Intelilex, czyli jak rozwiązanie technologiczne usprawnia pracę prawnika

0

Zamiast przeszukiwać istniejące w kancelarii bazy z setkami dokumentów, aby wykorzystać ich fragmenty do stworzenia nowego tekstu, wystarczy użyć aplikacji inteliLex, która jest wtyczką do programu Microsoft Word. Jak działa? Po wpisaniu kilku słów podpowiada w czasie rzeczywistym klauzule, które już kiedyś w danym kontekście zostały napisane w innym dokumencie przez danego prawnika lub kogokolwiek innego w kancelarii. InteliLex znacznie przyspiesza i usprawnia pracę prawników.

Program inteliLex jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu ? młodych prawników, programistów i entuzjastów LegalTechu, którzy zauważyli, że prawnicy (i nie tylko prawnicy) w swojej pracy zawodowej korzystają z istniejących w firmach i kancelariach baz wiedzy, tj. zbiorów stworzonych wcześniej dokumentów, przy przygotowywaniu kolejnych. Przeszukiwanie dokumentów w celu znalezienia odpowiednich klauzul czy sformułowań niepotrzebnie zajmuje dużo czasu i koncentruje uwagę na czynnościach, które mogłyby być usprawnione. Rozmawiając z innymi prawnikami i osobami spoza branży prawniczej, przekonaliśmy się, że większość z nich ma podobny problem. Zdecydowaliśmy się więc na uczestnictwo w maratonie programowania, aby znaleźć rozwiązanie.

Droga do wygranej ? Global Legal Hackathon

Global Legal Hackathon to międzynarodowy konkurs technologiczny mający na celu wypracowanie rozwiązań dla branży prawniczej. Mogą wziąć w nim udział zarówno prawnicy, programiści, jak i biznesdeweloperzy oraz wszyscy zainteresowani tematem LegalTech. Zespoły z całego świata rywalizują w pierwszej kolejności o wygraną w konkursie w swoich krajach, a następnie o udział w finale w USA. W tym roku zgłosiło się w sumie 6 tys. uczestników w 50 lokalizacjach, od Australii, przez Chiny, wiele krajów europejskich aż po obie Ameryki. Zmagania składają się z trzech etapów.

Podczas pierwszego etapu, lokalnego, w danej lokalizacji (w przypadku Polski była to jedynie Warszawa, w przypadku Brazylii takich miast było kilka) zespoły w ciągu 52 godzin tworzą produkt związany z branżą LegalTech. Dwie podstawowe kategorie, na jakie dzielą się przygotowywane rozwiązania, to dostęp do prawa (charakter społeczny) oraz biznes prawniczy (charakter komercyjny).

Następnie zwycięzcy etapów krajowych tworzą film promocyjny (film inteliLex: https://www.youtube.com/watch?v=moCZ-1iGBcs) i/lub prezentację na temat swojego rozwiązania i przesyłają organizatorom do oceny w ?wirtualnych? półfinałach. Spośród nich międzynarodowe jury wybiera 12?16 zespołów, które konkurują ze sobą w finale.

Ostatecznie wybrane zespoły lecą do USA, aby na żywo zaprezentować swoje aplikacje, które do czasu finału można cały czas rozwijać. Podczas uroczystej gali wybierani są zwycięzcy w każdej kategorii.

W tym roku pojawiła się trzecia kategoria ? GROWL (Global Rise of Women in LegalTech), która dawała zespołom miejsce w finale, a jej założeniem jest wspieranie kobiet branży LegalTech. Mogły w niej wziąć udział zespoły, których liderką jest kobieta. W tej kategorii do ścisłego finału przeszedł zespół, któremu miałam przyjemność przewodzić. I zostaliśmy ocenieni jako najlepsi, osiągając historyczny sukces jako pierwszy zespół z Polski, który dotarł do etapu finałowego i wygrał. Nasza wygrana pokazała, że pomysł technologiczny powinien mieć potencjał biznesowy, a więc zawierać przynajmniej wstępnie obliczone predykcje w zakresie kosztów i zyskowności oraz być skalowalny.

Wydarzenia takie jak hackathony są organizowane już w wielu branżach i z czasem stają się wyczekiwanym, cyklicznym wydarzeniem. Z kolei prawo jest niestety w wielu przypadkach daleko w tyle za innymi branżami, w których technologia, coraz bardziej zaawansowana, to chleb powszedni. Jak daleko jest świat programistów od świata prawników, można było się przekonać przede wszystkich w trakcie pierwszego etapu Global Legal Hackathon w Warszawie. Pomimo że było to wydarzenie, które przyciągało ludzi interesujących się zagadnieniami technologicznymi, wielu osobom obce były rozwiązania i pomysły, które opracowywali czy proponowali programiści. Idealnym przykładem jest nasz produkt ? inteliLex. Rozwiązania tego rodzaju w świecie programistów to standard już od wielu lat.

Jakie korzyści przynosi inteliLex?

Co więc zaproponowaliśmy, aby usprawnić pracę prawników? Nawiązując do branży technologicznej ? programiści, tworząc kod, nie wpisują poszczególnych komend w całości manualnie ? dysponują rozwiązaniem, który podpowiada po wpisaniu kilku znaków dalszy ich ciąg, aby przyspieszyć pracę nad kodem. Nasz produkt ma pomóc w rozwiązaniu podobnego problemu wśród prawników ? wyszukiwania fragmentów tekstów (np. umów, pism), które już kiedyś stworzyli, wyrażający się często słowami ?Gdzieś już to kiedyś pisałam/pisałem? oraz czasochłonnym przeszukiwaniem kilku ? kilkunastu plików w celu znalezienia i dopasowania odpowiednich sformułowań.

Zamiast przeszukiwania istniejących w kancelarii baz dokumentów nasza aplikacja, która jest wtyczką do programu Microsoft Word, po wpisaniu kilku słów podpowiada w czasie rzeczywistym klauzule, które już kiedyś w danym kontekście zostały napisane w innym dokumencie przez danego prawnika lub kogokolwiek innego w kancelarii. InteliLex gromadzi całą wewnętrzną bazę wiedzy w jednym miejscu i skraca czas wyszukiwania informacji oraz tworzenia kolejnych dokumentów. W oparciu o algorytmy uczenia maszynowego (machine learning) posiłkujemy się technologią, aby pomóc prawnikom w ich codziennej pracy. InteliLex przyspiesza i usprawnia pracę prawników, aby mogli poświęcać więcej czasu na pracę strategiczną i kreatywną na rzecz klientów.

InteliLex nie opiera się na korzystaniu z ujednoliconych, zewnętrznie opracowanych wzorów, lecz oferuje szybki dostęp do własnej, wytworzonej bazy wiedzy, przez co wspiera styl formułowania pism czy umów właściwy dla danej kancelarii. Pomaga także we wprowadzaniu prawników rozpoczynających współpracę z daną kancelarią do poprawnego i spójnego opracowywania dokumentów. Ponadto nowego narzędzia można używać w prosty sposób bez konieczności implementowania specjalnych systemów i potrzeby ponoszenia kosztów szkolenia pracowników z obsługi dodatkowych programów. Istotną zaletą dla prawników świadczących usługi międzynarodowej obsługi prawnej będzie wielojęzyczność narzędzia, które znajduje klauzule i fragmenty tekstu dokumentów w różnych językach.

Rozwiązanie zostało skonfrontowane ze środowiskiem prawniczym oraz biznesowym. W trakcie hackathonu oraz zaraz po nim zespół inteliLex uzyskał cztery pierwsze sprzedaże produktu, trzech tzw. early adopterów, funkcjonuje w mediach społecznościowych, stworzył landing page, przygotował film reklamowy, a także zaistniał w polskich i amerykańskich mediach oraz w środowisku międzynarodowych innowacji. Zespół inteliLex nie poprzestał na wygranej w Global Legal Hackathon i dalej rozwija swój produkt, współpracując i przygotowując go do wdrożenia w kancelariach prawnych.

Skutki technologizacji dla prawników
oraz rynku technologii w prawie

LegalTech wciąż nie jest doceniany w zawodach prawniczych. Podczas całego procesu kształcenia nie spotkałam się z zajęciami, które próbowałyby tłumaczyć i przybliżać świat technologii przyszłym radcom, adwokatom czy sędziom. Uważam, że im dłużej ta luka nie zostanie wypełniona, tym gorzej dla nas. Dzięki SMART kontraktom (umowy zapisane w formie kodu wykonywanego po spełnieniu określonych warunków, automatycznie; takie rozwiązania są już stosowane choćby w branży ubezpieczeniowej) niektóre spółki zaczynają stosować prawo ?wirtualnie?, z pominięciem tradycyjnych usług prawników. Z kolei w Estonii trwają prace nad systemem sztucznej inteligencji, który będzie podejmował autonomiczne decyzje w sprawach sądowych. Ze względu na długie terminy rozpatrywania spraw sądowych klienci szukają innych rozwiązań, które zapewnią im skuteczne egzekwowanie zawartych umów. Dzięki takim wydarzeniom jak Global Legal Hackathon można zdobyć cenną, interdyscyplinarną wiedzę, porozmawiać ze specjalistami w swoich dziedzinach oraz sprawdzić, jak funkcjonuje świat na styku prawa i technologii, ale to kropla w morzu potrzeb. Zmiany nadchodzą coraz szybciej i trudno będzie obronić obecny sposób działania prawa. Nie będzie to perspektywa dwóch czy trzech lat, ale uważam, że za 10?15 lat nadejdą bardzo istotne zmiany, takie jak powszechne użycie SMART kontraktów, które będą krok po kroku rewolucjonizowały nasz rynek, tak jak obserwujemy to w bankowości ? banki przestają być tradycyjnymi bankami, a stają się spółkami technologicznymi ze specjalizacją w bankowości, prześcigając się w ofercie najnowszych produktów opartych na nowych technologiach. Z kolei kancelarie być może będą musiały zostać spółkami technologicznymi o specjalizacji w prawie. Prawnicy, aby nadążyć za postępującą technologizacją usług prawniczych, staną się natomiast inżynierami prawa.

Strony internetowe

inteliLex: http://www.intelilex.net/.

Strony inteliLex w mediach społecznościowych

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelilex/,

Facebook: https://www.facebook.com/inteliLex-­196­5675­35707­45­43/,

Global Legal Hackathon: http://legalhackathon.pl/.?