SPOTKANIE PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH I DZIEKANÓW RAD OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH XI KADENCJI Z BYŁYMI PREZESAMI KRRP

0

Uroczyste spotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych XI kadencji z byłymi Prezesami KRRP rozpoczęło w Krakowie 1 kwietnia obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Uroczystość poprowadziła Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój.

Przed rozpoczęciem przemówień minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w marcu byłego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego.

Witając gości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreślił, że „choć świętujemy 40-lecie samorządu, zawód radcy prawnego ma znacznie dłuższą historię”.

– Teraz jesteśmy największym samorządem prawniczym w Polsce, prowadzimy najlepszą aplikację, jesteśmy liderem. I jako liderzy musimy walczyć o praworządność w Polsce. To jest nasza wielka rola. Jako samorząd poradziliśmy sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia. Sprostaliśmy też wyzwaniu, jakie stawia przed nami sytuacja w Ukrainie. Mocno angażujemy się w pomoc ofiarom wojny – uruchomiliśmy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej i infolinię dla obywateli Ukrainy – z tego jesteśmy dumni – powiedział Prezes KRRP.

– To, co zbudowaliście, panowie, przez te wszystkie lata, teraz jest wzmacniane i rozbudowywane – zwrócił się do byłych Prezesów. – Jesteśmy różni, ale możemy budować jedność, dzięki temu będziemy sprawniejsi i silniejsi – zakończył Włodzimierz Chróścik.

Następnie Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur odczytał list nieobecnego na uroczystości Prezesa KRRP I i II kadencji (1983–1991) Józefa Zycha.

„Utworzenie samorządu radców prawnych to historyczny moment w życiu radców prawnych, ale to także początek zwrotu w kierunku tworzenia samorządów zawodowych i terytorialnych. W tej uroczystej chwili chciałbym po raz kolejny potwierdzić, że nasze zwycięstwo w jakże trudnym czasie było możliwe dzięki jednolitej postawie całego środowiska radców prawnych oraz mądrej i przemyślanej taktyce setek działaczy, skupionych najpierw w kołach radców prawnych przy ZPP, a następnie w organizacjach skupiających radców prawnych” – napisał do zgromadzonych na uroczystości Marszałek Zych.

Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój zaprosiła na scenę Prezesa KRRP III kadencji (1991–1995) Jacka Żuławskiego.

– Od lat toczy się dyskusja o połączeniu naszego samorządu z adwokaturą. Mam nadzieję, że te pomysły można już zostawić na boku mamy bowiem dzisiaj znakomitą samodzielną organizację – ocenił.

O historii samorządu i wielu latach walki o rozszerzenie uprawnień zawodu radcy prawnego opowiadał Prezes IV, V i pierwszej połowy VI kadencji Andrzej Kalwas (1995–2005).

– Cieszę się, że współtworzyłem ten samorząd, walcząc o jego obecny status; dobrze korzystajcie z efektów naszych starań – zwrócił się do zebranych. – Musimy z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo samorządy zawodów zaufania publicznego ciągle się rozwijają i kwitną – zakończył.

Następnie głos zabrał Prezes drugiej połowy VI kadencji (2005–2007) Zenon Klatka.

– Gdy byłem prezesem, wielu adwokatów publicznie mówiło o nas, że jesteśmy prawnikami gorszego sortu. To był dla mnie świetny bodziec do działania, żeby udowodnić, że tak nie jest. Doceńcie wysiłek i zaangażowanie kolegów, którzy tworzyli samorząd – zaapelował.

Na uroczystości nie mógł być obecny Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP w latach 2007–2013 oraz w latach 2016–2020. List od niego odczytała Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

„Jubileusz 40-lecia uchwalenia ustawy o radcach prawnych to niezwykle ważny dla mnie jubileusz. Spotkanie byłych Prezesów to wyjątkowa możliwość spotkania po latach i przyjemność rozmowy z osobami, które kierowały samorządem radców prawnych” – napisał Maciej Bobrowicz.

Wspomnienie o zmarłym Prezesie KRRP IX kadencji (2013–2016) radcy prawnym Dariuszu Sałajewskim wygłosiła wdowa Grażyna Sałajewska. Podkreśliła, że jej mąż w czasie sprawowania funkcji Prezesa podniósł prestiż zawodu radcy prawnego.

Dla uhonorowania zasług byłym Prezesom wręczono list z podziękowaniem za ich wkład w powstanie i rozwój samorządu oraz wyjątkową statuetkę – figurkę Temidy projektu Wincentego Potackiego, stworzoną w latach 40. XX w. i pochodzącą z ekskluzywnej kolekcji Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. – manufaktury o prawie 200-letniej historii. Obecnemu Prezesowi Włodzimierzowi Chróścikowi statuetkę wręczył Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.

O historii poszczególnych izb oraz swojej wizji samorządu opowiedzieli następnie Dziekani Rad OIRP.

Część oficjalną uroczystości zakończyła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, dziękując wszystkim za podzielenie się historią samorządu, doświadczeniami i przemyśleniami na temat przyszłości zawodu radcy prawnego.

Red., www.kirp.pl