TRZECI TWINNING PRAWNIKÓW

0

Merytoryczna debata o różnych formach rozstrzygania sporów

W jakich krajach sędziowie mogą być także mediatorami? W jaki sposób prawnicy mogą skutecznie mediować między stronami? Jak etyka zawodowa radców prawnych i adwokatów może budować zaufanie klientów do alternatywnych metod rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolutions ? ADR)? Na te i wiele innych tematów dyskutowali uczestnicy trzeciego już Twinningu Prawników, zorganizowanego w formie konferencji online 16 października 2021 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL), Radę Europy i radę adwokacką Republiki Armenii.

Koledzy z prawie 30 krajów mogli zapoznać się z organizacją różnych form rozstrzygania sporów funkcjonujących w krajach Europy Środkowej, Partnerstwa Wschodniego czy obszaru Azji i Pacyfiku. Ciekawym kontrapunktem był włoski przykład sporu o ADR ? czy i w jakim zakresie mediacja może być obowiązkowo stosowana przez sądy. Ożywioną dyskusję wywołała kwestia regulacji procedur ADR, statusu osób prowadzących takie postępowania, a także charakter ugody kończącej mediację. Na przykład w Kazachstanie zawodowymi mediatorami mogą być czynni sędziowie i prokuratorzy, a sama mediacja może być prowadzona także w sprawach karnych dotyczących niektórych przestępstw. Dużo miejsca poświęcono innowacjom technologicznym oraz dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji w formie tak zwanych ODR, czyli ADR prowadzonych w internecie, często bez udziału człowieka. Istnieją bowiem wyspecjalizowane platformy, które na podstawie zadawanych pytań i odpowiedzi stron (wszystko online) są w stanie zaproponować projekt ugody w pełni zautomatyzowanym procesie.

Osobny panel dotyczył kwestii międzynarodowych regulacji ADR. Swoje stanowisko przedstawili reprezentanci największych organizacji prawniczych ? Anna Wyrzykowska, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA), Panagiotis Perakis, wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Shyam Divan, wiceprezydent Stowarzyszenia Prawników Azji i Pacyfiku (LawAsia), a także Mary Walker OAM, współprzewodnicząca komisji mediacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA).

Twinning Prawników to nie tylko merytoryczna debata, lecz także okazja do mniej formalnych spotkań i celebrowania ważnych chwil dla jego uczestników. W tym roku przypada 35. rocznica powstania AEA-EAL, dlatego w trakcie konferencji byli prezydenci naszego stowarzyszenia: Juan Nú?ez, Gian-Andrea Chiavegatti, Konrad Meingast, Clemens van Nispen, Anthony Slingsby i Monique Stengel, wspominali w ramach panelowej dyskusji początki AEA-EAL, jego pierwsze działania oraz tak istotne zaangażowanie na rzecz prawników ze Wschodu.

Trzecia część konferencji, prowadzona przez r. pr. Marię Ślązak, prezydent AEA-EAL, była wymianą informacji o najważniejszych problemach dotykających zawody prawnicze w minionym roku. W tej części zabrał głos m.in. członek stowarzyszenia z Afganistanu, który poinformował o dramatycznie pogarszającej się sytuacji prawników, a w szczególności kobiet prawników, w jego kraju. Na zakończenie wszyscy wyrazili nadzieję, że kolejne spotkanie zaplanowane w 2022 r. będzie już mieć charakter osobistego spotkania przyjaciół i kolegów z krajów tworzących twinningową wspólnotę.

r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek