Aktualności KIRP

0

Otwarcie wystawy ?Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej?

Spotkanie Prezesa KRRP z Marszałkiem Józefem Zychem

W Muzeum Ziemi Leżajskiej 31 maja uroczyście otwarto wystawę ?Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej?. Z tej okazji byłego Marszałka Sejmu RP i pierwszego Prezesa KRRP Józefa Zycha odwiedził obecny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Wystawa dokumentuje życie i pracę Józefa Zycha. Wszystkie artefakty, zdjęcia i publikacje pochodzą
z jego prywatnych zbiorów. Znalazły się wśród nich prawdziwe białe kruki ? oryginał Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. z podpisem Marszałka Zycha, pierwsze wydanie książkowe Konstytucji RP o nakładzie jedynie 700 egzemplarzy ze wstępem napisanym przez Marszałka, reprint Konstytucji 3 maja w języku niemieckim i francuskim. Cenny jest reprint książki autorstwa Józefa Zycha wydanej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w języku włoskim poświęconej przez papieża Benedykta XVI. Prezentowane są odznaczenia Marszałka, medale upamiętniające Konstytucję 3 maja i konstytucję marcową z 1921 r. Wystawiane są publikacje autorstwa Marszałka Józefa Zycha oraz omawiające jego działalność.

Podczas uroczystego otwarcia ekspozycji Marszałek Zych wygłosił odczyt pt. ?Polska po 1989 r.: Konstytucja RP, UE, NATO, parlamentaryzm, stosunki międzynarodowe, tworzenie prawa?, w którym jako naoczny świadek i uczestnik wydarzeń przedstawił najważniejsze aspekty swojej działalności w tym okresie. 

Z okazji otwarcia wystawy 14 czerwca z Marszałkiem Józefem Zychem spotkał się Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. ? Spotkanie z pierwszym Prezesem KRRP było dla mnie szczególne. To wielka postać i ważna dla mnie inspiracja. Jestem zaszczycony, że mogę kontynuować tę sztafetę pokoleń ? podsumował wizytę Włodzimierz Chróścik.

Józef Zych urodził się 23 marca 1938 r. w Giedlarowej, wsi położonej w gminie Leżajsk. W Leżajsku uczęszczał także do liceum, a stamtąd wyjechał do Poznania na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Red., www.muzeum-lezajsk.pl


Podsumowanie pierwszego półrocza działania samorządu XI kadencji

Spotkanie Prezesa i Prezydium KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

Kolejne, ale pierwsze stacjonarne w XI kadencji, spotkanie Prezesa i członków Prezydium KRRP z Dziekanami i Wicedziekanami Rad OIRP odbyło się w Warszawie 6 lipca.

Była to okazja do osobistego poznania się i wymiany doświadczeń po pół roku funkcjonowania samorządu kolejnej kadencji, której początek przypadł na czas pandemii. Kluczowymi tematami, na których skupili się uczestnicy spotkania, były między innymi kwestie dotyczące aplikacji radcowskiej, funkcjonowania samorządu w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Podjęto gorące aktualnie tematy elektronicznych doręczeń oraz portalu sądów powszechnych. Podczas spotkania podsumowano także dotychczasowe działania i omówiono bieżące tematy samorządowe oraz plany na kolejne miesiące.

Red., www.kirp.pl


Finał Turnieju Negocjacyjnego dla radców prawnych

Zespół z Opola bezkonkurencyjny w II edycji Turnieju Negocjacyjnego

12 czerwca odbył się online finał II edycji Turnieju Negocjacyjnego dla radców prawnych organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Pięć dwuosobowych drużyn z całej Polski rywalizowało o miano tej najlepszej. Zwycięzcą turnieju został zespół o nazwie PWKP z OIRP w Opolu, w którego skład weszli radcowie prawni Renata Polifke oraz Damian Gołombek. Serdecznie gratulujemy.

Turniej Negocjacyjny to jeden z największych prawniczych turniejów tego typu w Polsce. Ma na celu propagowanie negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Jest okazją do sprawdzenia się w praktycznej, punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich często znajdują się w swojej pracy negocjujący w imieniu klienta radcowie prawni. Finał turnieju polegał na rozegraniu dwustronnej gry negocjacyjnej, do której materiały finaliści otrzymali punktualnie o godzinie 10.00. Finał trwał ponad 2,5 godziny, w jego trakcie był czas na przygotowanie i opracowanie strategii, negocjacje wstępne, przerwę oraz negocjacje właściwe.

? Nie od dziś wiadomo, że prawnicy, a wśród nich szczególnie radcowie prawni, są wyjątkowo predystynowani do tego, żeby uczestniczyć w programach ADR. Finałowa rozgrywka turnieju negocjacyjnego dla radców prawnych była doskonałym tego dowodem. Zwycięzcy zasługują na szczególne uznanie. Składam serdecznie gratulacje państwu i wszystkim pozostałym uczestnikom w imieniu swoim, Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika oraz Wiceprezes KRRP Ewy Gryc-Zerych. Mam nadzieję, że formuła turnieju była satysfakcjonująca i dostarczyła wielu emocji ? mówił na zakończenie finału Tomasz Parkasiewicz, przewodniczący Komisji ADR KRRP, nadzorujący turniej negocjacyjny dla radców prawnych.

Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznej edycji, również tegoroczna stanowiła doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy dotyczącej negocjacji oraz sprawdzenia praktycznych umiejętności w tym zakresie, takich jak komunikacja interpersonalna czy efektywna argumentacja. W dwuetapowej rywalizacji turniejowej wzięły udział dwuosobowe zespoły z całej Polski składające się z radców prawnych. Etap pierwszy odbył się 5 czerwca i polegał na wypełnieniu testu online sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru negocjacji. 12 czerwca najlepsze drużyny spotkały się ze sobą w finałowej, punktowanej grze negocjacyjnej online, która wyłoniła zwycięzców II edycji Turnieju Negocjacyjnego ? zespół PWKP z OIRP w Opolu. Zwycięzcy otrzymali Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagrody książkowe.

Turniej został zorganizowany we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

Red., www.kirp.pl


Debata Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego dyskutowali o Polskim Ładzie

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego wzięli udział w debacie ?Polski Ład ? wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście??, która odbyła się 30 czerwca. Tematyką spotkania były konsekwencje wprowadzenia Polskiego Ładu dla członków zawodów zaufania publicznego. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój.

Była to pierwsza debata po podpisaniu 23 czerwca Deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Eksperci prawa podatkowego, przedstawiciele środowisk medycznych, prawniczych, architektów, biegłych rewidentów przedstawili ocenę zapowiedzianych przepisów i wypracowali propozycje niezbędnych zmian w założeniach Polskiego Ładu. Dyskutowano o tym, co Polski Ład oznacza dla tzw. wolnych zawodów, jak go zmodyfikować, aby nie szkodził żadnej z grup zawodowych, jak zwiększyć finansowanie służby zdrowia bez nierównego traktowania podatników, na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy oraz przede wszystkim o tym, co należy poprawić w założeniach Polskiego Ładu i dlaczego.

? Proponowane zmiany nie do końca odpowiadają, wbrew zapowiedziom, temu, czego oczekiwalibyśmy i czego potrzebujemy jako podatnicy i jako obywatele. A potrzebujemy przede wszystkim uproszczeń i bardziej powszechnego systemu podatkowego. Nie tylko obecne propozycje, ale już wcześniej wprowadzane zmiany w systemie podatkowym, m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, były niekorzystne dla wolnych zawodów i pogłębiały nierówności. Warto postulować włączenie się w dyskusję nad projektowanymi przepisami. Jeżeli będziemy na bieżąco brać udział w pracach i na bieżąco konsultować te zmiany, mamy szansę wpłynąć na ich racjonalizację ? mówiła Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP.

Celem wspólnych działań samorządów zawodów zaufania publicznego jest szukanie wspólnego, merytorycznego mianownika i zwiększanie znaczenia tego środowiska w debacie publicznej.

? Liczę na to, że wspólnie uda nam się wypracować silniejszą pozycję, niż każdy z nas ma z osobna. Wiele zmian legislacyjnych zostało wprowadzonych bez konsultacji z przedstawicielami zawodów, które są przecież głównymi interesariuszami takich zmian. Uważam, że powinniśmy brać udział w tej dyskusji i zajmować w niej ważne miejsce. Mamy wiele do zaoferowania, a nasza wiedza i doświadczenie pozwoliłyby przeprowadzić realne i dobre reformy, których wszyscy bardzo potrzebujemy ? mówił podczas debaty Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Wnioski z dyskusji zostaną przez organizatorów zebrane w formie wspólnego stanowiska. Efektem debaty będą również rekomendacje wdrożeniowe dla zainteresowanych środowisk ? jak wybrać zgodnie z prawem formę prawną, która skutkuje najbardziej optymalnym opodatkowaniem.

Red., www.kirp.pl


IX Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

Postępowanie dyscyplinarne to papierek lakmusowy jakości samorządu

Blisko 230 osób reprezentujących pion dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych oraz izb okręgowych uczestniczyło w IX Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się w dniach 24?25 maja we Wrocławiu. Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Większość prelegentów była na miejscu konferencji, natomiast uczestnicy, czyli rzecznicy i sędziowie sądów dyscyplinarnych z całej Polski oraz przedstawiciele Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, brali w niej udział zdalnie.

Głównym punktem harmonogramu pierwszego dnia tegodorocznego wydarzenia była debata na temat postępowań dyscyplinarnych i odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego za czyny popełnione w życiu prywatnym i publicznym. Prelegentem wprowadzającym był sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Sławomir Ciupa. W drugim dniu konferencji odbyły się wystąpienia i spotkania przewodniczącego WSD Krzysztofa Góreckiego z przewodniczącymi poszczególnych okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Gerarda Dźwigały z rzecznikami okręgowymi. Tematem wystąpienia było funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w dobie pandemii.

Tego dnia konferencję otworzył Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler, a swoje wystąpienia zaprezentowali: Beata Sawicka-Felczak ? przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych, oraz Włodzimierz Chróścik ? Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

? Chcemy i będziemy was wspierać, bo rozumiemy, że etyka i postępowanie dyscyplinarne to papierek lakmusowy jakości samorządu. To obszar, który musi działać na najwyższym poziomie ? to fundament naszej działalności. Covid nie może być wymówką do zaniechań ? kierował swoje słowa do uczestników Włodzimierz Chróścik.

Drugi dzień konferencji poświęcony został odpowiedniemu stosowaniu przepisów procedury karnej w postępowaniach dyscyplinarnych. Szkolenie z zakresu postępowania karnego poprowadzili prokurator prokuratury okręgowej Marcin Kuźma oraz sędzia sądu apelacyjnego Andrzej Kot.

Konferencja miała na celu przede wszystkim przybliżenie budzących wątpliwości zagadnień dotyczących postępowania dyscyplinarnego oraz wypracowanie rozwiązań problemów pojawiających się na różnych etapach tego postępowania.

Organizatorzy mają nadzieję, że pomimo utrudnień wywołanych przez pandemię COVID-19 szkolenie przyczyniło się do integracji środowiska oraz do dalszego podnoszenia merytorycznego poziomu działalności dyscyplinarnej samorządu.

Red., www.kirp.pl


Spotkanie w pałacu prezydenckim

Przedstawiciele samorządów prawniczych na konferencji ?Skarga nadzwyczajna ? dotychczasowe doświadczenia i perspektywy?

Konferencja ?Skarga nadzwyczajna ? dotychczasowe doświadczenia i perspektywy? miała miejsce 18 czerwca w pałacu prezydenckim.

W wydarzeniu wzięli udział sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele nauki prawa oraz przedstawiciele samorządów prawniczych. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Prezes Włodzimierz Chróścik. Spotkanie otworzył Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz tematyce konferencji znajdą Państwo na stronie www.prezydent.pl.

Red., www.kirp.pl


Krótko i na temat

Reforma pionu dyscyplinarnego leży w interesie nas wszystkich

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych.

W samorządzie rozpoczyna się głośno dyskutowana reforma pionu dyscyplinarnego. Co ona oznacza dla radcy prawnego albo aplikanta radcowskiego podlegającego odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Jednolitość orzecznictwa, sprawność działania organów dyscyplinarnych i dostępność do ich dorobku. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której brakuje platformy wymiany wiedzy i wspólnej, środowiskowej dyskusji na temat procedowanych spraw i orzeczeń. Realizujemy reformę po to, by sprofesjonalizować, wystandaryzować i usprawnić postępowania dyscyplinarne w naszym samorządzie. To leży w interesie nas wszystkich. Dlatego chcemy systemowo szkolić sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, pracować nad jednolitymi liniami orzeczniczymi, a także rozwijać i promować tzw. prewencję dyscyplinarną. Jej osią ma być nowoczesny system informatyczny przeznaczony do obsługi spraw dyscyplinarnych, który będzie ? uwaga ? służył nie tylko orzekającym, ale także wszystkim członkom naszego samorządu.
W portalu chcemy publikować samorządowe rozstrzygnięcia, stanowiska i opinie na temat zasad etyki i wykonywania zawodu przez radców prawnych. Poza tym umożliwimy glosowanie prawomocnych orzeczeń. Dzięki temu będziemy budować bazę wiedzy, z której może skorzystać każdy radca prawny i aplikant radcowski po to, by dokształcać się w zakresie kluczowej dla nas przecież etyki zawodowej oraz znajdować rozstrzygnięcia i podpowiedzi w przypadku wątpliwości zawodowych.

A czy to nie przełoży się na wyższy koszt postępowań dyscyplinarnych dla samych radców?

Nie. Koszty związane z informatyzacją pionu dyscyplinarnego pokrywamy ze środków własnych samorządu. To ważna i niemała inwestycja, choć oczywiście jak w każdym przypadku dysponowania samorządowym budżetem uważnie oglądamy każdą wydawaną złotówkę. Koszty działania sądownictwa dyscyplinarnego rosną, ale jest to związane przede wszystkim ze wzrostem liczby spraw, wynikającym z rosnącej liczebności naszego samorządu. Ale jesteśmy w stanie te koszty pokryć, tak więc żadne dodatkowe świadczenia nie spadną na radców czy aplikantów.

Inną kwestią jest to, czy w ogóle ? niezależnie od samej reformy ? koszty postępowań dyscyplinarnych mają odpowiednią wysokość i są dostosowane do obecnych warunków. Jeśli będziemy o tym w samorządzie w ogóle dyskutować, to będzie to rozmowa poprzedzona solidnymi analizami.

Kiedy możemy się spodziewać efektów realizowanej teraz reformy?

System informatyczny powinien ruszyć za kilka miesięcy. Jego wdrożenie, szkolenia z obsługi, ewentualne korekty to pewnie kolejne kilkanaście tygodni. Szkolenia sędziów i rzeczników dyscyplinarnych już ruszyły, jestem przekonany, że z każdym kolejnym będziemy osiągać coraz większą jednolitość w orzecznictwie i będziemy wspólnie rozstrzygać orzecznicze wątpliwości, co przełoży się na sprawniejsze prowadzenie spraw. Wszystkie pozostałe elementy będą realizowane w kolejnych, konsekwentnych krokach ? tak, by jeszcze przed końcem tej kadencji piony dyscyplinarne zarówno na poziomie okręgowym, jak i krajowym działały spójnie, profesjonalnie i sprawnie. Do tego dążymy. 

Red.


Po orzeczeniach sądów europejskich

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 22 lipca 2021 r.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o podjęcie ? w ramach swoich kompetencji ? pilnych działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w zgodzie z Konstytucją RP i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego oraz z uwzględnieniem treści zapadłych w ostatnich dniach orzeczeń sądów europejskich.

Orzeczenia te potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości i obawy dotyczące negatywnych skutków zmian w systemie sądownictwa polskiego.

Uważamy, że zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej jest warunkiem koniecznym realizacji fundamentalnej zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i ochronę interesów jednostek. To zaś jest znamieniem przynależności do europejskiej kultury prawnej.

Apelujemy, aby bieżące spory i ambicje polityczne nie przesłoniły nikomu celu i zadania stojącego przed każdą władzą, jakim jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego.

Red., www.kirp.pl


Turniej arbitrażowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych   

Kreowanie postaw wykluczających proces sądowy jako jedyną formę rozstrzygania sporów

Sukcesywny wzrost zapotrzebowania na rozstrzyganie sporów w innej formule aniżeli dominującej obecnie, czyli długotrwałego oraz kosztownego procesu sądowego, i związany z tym wzrost zainteresowania pozasądowymi metodami rozwiązywania konfliktów leżał u podstaw inicjatywy Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP, zmierzającej do organizacji w tym roku ogólnopolskiego turnieju arbitrażowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt ten zmierza do wykreowania w przyszłości, wśród uczestników turnieju, oczekiwanych postaw wykluczających proces sądowy jako jedyną formę rozstrzygania sporów oraz popularyzacji arbitrażu, jako pozasądowej metody rozstrzygania sporów i jego niewątpliwych zalet, takich jak odformalizowany charakter, poufność czy dynamika rozstrzygania sporów wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Działanie takie wpisuje się w zalecenia Europejskiej Komisji na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ) tworzenia przez samorządy prawnicze środowiska sprzyjającego rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Turniej zostanie przeprowadzony w czwartym kwartale tego roku, ma charakter ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych (klas I?IV). Rywalizacja przebiegać będzie w czterech etapach. W ramach pierwszego każdy z uczestników sprawdzi swoją wiedzę z zakresu arbitrażu w teście jednokrotnego wyboru zawierającym 50 pytań. W drugim etapie uczestnicy zmierzą się z zadaniem polegającym na przygotowaniu dwóch pism ? pozwu i odpowiedzi na pozew, na podstawie przedstawionego im kazusu. Etap trzeci to już praktyczne działanie zgłoszonych do turnieju drużyn, polegające na udziale w rozprawach arbitrażowych przed trzyosobowymi składami turniejowego sądu arbitrażowego, przeprowadzonych po przydziale drużynom przez system statusu powodów lub pozwanych. Do czwartego etapu konkursu zakwalifikowane zostaną dwie drużyny, które uczestniczyć będą w finałowej rozprawie arbitrażowej. Zamienią się one rolami w porównaniu z tymi, które odgrywały w trzecim etapie rywalizacji.

Dla uczestników finałowej rozgrywki przewidziano certyfikaty oraz nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł i 500 zł dla każdego członka drużyny, odpowiednio za zajęcie przez drużynę pierwszego lub drugiego miejsca w turnieju.

W skład komitetu organizacyjnego turnieju powołanego przez Wiceprezesa KRRP r. pr Ewę Gryc-Zerych weszli: r. pr. Marta Kędziora-Dudek (przewodnicząca), r. pr. Anna Kluczek-Kollar (zastępca przewodniczącej ? członek Komisji ADR KRRP ), r. pr. Agnieszka Chrostowska-Bawół, r. pr. Karolina Węgrzyńska-Górzyńska oraz r. pr. Tomasz Parkasiewicz (przewodniczący Komisji ADR KRRP).

r. pr. Tomasz Parkasiewicz

przewodniczący Komisji Alternatywnych

Metod Rozwiązywania Sporów KRRP


Porozumienie o współpracy pomiędzy KRRP a UPRP

Główną płaszczyzną wspólnych działań jest własność przemysłowa

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Urząd Patentowy RP nawiązały oficjalną współpracę. W siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie 31 maja strony podpisały oficjalne porozumienie w tej sprawie. Pod dokumentem z ramienia KRRP podpisali się Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych, UPRP reprezentowali prezes Edyta Demby-Siwek oraz jej zastępca Piotr Zakrzewski.

Samorząd radcowski oraz UPRP będą wspierać działania na rzecz pogłębiania świadomości prawnej, a także upowszechniania i ochrony wspólnych wartości. Porozumienie zawiera deklarację uczestnictwa w projektach i podejmowania wspólnych inicjatyw przede wszystkim z zakresu prawa własności przemysłowej.

? Deklarujemy dołożenie wszelkich starań, aby wspomóc Urząd Patentowy RP przy inicjatywach w zakresie prowadzenia badań, wydawania publikacji i opracowywania ekspertyz oraz innych podobnych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień prawa własności przemysłowej ? mówi Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes KRRP, która nadzoruje współpracę z UPRP.

Celem współpracy jest tworzenie i ulepszanie istniejącej sieci profesjonalistów, którzy świadczą usługi w zakresie prawa własności przemysłowej. Kluczowe w tym aspekcie są wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń, a także ciągłe doskonalenie umiejętności. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, obie instytucje będą organizowały wspólne kongresy, seminaria, konferencje, kursy i szkolenia, a także spotkania i konkursy, będą także wzajemnie informować siebie oraz swoich członków o takich inicjatywach organizowanych lub współorganizowanych przez jedną ze stron porozumienia. Jako płaszczyznę współpracy widzą również działania mające na celu tworzenie spójnych i przemyślanych przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej.

W najbliższym czasie wspólnie z UPRP w ramach działania Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP planowane są szkolenia dla radców prawnych, w tym dotyczące elektronicznego systemu zgłoszeń praw wyłącznych, e-rejestrów i baz danych patentowych.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej.

Red., www.kirp.pl