XIV MISTRZOSTWA POLSKI RADCÓW PRAWNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

0

Warszawa 1, drużyna reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, wygrała XIV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. Drugie miejsce zajęła drużyna z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, trzecie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, a czwarte z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Od 13 do 16 kwietnia 2023 r. odbywały się zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach XIV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

15 drużyn reprezentujących 14 okręgowych izb radców prawnych z całego kraju (OIRP w Białymstoku, OIRP w Bydgoszczy, OIRP w Gdańsku, OIRP w Katowicach, OIRP w Kielcach, OIRP w Krakowie, OIRP w Lublinie, OIRP w Łodzi, OIRP w Olsztynie, OIRP w Opolu, OIRP w Rzeszowie, OIRP w Toruniu, OIRP w Warszawie – dwie drużyny, a także OIRP we Wrocławiu) rywalizowało o tytuł i laur zwycięstwa w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach.

Sportowa walka była niezwykle zacięta. Zmagania wygrała drużyna Warszawa 1 z OIRP w Warszawie, która w finale rywalizowała z zespołem z OIRP w Lublinie.

– Zwycięzcom turnieju gratuluję wspaniałych wyników. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w rozgrywkach oraz za wasze zaangażowanie i dobrą rywalizację w duchu koleżeństwa i wspólnoty. Wydarzenia integracyjne odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu naszego środowiska. Wspólna praca udaje się o wiele lepiej wtedy, gdy czasem także razem odpoczywamy. Jako niezwykle budujący widzę fakt, że tak wielu radców prawnych i aplikantów decyduje się spędzać swój wolny czas w formach proponowanych przez samorząd. Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej na stałe wpisały się w kalendarz samorządowych wydarzeń sportowych. Mają wielu fanów, mają też już swoich pierwszych weteranów. Słyną ze wspaniałej atmosfery, zaciętej rywalizacji i niezapomnianych wieczorów. Przede wszystkim jednak są znane z wyjątkowych, zaangażowanych uczestników, którzy zostawiają serce na boisku i budują szczególną, serdeczną społeczność. Dlatego raz jeszcze dziękuję – za waszą obecność i czas spędzony na byciu razem w samorządzie – pisał w liście do uczestników XIV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował na turnieju Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.