Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatury radców i aplikantów, którzy pomagają pro bono

0

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia na adres kirp@kirp.pl.

Radcowie prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w regulaminie konkursu mogą do 30 kwietnia zgłaszać do kapituły konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej okręgowej izby. Weryfikacja zgłoszeń przez kapitułę będzie odbywać się w terminie 2 maja–12 maja. Lista osób nominowanych zostanie ogłoszona 16 maja.

Następnie kapituła dokona oceny nominowanych w konkursie i wybierze laureatów konkursu w kategorii 1 – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureaci konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe w kategorii 2 – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w konkursie w wyniku głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/. Udział w głosowaniu może wziąć każdy. Rozpocznie się ono 16 maja, w dniu ogłoszenia listy nominowanych. Głosować będzie można do 30 maja.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 2 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności: 1) nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną; 2) zajmuje się działalnością społeczną i dobroczynną; 3) bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie; 4) zajmuje się działalnością na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej; 5) cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl.