Z zagranicy

0
Contract agreement with a group of two businessmen shaking hands in a legal partnership with a scale of justice in the background as a concept of teamwork in business.

Izba mediolańska z wizytą w stołecznym samorządzie

W dniach 27?28 czerwca grupa adwokatów z Mediolanu odbyła wizytę studyjną w Warszawie na zaproszenie Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie. Podczas spotkania włoscy prawnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją pracy stołecznego samorządu oraz wymienić doświadczeniem z partnerami z Polski w trakcie wspólnych dyskusji i wykładów. Włoskiej delegacji przewodniczył avv. Claudio Cocuzza z CRINT (International Relationship Committee of the Milan Bar). Wizyta miała na celu zacieśnienie relacji między samorządem mediolańskich adwokatów a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Nie jest to pierwsze takie spotkanie ? obie organizacje współpracują ze sobą na podstawie umowy dwustronnej podpisanej przed dwoma laty, w ramach której wdrożony został m.in. program wymiany stażowej. Włoscy adwokaci zostali powitani przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierza Chróścika, następnie mec. Piotr Wieczorkiewicz, przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, przedstawił prezentację na temat struktury działania i prac warszawskiej izby. Kolejny wykład poprowadził avv. Claudio Cocuzza, który przybliżył warszawskim radcom prawnym specyfikę pracy włoskich prawników. Ostatni wykład, dotyczący zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, poprowadziła Sylwia Kołodziej, radca prawny stołecznego samorządu. Wykłady zakończyła ogólna dyskusja przedstawicieli obu izb będąca kontynuacją tematów poruszanych w trakcie prezentacji. Następnie goście OIRP w Warszawie udali się na spotkanie w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie, podczas którego włoscy adwokaci zapoznali się z historią i obecną strukturą działania polskiego sądownictwa. Wizytę zwieńczyło spotkanie z ambasadorem Włoch w Polsce Aldo Amatim w siedzibie Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie.?

Olsztyńska izba na konferencji w Swietłogorsku

Przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uczestniczyli w dniach 20?22 czerwca w VII konferencji na temat ?Współpraca prawnicza na terytorium krajów nadbałtyckich? zorganizowanej w Swietłogorsku przez adwokaturę Obwodu Kaliningradzkiego. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba przedstawicieli zawodów prawniczych z Polski, Łotwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, a także przedstawiciele samorządu adwokatury Federacji Rosyjskiej na czele z jej prezydentem oraz adwokaci z poszczególnych izb położonych na jej terytorium. Olsztyńską izbę reprezentował Wicedziekan Rady Michał Korwek oraz przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Dariusz Gibasiewicz.

Prelegenci przedstawili na konferencji merytoryczne aspekty działania poszczególnych adwokatur, ich struktury, zadania i obowiązki. Przedstawione prezentacje spotkały się z zainteresowaniem, bowiem poruszana problematyka ma charakter transgraniczny i pojawia się jako istotne zagadnienie we wszystkich krajowych samorządach prawniczych.

Udział przedstawicieli olsztyńskiej izby w konferencji zorganizowanej przez Okręgową Izbę Adwokacką w Kaliningradzie pozwolił na wzmocnienie stosunków z członkami rosyjskiej palestry.??

Red., www.oirp.olsztyn.pl

Konkurs CCBE i ERA dla aplikantek i aplikantów

Akademia Prawa Europejskiego ERA wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej ? w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych ? najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej). Hasłem przewodnim konkursu jest ?Prawo Unii Europejskiej w praktyce?. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy adeptami zawodu różnych krajów europejskich ? m.in. z tego względu w konkursie uczestniczą drużyny składające się z młodych prawniczek i prawników różnych krajów europejskich. Konkurs składa się z trzech etapów, zarówno o charakterze pisemnym, jak i ustnym, a także w formie moot court competition (symulacja rozprawy sądowej). Językiem konkursu jest język angielski. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio przez organizatora do 23 września jedynie poprzez stronę internetową: https://younglawyerscontest.eu. Zgłoszenia mają charakter indywidualny, międzynarodowe drużyny zostaną uformowane przez organizatora do 30 września 2019 r. Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie.??

Źródło: OIRP w Lublinie