Kielecka narada Kapituły Funduszu Seniora

0

Na zaproszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Dziekan Rady Heleny Górniak w dniach 9?11 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich okręgowych izb.

W pierwszym dniu Kapituła Funduszu Seniora omówiła wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 25 radców prawnych seniorów, potem zaś odbyło się posiedzenie Rady Klubów Seniora i przewodniczących Klubów Seniora wszystkich okręgowych izb, które prowadziła przewodnicząca Rady Helena Oprzyńska-Pacewicz. Było ono poświęcone uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych. 

Wieczór natomiast był pełen relaksu. Przewodniczący Klubu Seniora Tadeusz Pióro i rzeczniczka Funduszu Seniora izby kieleckiej Grażyna Brzezińska zaprosili nas na wspólny spacer ?deptakiem? Kielc, czyli ulicą Sienkiewicza. Mecenas Pióro doskonale odgrywał rolę przewodnika, prezentując historycznie zabudowę ulicy oraz opowiadając ciekawostki z nią związane.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady. Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka na wstępie powitał gości z kierownictwa samorządu radców prawnych ? Helenę Górniak, Dziekan Rady OIRP w Kielcach, Elwirę Szurmińską-Kamińską, Sekretarz KRRP, Bazylego Zacharczuka, członka Prezydium KRRP.

Podczas obrad omówiono nowe zasady dofinansowania z Funduszu Seniora. Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą nr 103/X/2018 z 22 sierpnia 2018 r. dokonała zmiany treści § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 223/V/2000 KRRP z 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej. Ponadto w związku z dyrektywą unijną, tzw. RODO, zostały przedstawione nowe wnioski o przyznanie pomocy socjalnej radcom prawnym seniorom i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Uczestnicy narady przedyskutowali także przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. 

Elwira Szurmińska-Kamńska, Sekretarz KRRP, zaapelowała do uczestników narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności uniwersytetów trzeciego wieku w charakterze wykładowców i słuchaczy, a także o zaangażowanie się radców prawnych seniorów w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika. Życzyła wszystkim uczestnikom pomyślności w spełnianiu celów zarówno w pracy samorządowej, jak i życiu osobistym.

Po obiedzie drugiego dnia uczestnicy narady ponownie udali się na spacer, tym razem po historycznych miejscach Kielc, jak katedra czy wzgórze Zamkowe. Po spacerze złożyliśmy wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, na której Dziekan Rady Helena Górniak i były pierwszy Dziekan Rady Ignacy Grum, założyciel izby kieleckiej, zapoznali uczestników narady z historią izby i działalnością tamtejszego Klubu Seniora. Pobyt w Kielcach zakończyliśmy wycieczką do jaskini Raj i na Kadzielnię. Uczestnicy narady z wdzięcznością będą wspominać tę wizytę.