Aktualności KIRP

0

PUBLIKACJA KRRP

Bezpieczeństwo w komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego

?Księga bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego? to kolejna publikacja opracowana przez Krajową Radę Radców Prawnych, mająca ułatwić prowadzenie praktyki prawnej.

Po cieszących się dużym zainteresowaniem dwóch raportach: ?Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych. Jak rozwijać swoje praktyki w konkurencyjnym otoczeniu?? oraz ?Indywidualne kancelarie radców prawnych w czasie kryzysu. Co robić?? KRRP przygotowała trzecie opracowanie pomagające radcom prawnym utrzymać w trudnych czasach wiodącą pozycję na rynku. ?Księga bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego? jest adresowana do radców wykorzystujących w komunikacji zawodowej pocztę elektroniczną i programy do komunikowania się na odległość. Na kartach tego opracowania znajdują się: ocena zgodności wykorzystania usług wideokonferencyjnych Microsoft Teams, będących częścią pakietu Microsoft 365, Zoom 5.0, Cisco Webex, do komunikacji przez radców z klientami w ramach wykonywania zawodu, analiza porównawcza ogólnej zgodności oraz niektórych elementów bezpieczeństwa aplikacji do telekonferencji, rekomendacje dla radców prawnych dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych. Jest tam także zawarte stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie stosowania wideokonferencji jako formy kontaktu z klientami.

Dziś radcowie zmagają się ze skutkami COVID-19, jednocześnie będąc świadkami przyspieszenia we wdrażaniu technologii obsługi klientów i pracy samych kancelarii prawnych. Proces elektronizacji kontaktów pomiędzy radcami prawnymi a ich klientami, który w normalnych warunkach zająłby kilka lat, musiał odbyć się w ciągu tygodni. Kontakt za pomocą środków porozumiewania się na odległość zostanie już stałym elementem pracy radcy.

? Mam nadzieję, że ekspertyzy w tym opracowaniu rozwieją wątpliwości i pozwolą na szersze stosowanie tych technologii w pracy radcy prawnego. Na pierwszym miejscu każdy radca prawny powinien stawiać bezpieczeństwo komunikacji i zachowanie tajemnicy zawodowej. To kolejne opracowanie KRRP pomagające radcom prawnym utrzymać wiodącą pozycję na rynku ? podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP

Jak wynika z wielu krajowych i zagranicznych raportów, opanowanie nowych technologii to dziś główne wyzwanie dla kancelarii. Innowacyjność i szybkie reagowanie na zmiany zawsze były atutem samorządu radców prawnych. W utrzymaniu wysokiej pozycji może także pomóc raport ?Indywidualne kancelarie radców prawnych w czasie kryzysu. Co robić??. Jest to kontynuacja niedawnego raportu ?Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych? przygotowanego na zlecenie KRRP, który radcom prawnym wskazał skuteczne strategie rynkowe.

Obecnie, w czasie pandemii, działania te muszą ulec zmianie ? stąd nowy raport. Krajowa Rada Radców Prawnych chce w ten sposób wspierać radców prawnych w trudnych czasach, dając im skuteczne marketingowe sposoby działania na polskim rynku usług prawnych.

Publikacje można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/06/indywidualne-kancelarie-radcow-prawnych-w-czasie-kryzysu.-poradnik.pdf

Redakcja

POSIEDZENIE KRRP

Obrady w trybie wideokonferencji

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 6 czerwca, ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne, odbyło się z wykorzystaniem aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji.

Po zakończeniu wideospotkania, na podstawie art. 14 h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w formie elektronicznej odbyło się głosowanie członków KRRP.

Podjęto uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019,
  • badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.,
  • szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19,
  • wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie w sprawie podziału radców prawnych na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie z poszczególnych rejonów.

DR

VIII TURNIEJ NEGOCJACYJNY DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Sukces zespołu z Warszawy

W tym roku finał VIII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich wyglądał inaczej niż zwykle ? odbył się w wersji online, za pośrednictwem platformy Zoom. W finałowej rozgrywce 30 maja spotkały się trzy drużyny, które uzyskały najlepszy wynik w eliminacjach: dwie z Warszawy oraz jedna z Krakowa.

 W tym roku tematem gry finałowej był podział spadku pomiędzy troje rodzeństwa oraz pogodzenie sprzecznych interesów stron. W toku czterogodzinnej rozgrywki zespoły analizowały sytuację problemową, ustalały ramy współpracy i procedurę negocjacji, a następnie negocjowały porozumienie końcowe, które po zakończeniu negocjacji zostało przeliczone na punkty w oparciu o model sytuacji negocjacyjnej i interesów stron zawarty w grze.

Po wyjątkowo wyrównanej grze i intensywnych negocjacjach w finale najlepszy okazał się zespół Los Negotiatores z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W skład zespołu weszli aplikanci: Anna Strzelczyk, Aleksandra Chatys oraz Mateusz Ożdżeński.

Drugie miejsce zajęła drużyna Ostatnia Szansa, również złożona z aplikantów warszawskiej izby. W skład zespołu weszli: Jeremy Szymalski, Bartłomiej Kobiela i Szymon Jelonek.

Trzecie miejsce, także z dobrym wynikiem, zajął zespół SMS z OIRP w Krakowie, w skład którego weszli: Aleksandra Misztal, Konrad Sączek oraz Karolina Suchoń.

Wszystkich uczestników dopingował Prezes KRRP Maciej Bobrowicz.

JW

Turniej Negocjacyjny to największy prawniczy turniej tego typu w Polsce. Ma on na celu propagowanie negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. W pierwszym etapie rozgrywek wzięło udział 60 trzyosobowych zespołów z całej Polski. Po bardzo wyrównanej walce trzy zespoły, które uzyskały najlepszy wynik, przeszły do finału polegającego na rozegraniu gry negocjacyjnej.

WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY

Posiedzenia z zachowaniem środków ostrożności

LICZBA NUMERU

41 372

TYLE OSÓB PRZECZYTAŁO NA STRONIE

www.radcaprawny.kirp.pl artykuły z numeru maj?czerwiec 2020