Aktualności OIRP

0
Fot. OIRP w Warszawie

OIRP w Koszalinie

Uroczystość wręczenia medali pamiątkowych z okazji 40-lecia samorządu

W hotelu Hudson w Koszalinie 10 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali pamiątkowych z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych, kończąca cykl obchodów jubileuszu w koszalińskiej izbie.

Prezydium Rady OIRP w Koszalinie przyznało medale pamiątkowe z okazji 40-lecia samorządu zawodowego tym radcom prawnym, którzy są zaangażowani w działalność izby lub zasłużeni dla rozwoju samorządu i wzmocnienia jego pozycji w odbiorze społecznym, a także osobom spoza samorządu radcowskiego, lecz związanym z jego działalnością i zasłużonym dla jego rozwoju. Medal otrzymali: prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie Marta Knotz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Robert Mąka, sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie Tomasz Klemke, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Agnieszka Sołtyk oraz radcowie prawni: Romuald Baranowicz, Eurelia Binka, Danuta Borsuk-Zawadzka, Renata Czarnecka, Jolanta Czepe, Teresa Mańkowska-Florczak, Aleksandra Gibuła, Krystyna Grużewska, Jarosław Haluk, Anna Jędrzejczak, Karol Korczyński, Anna Kurdyła, Sabina Lutomska, Ewa Mukułowska, Maciej Pohl, Teresa Ponikowska, Mariola Radke, Irena Renda, Damian Skórka, Jadwiga Stępnik, Antoni Szreder, Paweł Winkler, Barbara Wiśniewska, Gizela Zamojska, Jerzy Ziółkowski.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” odebrała r. pr. Jolanta Siadak. Pamiątkowy grawerton KRRP otrzymał r. pr. Antoni Szreder – pierwszy Dziekan Rady OIRP w Koszalinie, w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność samorządu radców prawnych.

Biuro OIRP w Koszalinie

OIRP w Olsztynie

Spotkanie wigilijne seniorów

Wigilijne spotkania dla seniorów, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, to już tradycja. Na spotkanie z Dziekan Rady Katarzyną Skrodzką-Sadowską, Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek oraz byłym Dziekanem Rady Bohdanem Dzitką do siedziby izby 14 grudnia 2022 r. przybyło 35 radców prawnych seniorów.

Były piękna choinka, wigilijne dania i długie rozmowy. Mikołaj przyniósł paczki dla seniorów w wieku powyżej 75 lat.

Podobne spotkanie wigilijne odbyło się też 17 grudnia 2022 r. dla  radców prawnych seniorów z okręgu Ostrołęki i Ciechanowa. Było równie świątecznie i miło.

Wszystkim radcom seniorom, tym obecnym (jeszcze raz) i nieobecnym na naszych spotkaniach, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.

Helena Oprzyńska-Pacewicz
przewodnicząca Klubu Seniora OIRP w Olsztynie

OIRP w Toruniu

Dziekan na spotkaniu świątecznym z seniorami

Grudzień obfitował w wiele wydarzeń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

9 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP, w którym wziął udział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

12 grudnia miało miejsce spotkanie wigilijne seniorów OIRP w Toruniu, podczas którego Dziekan Rady Ryszard Wilmanowicz złożył serdecznie życzenia.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu izby było ślubowanie aplikantów radcowskich 16 grudnia. Później natomiast odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne Rady OIRP w Toruniu.

Jak co roku Rada OIRP w Toruniu podjęła uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego dla najmłodszych. Zostało ono przekazane do domów dziecka w Grudziądzu, we Włocławku i w Toruniu.

Wojciech Gorczyca
Wicedziekan Rady OIRP w Toruniu

OIRP w Warszawie

Więcej wiedzy z zakresu medycyny sądowej – porozumienie izby warszawskiej z WUM

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 18 stycznia oficjalnie nawiązała współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, która ma na celu m.in. wsparcie działań edukacyjnych z zakresu medycyny sądowej wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz popularyzację wiedzy z zakresu prawa wśród lekarzy i studentów kierunków medycznych.

Porozumienie w imieniu stołecznych radców prawnych podpisali Dziekan Rady OIRP w Warszawie dr hab. Monika Całkiewicz oraz Wicedziekan Rady prof. dr hab. Rafał Stankiewicz. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokument sygnował Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM.

W ramach podpisanego porozumienia współpraca między organizacjami będzie dotyczyć w szczególności podejmowania i wspierania wspólnych działań edukacyjnych zmierzających do popularyzacji wiedzy z zakresu medycyny sądowej wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także popularyzacji wiedzy z zakresu prawa wśród lekarzy i studentów kierunków medycznych. Ponadto obie strony zobowiązują się wspierać i promować prawidłowe praktyki współpracy prawników z biegłymi z zakresu medycyny sądowej w ramach ich aktywności zawodowej oraz organizowania konferencji, seminariów naukowych i innych wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania działań edukacyjnych społeczeństwa.

Red., www.oirpwarszawa.pl

OIRP w Rzeszowie

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – Podkarpacki Niebieski Marsz

21 listopada 2022 r. kolejny raz przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

W tym dniu o prawach i obowiązkach dzieciom opowiadali Dziekan Rady r. pr. Bartosz Opaliński, który spotkał się z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Kraina Uśmiechu”, oraz r. pr. Wioleta Lelas-Piejko, która spotkała się z dziećmi z przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 37 w Rzeszowie.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Rzeszowie

XIV Rajd Rowerowy Radców Prawnych OIRP w Rzeszowie

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wraz z Komisją Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji zorganizowała w słonecznej Karyntii na terenie południowej Austrii, zwanej riwierą Austrii, XIV Rajd Rowerowy Radców Prawnych OIRP w Rzeszowie.

Letnia odsłona Karyntii, południowego landu Austrii, prezentuje się imponująco: niezliczone, ciepłe jeziora o wodzie czystej jak kryształ, niezwykle urozmaicony świat gór – od stromych, wysokoalpejskich szczytów Wysokich Taurów przez pagórkowate, zaokrąglone zbocza Nockberge aż po południowe, skalne wierzchołki Karawanek. To prawdziwy raj dla rowerzystów – na spotkanie z przyrodą zapraszają doskonale oznakowane ścieżki rowerowe o każdym stopniu trudności, zarówno na terenach równinnych, jak i na odcinkach wymagających doskonałej kondycji. Ten piękny teren południowej Austrii zwiedziła kilkunastoosobowa grupa radców prawnych z OIRP w Rzeszowie.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Rzeszowie

Bal Aplikanta 2022

19 listopada 2022 r. odbył się Bal Aplikanta organizowany wspólnie przez aplikantów OIRP w Rzeszowie oraz aplikantów ORA w Rzeszowie.

Podczas balu aplikanci radcowscy czynnie zaangażowani w działalność samorządu radcowskiego otrzymali z rąk Dziekana Rady Bartosza Opalińskiego wyróżnienia i pochwały.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie