Działania okręgowych izb radców prawnych w czasie epidemii

0

OIRP W BYDGOSZCZY

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, chcąc włączyć się w ogólnopolski ruch wsparcia służb medycznych, ofiarnie walczących z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaplanowała rozpoczęcie akcji świadczenia na ich rzecz bezpłatnej pomocy prawnej pod nazwą ?Bydgoscy radcowie prawni medykom?. Zaproszenie do zespołu świadczącego tę pomoc otrzymali wszyscy radcowie zrzeszeni w bydgoskiej izbie. Zgłoszenia zbierane były do 11 maja 
2020 r. Pomoc ma w założeniu charakter konsultacji online. 

OIRP W GDAŃSKU

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku przekazała wraz z Pomorską Izbą Adwokacką środki na sfinansowanie respiratora dla Szpitali Pomorskich. ? Nasze wsparcie wypływa przede wszystkim z samego serca, niemniej jednak chcemy podkreślić tym gestem nasze głębokie poczucie etycznej i prawnej idei sprawiedliwości społecznej ? powiedział Jerzy Mosek, Dziekan Rady OIRP w Gdańsku.

Komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami samorządowymi i praw człowieka zorganizowała także wsparcie prawne dla lekarzy i pielęgniarek. Zostało ono zainicjowane w pierwszych tygodniach pandemii. Z kolei grupa aplikantów radcowskich zgłosiła chęć niesienia pomocy gdańskim seniorom w różnych sprawach związanych z uciążliwościami życia codziennego, spowodowanymi rozprzestrzeniającym się zagrożeniem epidemicznym. Chodzi o osoby samotne, które z uwagi na wiek i stan zdrowia mają trudności w dokonywaniu zakupów i czynieniu innych sprawunków. n

OIRP W KATOWICACH

Do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz do Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu trafiło sześć koncentratorów tlenu zakupionych przez samorząd radców prawnych z Katowic. Jest to wysokiej klasy sprzęt medyczny przeznaczony dla pacjentów, dla których tlenoterapia jest wsparciem w oddychaniu i źródłem życia. Koszt zakupu jednego urządzenia to ok. 5 tys. zł. n

? Samorząd radców prawnych od zawsze brał udział w przedsięwzięciach pro publico bono ? powiedział Ryszard Ostrowski, Dziekan Rady katowickiej izby. ? W tym trudnym czasie nasi radcowie udzielają nieodpłatnych porad prawnych, organizujemy pomoc materialną dla seniorów, ale gdy epidemia przybrała tak dramatyczne rozmiary, jasne stało się dla nas, że nadszedł czas na bardziej wymierną pomoc. Zakupione przez OIRP w Katowicach urządzenia będą służyć nie tylko w czasie epidemii, lecz także przydadzą się w późniejszym funkcjonowaniu oddziałów zakaźnych i geriatrycznych.

W OIRP w Katowicach w czasie pandemii uruchomiony został także wolontariat dla osób gotowych pomagać radcom prawnym seniorom w zakupach leków i żywności. n

OIRP W KIELCACH

Kielecka izba, mimo pandemii koronawirusa, wykonuje na bieżąco zadania ustawowe. Aplikanci radcowscy odbywają obowiązkowe zajęcia w formie online, a radcowie prawni korzystają ze szkoleń prowadzonych w formie webinarium, co daje im możliwość uzyskania punktów szkoleniowych. Dziekan Rady odbiera, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, ślubowania od osób wpisanych na listę radców prawnych. W cyklach miesięcznych wydawany jest biuletyn OIRP w Kielcach. n

OIRP W KRAKOWIE

Wszystkie zajęcia dla aplikantów i radców prawnych odbywają się w formie webinariów. Profil szkoleń dopasowano do potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej, a także zapotrzebowania zgłaszanego przez członków izby.

W OIRP w Krakowie zorganizowano system wzajemnego wsparcia dla potrzebujących radców prawnych i aplikantów radcowskich, dokonano zmian w budżecie izby, by wzmocnić pomoc socjalną. Pełnione są także dyżury radców prawnych, na których udzielają oni nieodpłatnych porad osobom dotkniętym epidemią.

Zorganizowano także akcję wsparcia dla jednego z krakowskich szpitali oraz podjęto współpracę z Forum Przedsiębiorców w ramach inicjatywy #wspieramylokalnybiznes. n

OIRP W LUBLINIE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie już 11 marca przeszła na system webinariów i e-learningu i, wychodząc naprzeciw sytuacji panującej w kraju, nieodpłatnie je udostępnia, zapewniając możliwość uczestniczenia w szkoleniu wszystkim zainteresowanym radcom.

Władze izby podejmują wiele działań dotyczących pomocy dla najstarszych i najbardziej potrzebujących członków OIRP, a także organizują akcje charytatywne dla osób dotkniętych skutkami epidemii. Lubelscy radcowie wspierają także szpitale i personel medyczny, z zaangażowaniem włączają się w działania pomocowe na rzecz pracowników służby zdrowia.

W porozumieniu z prezesem Lubelskiej Izby Lekarskiej Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przekazała 68 sztuk kombinezonów na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz 53 sztuki kombinezonów ochronnych na potrzeby Dziecięcego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie. W imieniu OIRP w Lublinie kombinezony przekazał Dziekan Rady prof. Arkadiusz Bereza.

Od 4 maja radcowie prawni OIRP w Lublinie udzielają koleżeńskiej pomocy prawnej lekarzom i lekarzom stomatologom oraz pielęgniarkom i położnym. Z radcami można kontaktować się e-mailowo i telefonicznie. n

OIRP W OLSZTYNIE

Rada OIRP w Olsztynie podjęła uchwałę o przekazaniu 40 tys. zł działającej przy izbie Fundacji Radców Prawnych IUS (OPP) z przeznaczeniem na pomoc placówkom szpitalnym z obszaru działania izby.

Fundacja IUS z własnych oraz otrzymanych środków zakupiła i przekazała 1,6 tys. maseczek i 100 l płynu do 
mycia rąk do placówek szpitalnych w Lidzbarku Warmińskim, Płońsku i Wyszkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach. Wcześniej wsparła finansowo Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, Szpital w Ostródzie, Szpital Dziecięcy, Pulmonologiczny oraz Wojewódzki w Olsztynie. Przekazano też pieniądze na fundusz interwencyjny walki z koronawirusem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Izba zwróciła się także do radców prawnych seniorów z prośbą o przekazywanie informacji do biura OIRP 
w Olsztynie o potrzebie bezpłatnej pomocy w zakresie dostarczania podstawowych, codziennych produktów 
i leków. Poproszono również radców prawnych ? osoby chętne do udzielania takiej pomocy ? o kontakt z biurem OIRP. n

OIRP W OPOLU

Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawych w Opolu, działając w ramach funkcjonującej przy izbie Fundacji Radców Prawnych B2B, podjęli inicjatywę wsparcia dwóch placówek medycznych, tj. szpitala jednoimiennego, zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Radcowie dokonują dobrowolnych darowizn, które zostaną przekazane wspieranym jednostkom z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych.

Inicjatywa stanowi wyraz solidarności z całym środowiskiem medycznym oraz pozostałymi pracownikami służby zdrowia, uznania dla ich pracy i poświęcenia, z jakim niosą pomoc w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. n

OIRP W POZNANIU

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na mocy uchwały przekazała 105 tys. zł darowizny na rzecz wielkopolskich placówek medycznych. Wsparcie otrzymało sześć szpitali w Poznaniu, Lesznie, Koninie i w Kaliszu. 

W związku z panującą pandemią i wynikającymi z tego utrudnieniami OIRP w Poznaniu pomaga także członkom naszego samorządu. Już w marcu zwrócono się do osób, które z różnych zdrowotnych powodów nie wychodzą 
z domów, z propozycją pomocy w zrobieniu zakupów. Zgłoszenia należało składać na adres izby. Utworzona została spośród radców prawnych i aplikantów 45-osobowa grupa wsparcia. n

OIRP W RZESZOWIE

W związku z pandemią zorganizowano grupy wsparcia dla osób potrzebujących. Łącząc tę akcję z akcją dystrybucyjną pakietów zawierających produkty Grupy Maspex Wadowice, obdarowano ponad 50 radców prawnych, przekazując im paczki żywnościowe. 

Zorganizowano zajęcia online dla aplikantów oraz webinaria dla radców prawnych i aplikantów. Kolejną inicjatywą było uruchomienie akcji charytatywnej ?Podkarpaccy radcowie prawni medykom? na portalu zrzutka.pl. ? Akcja ma na celu wsparcie Centrum Medycznego w Łańcucie w zakupie niezbędnych środków ochronnych dla personelu medycznego do walki z pandemią ? mówi Bartosz Opaliński, Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie. ? Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych to ukłon w stronę potrzebujących z terenu naszej izby, znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią. N

OIRP W TORUNIU

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, w związku ze szczególną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem epidemii, podjęła uchwałę w sprawie darowizny i postanowiła przekazać 10 tys. zł na zakup środków medycznych dla czterech szpitali: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz Szpitala Powiatowego 
w Brodnicy.

? Przekazanie środków pozwoli na zakup środków ochrony dla lekarzy i personelu medycznego: maseczek, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz na zaspokojenie innych, bieżących potrzeb powodowanych walką z koronawirusem ? podkreślił Ryszard Wilmanowicz, Dziekan Rady OIRP w Toruniu. n

OIRP W WARSZAWIE

Izba warszawska przeznaczyła 50 tys. zł na zakup środków ochrony dla lekarzy i personelu medycznego z pięciu najbardziej potrzebujących szpitali z woj. mazowieckiego. Rada podjęła także decyzję o dofinansowaniu wynajmu miejsc noclegowych dla pracowników służby zdrowia w związku 
z epidemią COVID-19. Na ten cel izba przeznaczyła 10 tys. zł.

OIRP w Warszawie włącza się także w oddolne inicjatywy oraz duże akcje pomocowe, wspierające zarówno osoby poszkodowane w wyniku epidemii, jak i środowiska medyczne.  Izba objęła patronatem inicjatywę społeczną ?Jesteśmy razem. Pomagamy?, która skupia podmioty prywatne, pomagające w walce z koronawirusem w sposób materialny 
i niematerialny. 

Działy Aplikacji oraz Doskonalenia Zawodowego warszawskiej izby przeniosły swoją aktywność do internetu. Stołeczny samorząd wykorzystał też potencjał wyszukiwarki radców prawnych ? szukajradcy.pl, zachęcając członków izby do publikowania porad prawnych związanych z pandemią COVID-19. Ponadto radcowie pomagają najstarszym członkom stołecznego samorządu w ramach inicjatywy ?Pomóż seniorom zostać w domu!?, która polega na dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby do mieszkań seniorów izby warszawskiej, którzy potrzebują takiego wsparcia. 

Oprócz tego warszawscy radcowie opublikowali praktyczny informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych. Izba warszawska od samego początku wybuchu pandemii na bieżąco informuje również o działaniach samorządu poprzez stronę internetową, mailing (w tym newsletter izby) oraz kanały social mediów. Uruchomiona została podstrona, na której członkowie stołecznego samorządu mogą znaleźć bieżące wiadomości w kontekście pandemii koronawirusa. n

OIRP WE WROCŁAWIU

Wrocławska izba uruchomiła e-learning w postaci webinariów dla aplikantów i radców prawnych. Dodatkowo prowadzone są online prawnicze kursy języka angielskiego i niemieckiego. W izbie funkcjonuje telefon awaryjny oraz adres e-mail dla członków samorządu potrzebujących wsparcia i pomocy w czasie stanu epidemii. Choć pomoc skierowana jest do wszystkich potrzebujących, to szczególną troską objęci zostali w jej ramach wrocławscy seniorzy. Pracownicy biura izby systematycznie wykonują telefony do emerytowanych członków naszego samorządu, monitorując ich sytuację. Seniorzy otrzymują realną pomoc w sprawach życia codziennego. Uruchomione zostały telefoniczne porady prawne udzielane przez członków samorządu mieszkańcom Wrocławia i okolic. 
W ramach poradni odbył się dyżur telefoniczny oraz e-mailowy przeznaczony dla pracowników służby zdrowia. Wydarzenie było zorganizowane wspólnie z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Dolnośląską Izbą Lekarską. Udzielono ponad 80 porad. Izba uczestniczyła w telekonferencjach zorganizowanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęconych przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Sprawiedliwości propozycjom legislacyjnym związanym z wprowadzonym na obszarze Polski stanem epidemii. Zwrócono się także do członków samorządu, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwa w postaci kancelarii, o przesyłanie uwag i postulatów dotyczących problemów, które utrudniają obecnie prowadzenie działalności  w związku z pandemią. Wyniki konsultacji przekazywane są na bieżąco rzecznikowi. Ponadto Wrocławski Ośrodek Mediacji przyłączył się do akcji bezpłatnych mediacji. Izba na bieżąco informuje o sytuacji prawnej i działaniach samorządu na stronie WWW i na Facebooku, w mediach pojawiają się też wypowiedzi przedstawicieli izby o jej działaniach. Od 4 maja izba wznowiła bezpłatne porady prawne. Są one udzielane drogą telefoniczną, radcowie pełnią dyżury w każdy poniedziałek, w godz. 16?18. n

OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

W ciągu dwóch tygodni zreorganizowano całkowicie sposób prowadzenia szkoleń, wykorzystując do tego celu internet. Zmieniony został harmonogram zajęć aplikantów i dostosowany do możliwości wykładowców oraz aplikantów. Dzięki temu zajęcia prowadzone są na bieżąco.

Wprowadzono także webinaria dla radców prawnych. Taka forma szkoleń cieszy się dużym zainteresowaniem. Szybko też zorganizowano, w niezbędnym zakresie, pomoc dla potrzebujących seniorów z izby. Epidemia zmusiła do odwołania zgromadzenia delegatów. Nie można też przeprowadzić, zgodnie z pierwotnym planem, wyborów organów na kolejną kadencję.