wydarzenia oraz po dwa punkty za każdy warsztat, który odbędzie się drugiego dnia.

Szczegóły: https://oirp.wroclaw.pl/system/file_attachments/attachment_files/000/004/349/original/agenda_2MF_PL_final4.pdf?1637753092

Red., www.kirp.pl


Spotkanie przedstawicieli sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych

Szkolenia i dyskusje dotyczące funkcjonowania pionu dyscyplinarnego samorządu radców prawnych

Pierwsze w XI Kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych stacjonarne spotkanie, w którym wzięli udział przewodniczący oraz członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, jego zastępcy oraz rzecznicy dyscyplinarni okręgowych izb radców prawnych odbyło się w dniach 15?16 października. Spotkanie zdominowały szkolenia oraz dyskusje merytoryczne dotyczące funkcjonowania pionu dyscyplinarnego samorządu radców prawnych. 

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Włodzimierz Chróścik przywitał gości, mówiąc: ?Przed wami dwa dni prac merytorycznych, dyskusji oraz szkoleń dotyczących funkcjonowania pionu dyscyplinarnego samorządu radcowskiego. Myślę, że to doskonała okazja na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń nt. problemów, jakie pojawiają się w tej kwestii na szczeblu okręgowym i krajowym. Liczę, że ten wspólnie spędzony czas pozwoli wypracować kierunki działań na przyszłość?.

Wiceprezes KRRP r. pr. Ryszard Ostrowski omówił propozycje zmian regulacji samorządowych dotyczących funkcjonowania pionu dyscyplinarnego samorządu radcowskiego przedstawione przez okręgowe izby radców prawnych.

Przedstawiciele sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu procedury karnej, gdzie moderatorami byli: dr hab. Krystyna Szczechowicz ? prof. UWM, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie; dr Szymon Krajnik ? radca prawny, asystent specjalista ds. orzecznictwa, Izba Karna Sądu Najwyższego; oraz Mariusz Piłat ? prokurator, naczelnik Wydziału VI Sądowego Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i dr Mateusz Woiński ? radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego.

Uczestnicy brali również udział w szkoleniu poruszającym zagadnienia materialnoprawne w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych prowadzonym przez r. pr. Sławomira Ciupę oraz w dyskusji na temat wpływu najnowszego orzecznictwa ETPC i ETS na postępowanie w sprawach dyscyplinarnych wobec radców prawnych, której moderatorem był dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ, radca prawny.

Red., www.kirp.pl


Zmiany w aplikacji radcowskiej ? stacjonarne spotkanie przedstawicieli KRRP i OIRP

Aby z sukcesem przygotowywać aplikantów do zawodu, trzeba wprowadzić usprawnienia w procesie aplikacji

Propozycje rozwiązań mających na celu wsparcie okręgowych izb w prowadzeniu i organizacji systemu szkolenia aplikantów radcowskich oraz przygotowania ich do egzaminu zawodowego były przedmiotem spotkania Komisji Aplikacji KRRP z przedstawicielami OIRP zajmującymi się aplikacją radcowską. Odbyło się ono w dniach 28?29 października.

Spotkanie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik: ?Od lat ulepszamy aplikację, weryfikujemy narzędzia dydaktyczne, programy, prowadzących, bo tego wymagają i rynek usług prawnych, i oczekiwania aplikantów. Jeśli chcemy nadal z sukcesem przygotowywać aplikantów do zawodu, musimy wprowadzić szereg rozwiązań usprawniających ten proces?.

Przewodniczący Komisji Aplikacji, członek Prezydium KRRP, Bartosz Szolc-Nartowski dodał: ?Jednym z takich usprawnień jest wydanie podręcznika pt?Aplikacja radcowska. Sztuka dydaktyki?, który został przekazany okręgowym izbom radców prawnych we wrześniu tego roku. Publikacja oraz cykliczne szkolenia online stanowią duże wsparcie metodologiczne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej?.

? Wprowadzenie zmian w aplikacji radcowskiej było niezbędne, chociażby ze względu na pandemię, podczas której zmienił się sposób komunikacji, i pewne rozwiązania, które wykorzystywaliśmy wcześniej, straciły na znaczeniu ? podkreślił Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP nadzorujący obszar aplikacji.

Podczas spotkania zostały również omówione zmiany w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej wprowadzone ostatnią, październikową uchwałą KRRP.

Wśród kierunków zmian znalazły się m.in.: rezygnacja z tradycyjnych wykładów na rzecz konwersatoriów, w ramach których wykorzystywane mają być różne metody służące aktywizacji aplikantów; symulacja egzaminu radcowskiego w formie online; cykl zajęć powtórkowych przed egzaminem radcowskim; opracowanie zbioru kazusów z przedmiotów egzaminacyjnych; zajęcia online prowadzone na szczeblu krajowym; rozbudowa bazy zajęć e-learningowych oraz spotkania online z prawnikami zagranicznymi; warsztaty językowe dla aplikantów radcowskich i kurs online angielskiej terminologii z zakresu prawa kontraktów.

Komisja Aplikacji KRRP planuje stworzenie przewodnika, który będzie stanowił wsparcie dla izb w procesach oceny jakościowej prowadzenia zajęć oraz ich organizacji, a także stworzenie ?Ogólnopolskiej Mapy Aplikacji? w formie informatora dla aplikanta oraz opracowania dotyczącego kwestii statusu aplikanta radcowskiego.

Więcej o zmianach w aplikacji w internetowym dodatku dla aplikantów

Red., www.kirp.pl


Forum Młodych Radców Prawnych ? Gdańsk, 5?7 listopada 2021 r.

Spotkanie laureatów konkursu na najciekawsze pomysły w zakresie wspierania rozwoju zawodowego

Za nami V Forum Młodych Radców Prawnych ? wydarzenie, które co roku konsoliduje i integruje młodych i najbardziej zaangażowanych przedstawicieli środowiska radcowskiego, którzy zostali laureatami konkursu na najciekawsze pomysły w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych oraz zmian w obszarze szkolenia aplikantów radcowskich.

Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych pomysłów związanych z działalnością radcowską na rynku prawniczym. Skierowany jest do radców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a w dniu zgłoszenia wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Przedsięwzięcie to jest cyklicznie organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, w tym roku przy udziale Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczący i członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Komisji Aplikacji KRRP oraz laureaci organizowanego w ramach forum konkursu.

? Forum to trzy dni inspirujących spotkań, wzajemnego poznawania się, wymiany myśli i doświadczeń. Jest to również czas na spotkania w mniej formalnych okolicznościach, czas budowania relacji i zaangażowania, które są niezbędne w kontekście rozwoju naszego samorządu ? mówił Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas spotkania uczestnicy odnosili się m.in. do kwestii wprowadzanych zmian w zakresie aplikacji radcowskiej. Konkluzja była jedna: mniej wykładów, więcej ćwiczeń, większy nacisk na praktykę i wymianę doświadczeń, również w obszarze międzynarodowym. Podkreślano także znaczenie relacji patron?aplikant jako ważnego aspektu w procesie kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności przez aplikantów. Przedmiotem rozważań była również kwestia związana z koniecznością zaangażowania młodych radców w prace samorządu, a także inicjatywy dotyczące potrzeby wsparcia młodych radców przez samorząd u progu ich kariery zawodowej.

Ważnym głosem wśród propozycji przedstawianych przez młodych radców były również tematy związane z dostępnością do specjalistycznych, interdyscyplinarnych i zagranicznych szkoleń, kursów z zakresu kompetencji miękkich, szkoleń językowych, a także tematy związane z nowymi technologiami (np. legitymacje branżowe w aplikacji mObywatel) czy cyberbezpieczeństwem (bezpieczeństwo danych i dostępu do dokumentów) jako kluczowe kwestie w pracy radcy prawnego.

Red., www.kirp.pl


Stanowisko Prezydium KRRP z 9 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia TK dotyczącego zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją RP (K 3/21)

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego podważa zasady prawa Unii Europejskiej

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych przez organy władzy publicznej, które zmierzają do zakwestionowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października br., w sprawie o sygnaturze akt K 3/21, zainicjowane wnioskiem Prezesa Rady Ministrów, podważa w sposób bezpośredni zasady prawa Unii Europejskiej, do których przestrzegania Polska zobowiązała się, przystępując do Wspólnoty w 2004 r. Należy wyraźnie podkreślić, że te zasady stanowią wspólne, podstawowe prawa i wolności wyprowadzone z porządków konstytucyjnych państw członkowskich UE oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. Na tych samych podstawach zbudowano polską ustawę zasadniczą z 1997 r. i w żaden sposób normy prawa Unii Europejskiej nie pozostają w sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. Co więcej, to także kształtowany od wieków dorobek polskiej myśli demokratycznej, którego owocem był wybuch rewolucji Solidarności w 1980 r., przyczynił się do ukształtowania wartości, których odzwierciedleniem są podstawowe reguły traktatowe i normy wyrażone w prawie Unii Europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi przede wszystkim rażące naruszenie polskiej ustawy zasadniczej, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Konstytucja z 1997 r. jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozostaje w żadnej sprzeczności z traktatami międzynarodowymi, tworzącymi Unię Europejską. Wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz respektowanie przez jej władze traktatów unijnych stanowi gwarancję naszej suwerenności i utrzymania rządów demokratycznych.

Przedmiotowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest również rażąco niezgodne z prawem Unii Europejskiej w zakresie, w jakim podważa kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do dokonywania wykładni unijnej zasady państwa prawa, zasady lojalnej współpracy i zasady skutecznej ochrony sądowej.

Podstawowym celem, przed jakim stoi każda władza, jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego oraz bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Red., www.kirp.pl


Krótko i na temat

Staramy się doskonalić działanie najważniejszych pionów samorządowych

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Mija właśnie pierwszy rok XI kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych. Jak pan go ocenia?

Sądzę, że jak na rok inauguracyjny, startowy, był dość udany. Działamy w szczególnych, pandemicznych warunkach, w których wiele przedsięwzięć jest zwyczajnie organizacyjnie utrudnionych. Mimo tego staramy się szukać szans i możliwości w covidowych ograniczeniach ? i tak np. dzięki opcji obrad zdalnych udaje nam się zwoływać posiedzenia Krajowej Rady znacznie częściej niż w poprzednich latach, ostatnio nawet co miesiąc. Dzięki temu pracujemy efektywnie i możemy na bieżąco dyskutować z członkami Rady postępy w realizowanych projektach. A jest ich sporo!

Co w takim razie jest, pana zdaniem, najważniejszym osiągnięciem KRRP w ostatnich 12 miesiącach?

Przy tak szerokich ramach działalności Krajowej Rady trudno wskazać jeden obszar, którego efekty byłyby dla radców prawnych najważniejsze. Z jednej strony wzmacniamy naszą współpracę z otoczeniem, najważniejszymi interesariuszami, by mieć jak największy wpływ na kondycję systemu wymiaru sprawiedliwości. Współpracujemy, na tyle, na ile to możliwe, z ustawodawcą i Ministerstwem Sprawiedliwości przy wdrażaniu rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych tak, by dobrze służyły członkom naszego samorządu ? ostatnio to praca nad rozbudową Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, który zmienia się na lepsze m.in. dzięki naszemu zaangażowaniu. Z drugiej strony ciągle staramy się doskonalić działanie najważniejszych pionów samorządowych ? np. wprowadzając szeroko zakrojoną reformę sądownictwa dyscyplinarnego czy znaczące zmiany w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej. Na tych polach osiągnęliśmy sporo, ale dla mnie to dopiero zamknięte etapy, w żadnym razie nie meta. Natomiast chcę mocno podkreślić, że każdy sukces Krajowej Rady Radców Prawnych to efekt wysiłku zespołowego ? dlatego przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy codziennie angażują się sercem i głową w działanie naszego samorządu.

Przyzna pan jednak, że nie wszystkie plany realizują się zgodnie z założeniami. Co w takim razie odnotowuje pan jako najważniejsze niepowodzenie tego roku?

Mówiąc szczerze, jestem z rodzaju tych, którzy zawsze chcieliby robić więcej, lepiej i szybciej, nawet jeśli rezultaty są generalnie satysfakcjonujące. Dlatego widzę ciągle obszary, w których powinniśmy pracować jeszcze intensywniej. Natomiast teraz, po usłyszeniu tego pytania, dochodzę do wniosku, że to, co nie poszło nam zgodnie z planem, wynika w głównej mierze z czynników zewnętrznych. I to chyba paradoksalnie dobra wiadomość. Mam tu na myśli np. ostateczny kształt nowelizacji k.p.c., który w bardzo niewielkim stopniu odpowiada oczekiwaniom i zastrzeżeniom zgłaszanym wielokrotnie, na różnych forach, przez samorząd radcowski. W obszarze integracji czy działalności zagranicznej wiele uniemożliwiła nam pandemia. I choć etapowe podsumowania są oczywiście ważne i potrzebne, zwracam uwagę, że kadencja władz samorządu to raczej maraton niż sprint. Jesteśmy po pierwszym, solidnie wykonanym okrążeniu, przed nami jeszcze trzy pełne aktywności, wysiłku i, jak wierzę, rekordowych efektów.

Red., www.kirp.pl


?Prawie prawniczo?

Kolejne odcinki podcastów KIRP popularyzujących wiedzę o prawie

Zmiany na rynku prawniczym oraz wyzwania i zagrożenia, jakie się z tym wiążą, to temat drugiego odcinka serii podcastów ?Prawie prawniczo?, którego gościem jest r. pr. Marcin Maruta. Z kolei r. pr. dr hab. Adam Bodnar w trzecim odcinku pt. ?Nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich? opowiada o praworządności oraz o tym, jak skutecznie troszczyć się o prawa człowieka, ale nie tylko?

Marcin Maruta twierdzi, że przyszłością, także dla radców prawnych, jest biznes 4.0 ? czyli kombinacja usług i kompetencji, co de facto oznacza rozszerzenie zakresu usług o nowe dziedziny i obszary, które wpływają znacząco na zmiany poziomu konkurencyjności firm.

Jego zdaniem to fascynujące zjawisko może stać się jednocześnie zagrożeniem i wyzwaniem, ponieważ na rynek usług prawnych będą wdzierały się podmioty, które dotychczas nigdy nie były nastawione na zawód prawny. Z drugiej strony pozwoli to radcom rozwinąć usługi i pokazać się w doradztwie o zdecydowanie szerszym zasięgu niż prawnicze.

Gościem trzeciego odcinka pt. ?Nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich? jest r. pr. dr hab. Adam Bodnar, który opowiada o praworządności oraz o tym, jak skutecznie troszczyć się o prawa człowieka, ale nie tylko? Jak były Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia swój  udział w #hot16challenge i kto mu w nim pomógł? Jakie książki poleca do przeczytania? ? zachęcamy do słuchania i oglądania.

?Prawie prawniczo? to cykl podcastów, który uruchomiła Krajowa Izba Radców Prawnych. Wszystkie odcinki można oglądać na platformach streamingowych (Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast), w wersji wideo na YouTube oraz na kontach KIRP w mediach społecznościowych. Zachęcamy do słuchania i oglądania.

Red., www.kirp.pl


Rising Stars Prawnicy ? liderzy jutra 2021

Radcowie prawni wśród laureatów prestiżowego konkursu

Znamy już wyniki organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer konkursu ?Rising Stars Prawnicy ? liderzy jutra 2021?, którego jednym z partnerów jest Krajowa Izba Radców Prawnych. Kapituła konkursowa, w której zasiadał również Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, spośród 35 nominowanych wyłoniła 10 laureatów. Wśród nich znaleźli się radcowie prawni i adwokaci pracujący zarówno w dużych, jak i mniejszych kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 23 listopada w formule hybrydowej. Zwycięzcom gratulujemy!

To już X edycja konkursu, który od lat cieszy się dużą popularnością oraz prestiżem nie tylko w środowisku prawniczym. Mogą w nim brać udział prawnicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, wyróżniają się wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem w sprawy społeczne, kreatywnością i umiejętnościami w zakresie wykorzystania nowych technologii. Jak przyznają wszyscy członkowie kapituły konkursowej, wybór prawniczych osobowości nie był prosty, młodzi prawnicy świetnie odnajdują się w cyfrowym świecie, implementując z niego to, co najlepsze do swojej pracy. Do tego mają specjalizacje w wielu, często odległych od siebie obszarach, są aktywni obywatelsko i społecznie. ? Coraz częściej widzę młodych prawników dobrych warsztatowo i bardzo dobrze wykształconych. W swoich kancelariach szukają nowoczesności, mają wysokie kompetencje technologiczne, a do tego są społecznie zaangażowani ? mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, członek kapituły konkursowej.

Poznajmy zatem laureatów, dziesięć wyróżniających się młodych talentów, działających w różnych specjalizacjach i obszarach prawa. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Kukowka, adwokat działający m.in. na rzecz uchodźców. Drugie i trzecie miejsce zajęły adwokatki: Katarzyna Lejman i Joanna Kuc ? obie z zamiłowania społeczniczki,  wspierające działania organizacji pozarządowych. Pozostali laureaci to: adw. dr Sabina Kubsik, adw. Jan Starybrat, adw. dr Grzegorz Keler, adw. Dominika Jędrzejczyk, dr Adam Karpiński, adw. Bartosz Kubista oraz r. pr. Wojciech Kaptur.

Kapituła konkursowa przyznała również dodatkowo pięć nagród specjalnych: dla apl. radcowskiego z OIRP w Bydgoszczy Damiana Aptowicza, r. pr. Adriana Dzwonka, apl. adwokackiej Elizy Rutynowskiej, dr. Kamila Stępniaka oraz adw. Daniela Witki.

W tym roku galę uświetniły dwa towarzyszące wydarzenia: ekspercka debata ?Krajobraz po bitwie ? konkurencyjność kancelarii w czasie zarazy? oraz wystąpienie gościa specjalnego ? mistrza olimpijskiego i mistrza świata w żeglarstwie ? Mateusza Kusznierewicza, który opowiadał o roli pasji i motywacji w pracy i w życiu. Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że najważniejszym kierunkiem rozwoju branży prawniczej na najbliższe lata są nowe technologie oraz cyberbezpieczeństwo. Omówiono również największe wyzwania i szanse, jakie stoją przed krajowym sektorem Legal w świecie zmienionym przez pandemię.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono obserwatorów i widzów obecnych na gali za pośrednictwem narzędzi online.

Krajowa Izba Radców Prawnych jest jednym z partnerów konkursu Rising Stars, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Pozostali partnerzy to Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Polski Związek Pracodawców Prawniczych.

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: Prawo.pl i ?Dziennik Gazeta Prawna?.

Red., www.kirp.pl


Konferencja Krajowej Izby Radców Prawnych i Uniwersytetu SWPS

Prawnik etyczny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik ? jak pogodzić innowacje z etyką?

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla współczesnego systemu prawnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wprowadzają rozwiązania usprawniające przebieg procesów legislacyjnych, jednak tworzą też dość istotne zagrożenia. Jak zachować niezbędny balans w tym obszarze, jak wdrożyć mechanizmy bezpieczeństwa? O zagadnieniach związanych z etyką zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii rozmawiali przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS na konferencji, która odbyła się 17 listopada.

Tematem otwierającym dyskusję było pytanie postawione przez organizatorów, czy w zakresie usług prawnych w dobie zmian technologicznych w IT mamy do czynienia z ewolucją czy raczej z rewolucją? Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że tempo zmian zachodzących w otoczeniu legislacyjnym, gospodarczym, ale też informatycznym jest bardzo duże, a środowisko prawnicze powinno sprostać tym wyzwaniom i dostosować swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podkreślił, że pandemia przyczyniła się do rozwoju technologii na rynku usług prawnych, upowszechniły się narzędzia online, zmniejszył się również koszt ich stosowania. ? Nie zastąpi to jednak potrzeby kontaktu indywidualnego radcy prawnego z klientem. Nowoczesne narzędzia technologiczne mogą wspomagać procesy prawne, nie mogą ich jednak zastępować ? dodał. W podobnym tonie wypowiadał się prof. Adam Bodnar, zastrzegając, iż postawa otwarta w kierunku automatyzacji i informatyzacji procesów legislacyjnych powinna łączyć się z zachowaniem daleko idącej ostrożności, szczególnie w sprawach związanych z prawem cywilnym, w tym rodzinnym.

Konferencja realizowana była w trybie hybrydowym. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Red., www.kirp.pl


Książki i filmy prawnicze dla dzieci i młodzieży

Przedszkolaki, a także uczniowie mogą dowiedzieć się, do czego potrzebne są w życiu regulacje i przepisy, jakie dzieci mają obowiązki i prawa oraz jak mogą ich dochodzić. Wszystko dzięki ogólnopolskim projektom z zakresu edukacji prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych, które objęły swoim zasięgiem przedszkola publiczne w całej Polsce i młodzież szkolną.

Podstawę projektu adresowanego do przedszkolaków stanowią dwie wyjątkowe publikacje stworzone z myślą o najmłodszych czytelnikach, które w listopadzie zostały rozesłane do publicznych placówek przedszkolnych na terenie całego kraju. Dyrektorzy przedszkoli mają także możliwość skorzystania z bezpłatnych, bezpośrednich edukacyjnych spotkań z radcami prawnymi, którzy odwiedzą przedszkola i z pewnością zainteresują dzieci tematyką prawną. Akcja edukacyjna oraz rozesłane materiały wpisują się w obchodzony corocznie 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i mogą stanowić inspirację do zajęć i pogadanek z dziećmi na tematy okołoprawne. Ważne, aby uświadamiać najmłodszych, że są oni chronieni przez prawo, a dorośli muszą ich prawa zawsze respektować, stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich.

Książeczki pt. ?Od radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach!? oraz  ?Przygody Radka i Darii, dzielnych radców z kancelarii? napisane zostały w formie bajki i skierowane  są zarówno do dzieci młodszych, jak i starszych. Zawarte w nich informacje przygotowane zostały w lekkiej i przystępnej formie. Zostały również uzupełnione licznymi przykładami oraz atrakcyjną grafiką, co z pewnością pomoże dzieciom jeszcze lepiej zrozumieć ich treść.

? W ramach edukacji prawnej, którą Krajowa Rada Radców Prawnych wspiera i propaguje, samorząd radcowski wydrukował 20 tys. egzemplarzy książeczek i przekazał za pomocą urzędów miast i gmin większości przedszkoli w Polsce ? mówi Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes KRRP, odpowiedzialna za edukację prawną.

Dodatkowo, aby móc jeszcze bardziej przybliżyć przedszkolakom zawód radcy prawnego, samorząd radców prawnych zachęca do umówienia i skorzystania z bezpłatnych, bezpośrednich spotkań z radcą prawnym. Plan takiego spotkania przewiduje ok. 30 min wystąpienia i rozmów z dziećmi, w tym odpowiedzi na pytania. Dyrektorzy placówek edukacyjnych, zainteresowani urozmaiceniem edukacji przedszkolnej poprzez spotkanie z radcą prawnym, proszeni są o kontakt bezpośrednio z koordynatorem ds. edukacji działającym w okręgowej izbie radców prawnych na terenie danego województwa. Lista koordynatorów dostępna jest na stronie internetowej: https://kirp.pl/edukacja-prawna/dane-koordynatorow-ds-edukacji-prawnej/.

Książeczki zostały stworzone przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, która umożliwiła wykorzystanie ich w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Krajowa Izba Radców Prawnych realizuje już kolejny projekt z zakresu edukacji prawnej. Tym razem będzie to kilkanaście filmów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Pierwszy odcinek, z myślą o przedszkolakach, jest już nagrany i niebawem zostanie opublikowany na stronie internetowej i w mediach społecznościowych KIRP. Radca prawny Wioleta Lelas-Piejko z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przybliża najmłodszym zawód radcy prawnego oraz to, jakie mają prawa i obowiązki i jak mogą ich dochodzić. W zrozumieniu zagadnień prawnych pomaga dzieciom także miś ubrany w radcowską togę z niebieskim żabotem.

Film jest kontynuacją ostatniego projektu KIRP, w którego ramach do przedszkoli w całej Polsce wysłane zostały książeczki edukacyjne w formie bajek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji przedszkoli, mamy nadzieję, że skorzystają z tej formy edukacji i również poprowadzą zajęcia dla dzieci we własnym zakresie.

Kolejne filmy kierowane są do starszych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Poruszają m.in. tematykę prawa rodzinnego, prawa konsumenckiego, spadkowego czy postępowania sądowego.

Projekt jest w trakcie realizacji, nagrania podzielone są na trzy etapy ? pierwszy rozpoczął się 22 listopada, kolejne natomiast będą realizowane od początku grudnia. W każdym z odcinków inny radca prawny, koordynator ds. edukacji lub osoba związana z edukacją w danej OIRP będą przybliżali dzieciom zagadnienia związane z obowiązującym prawem.

Firmy nagrywane są we wnętrzach Okręgowej Izby Radców prawnych we Wrocławiu.

Red., www.kirp.pl