Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Wakacje, ale jednak inne niż wszystkie. Z cieniem pandemii i niepokojem o przyszłość. Dlatego postanowiliśmy zobaczyć, czy prawo rodzinne i prawo spadkowe (tak, tak!) odpowiadają potrzebom chwili, czy polskie rodziny, zwłaszcza dzieci, wychodzą obronną ręką z turbulencji, które nawiedziły, bo musiały, nasze domy i naszych najbliższych. Coraz częściej ryzyko śmierci postrzegane jest także jako ryzyko gospodarcze. Przedwczesna śmierć właściciela czy wspólnika firmy oznacza utratę osoby, która miała decydujące miejsce w prowadzonym biznesie.

Jak wynika ze statystyk, wzrosła także liczba rozwodów, a najważniejszą kwestią w takiej sytuacji nie jest podzielenie przez rodziców nieruchomości i zawartości szafy, lecz zachowanie dobra dzieci. Może być w tym pomocna mediacja rodzinna, o której też można przeczytać na łamach tego numeru. A o zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i warunków do dalszego rozwoju po rozstaniu rodziców rozmawiamy z Rzecznikiem Praw Dziecka.

W obliczu pandemii koronawirusa kalendarz wyborczy w okręgowych izbach radców prawnych musiał być w wielu przypadkach zaktualizowany. Było to prawnie możliwe dzięki staraniom samorządu skutkującym wprowadzeniem odpowiednich zmian ustawowych. Nowe przepisy uchwalone przez Sejm w tarczy 4.0 otworzyły też drogę do przeprowadzenia podczas zebrań rejonowych bezpiecznych wyborów urnowych.

W tym numerze podpowiadamy także, jak postępować, by nasza pomoc świadczona osobom niewidomym i niesłyszącym była najbardziej efektywna.

Nie daje nam także spokoju sztuczna inteligencja. Jej mechanizmy wykorzystywane są coraz częściej do tworzenia różnego rodzaju obrazów, zdjęć, książek, filmów, muzyki, czyli wytworów, które ? w przypadku stworzenia ich przez człowieka ? zwykle uznawane są za utwory i podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego. Dostarcza to wielu nowych problemów natury prawnej. Sztuczna inteligencja ma także ? i będzie miała ? coraz większy wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, o czym można przeczytać w tym wydaniu naszego pisma.

Piszemy też o kulturze firmy, zastanawiamy się, czy Hamlet mógłby być radcą prawnym, odbywamy wakacyjne podróże w czasie i rozmawiamy, jak wrócić cało z wyprawy w ekstremalnie wysokie góry.

Życzę miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna