?Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?

0
Cloud computing concept. Hand touching connected clouds. Vector.

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania publikacji ?Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?, w której znalazły się materiały z konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP.

? Publikacja jest owocem konferencji, która została zorganizowana przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ? mówi jej przewodniczący Włodzimierz Chróścik. ? Na konferencji rozmawialiśmy o rozwiązaniach dotyczących korzystania przez radców prawnych z technologii chmurowych. Zaprosiliśmy praktyków, zarówno ze strony radców prawnych, jak i przedstawicieli biznesu. Próbowaliśmy rozwiać wątpliwości dotyczące zarówno technologii, jak i etyki.

Jak podkreślano na konferencji, decyzja o przeniesieniu kancelarii do chmury musi przede wszystkim uwzględniać zasady etyki zawodowej, które zobowiązują do odpowiedniego zabezpieczenia przed niepowołanym ujawnieniem wszelkich informacji objętych tajemnicą zawodową, niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia. ? Powierzenie poufnych danych systemowi informatycznemu może się wiązać z ryzykiem ich nieuprawnionego udostępnienia, a co za tym idzie ? odpowiedzialnością zawodową radcy prawnego ? podkreśla Włodzimierz Chróścik. ? Dlatego tak istotne było wyjaśnienie wątpliwości, analityczne i szczegółowe rozpoznanie rynku i dostępnych ofert, a także wypracowanie takich standardów zachowań, które usprawnią naszą pracę, nie niosąc ze sobą niekorzystnych konsekwencji.

Obawy budzi tylko to, co nieznane. W niniejszej publikacji zostały omówione najistotniejsze kwestie dotyczące działania w chmurze. Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje i wskazówki pozwolą na optymalne wykorzystanie technologii chmury w kancelarii, przy jednoczesnej minimalizacji związanego z tym ryzyka.

Publikacja jest do pobrania pod linkiem: http://kirp.pl/publikacja/chmura-w-kancelarii-prawnej-czy-kancelaria-prawna-w-chmurze/.