W OIRP

0

Edukacja lekarstwem na mowę nienawiści

Słowo ma wielką moc. Słowa, których używamy w opowiadaniu o świecie, wyznaczają sposób naszego myślenia, a w rezultacie wpływają na to, jak postępujemy. Radcowie prawni znają konsekwencje prawne wypowiadanego słowa, zwłaszcza wtedy gdy narusza ono godność człowieka i stanowi przekroczenie wolności. Komisja Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi, doceniając wagę edukacji o prawach człowieka, uznała, że to właśnie edukacja jest właściwym narzędziem do przeciwdziałania mowie nienawiści.

Mowa nienawiści zgodnie z definicją Rady Europy to ?wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm?. Wprawdzie zjawisko mowy nienawiści istnieje od zawsze, to jednak obecnie stało się tak powszechne, że nadszedł czas przeciwdziałania temu groźnemu problemowi społecznemu. Radcowie prawni wypełniający profesję, która obejmuje zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych, posługujący się słowem jako narzędziem wykonywania zawodu, w sposób szczególny dostrzegają zagrożenia wypływające z nieprzywiązywania właściwej wagi do wypowiadanych słów.

Komisja Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi postanowiła wywołać dyskusję na temat przyczyn, sposobów zapobiegania oraz skutków mowy nienawiści. Ponieważ radcowie prawni naszej izby od dłuższego czasu uczestniczą w edukacji prawnej uczniów szkół ponadpodstawowych, także w zakresie tematyki praw człowieka i podstawowych wolności, uznaliśmy, że panel dyskusyjny zaadresujemy do młodzieży, która doświadcza mowy nienawiści, jak również generuje takie zachowania.

Do siedziby izby w Łodzi 17 maja zaprosiliśmy panelistów: socjolożkę dr Izabelę Desperak, wykładowczynię w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, radcę prawnego Barbarę Nowicką-Dyśko, psychologa Roberta Milczarka, wykładowcę akademickiego w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej, i Jacka Grudnia ? dziennikarza, publicystę, wykładowcę na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Funkcję moderatorów panelu pełnili członkowie Komisji Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi ? radca prawny Irmina Miernicka oraz radca prawny Mateusz Izbicki.

Uczestnikami spotkania była młodzież z Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz Szkoły Społecznej Towarzystwa Oświatowego Edukacja, wraz z nauczycielami. W panelu uczestniczyli również pracownicy MOPS, reprezentanci Komisji Etyki Szpitala WAM oraz pełnomocnik komendanta wojewódzkiego w Łodzi ds. ochrony praw człowieka.

Paneliści przedstawili zagadnienia związane z mową nienawiści zgrupowane w tematy: przyczyny, przykłady, skutki oraz sposoby zapobiegania mowie nienawiści w aspektach powiązanych z ich specjalizacjami. Aktywnym uczestnikiem debaty była młodzież, która prezentowała przykłady mowy nienawiści.

Spotkanie okazało się społecznie bardzo ważnym wydarzeniem. Uczestniczący w nim dorośli, w tym opiekunowie młodzieży i przedstawiciel policji, a przede wszystkim młodzież, uznali, iż temat współcześnie jest tak ważny, że należy kontynuować spotkania o szerszym zasięgu.?

Bajka o radcach prawnych promująca zawód wśród najmłodszych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie w ramach akcji ?Cała Polska czyta dzieciom? zrealizowała specjalny projekt bajki o radcach prawnych pt. ?Przygody Radka i Darii, dzielnych radców z kancelarii? zawierającej elementy edukacji prawnej. 1 czerwca pojawiła się strona internetowa www.radcydzieciom.pl, która stała się domeną promującą wszystkie działania OIRP w Lublinie na rzecz dzieci i młodzieży. Można na niej wyświetlić bajkę w wersji elektronicznej.

Akcja bajki toczy się w miejscowościach położonych w okręgu OIRP w Lublinie. Na pięknie ilustrowanych stronach można zobaczyć lubelski zamek, Kozłówkę, podziemia chełmskie, Zamość, Puławy, a także Nałęczów. Główny bohater Filip wraz ze swoimi rodzicami szuka odpowiedzi na problem związany z reklamacją i prawami konsumentów. Za swoje oszczędności kupił drona, który szybko się zepsuł ze względu na wadę. Dzięki pomocy radców prawnych nie tylko udało mu się uzyskać nowego drona, lecz także poznał zasady bezpieczeństwa w internecie.

?Przygody Radka i Darii, dzielnych radców z kancelarii? są bajką dla dzieci w różnym wieku. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom bajkę przeczytał dzieciom Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza. Nagranie dostępne jest na stronach www.oirp.lu, www.radcydzieciom.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook. Bajkę czytali też dzieciom radcowie w szkołach i przedszkolach podczas spotkań, w czasie których opowiadali o zawodzie radcy prawnego i przepisach. Wydanie w wersji papierowej zostało przekazane do szkół i bibliotek oraz udostępnione dzieciom podczas pikniku z okazji Dnia Radcy Prawnego.?

OIRP w Lublinie

Międzynarodowa konferencja o nowoczesnym samorządzie prawniczym

W dniach 13?14 czerwca w Warszawie odbyła się II edycja międzynarodowej konferencji poświęconej funkcjonowaniu samorządów prawniczych. Ten cykl konferencji został zainicjowany i jest organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Forum przyciągnęło prawników z 15 państw. W trakcie spotkania członkowie izb z trzech kontynentów dzielili się swoją wiedzą i skutecznymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania prawniczych samorządów oraz zacieśniali samorządowe relacje.

Konferencja była poświęcona najlepszym praktykom samorządów z różnych stron świata ? ich mocnym stronom, wyzwaniom oraz potencjałowi nawiązywanej współpracy na arenie międzynarodowej. Zaproszeni paneliści z krajów takich jak Chile, Turcja, Rosja, Niemcy czy Wielka Brytania w ciągu dwóch dni wygłosili 18 prezentacji i referatów, które przedstawiały działania samorządu na różnych polach. Referat na temat funkcjonowania izby warszawskiej wygłosiła radca prawny i członek Rady OIRP w Warszawie Magdalena Bartosiewicz. Moderatorami paneli byli Anna Adamczak i dr Katarzyna Barańska z Komisji Zagranicznej warszawskiej izby, dr Mariusz Maciejewski, członek Rady OIRP w Warszawie, a także Piotr Wieczorkiewicz, przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

? To bardzo dobrze, że samorządy widzą potrzebę organizacji takich wydarzeń jak Modern Bar Association Conference. Dzięki nim możemy zapoznać się z ciekawymi, często zupełnie obcymi dla nas sytuacjami, z jakimi muszą się mierzyć izby ? powiedział Peter Hanenberg, dziekan rady izby adwokackiej w Rotterdamie. ? Przykład tego, jak władza państwowa w niektórych krajach bierze pod lupę pracę prawników, starając się przy tym przejąć nad nią kontrolę, to z mojej perspektywy potężna lekcja tego, w jak trudnej sytuacji może się znaleźć samorząd prawniczy ? dodał.

? Nasza idea Modern Bar Association Conference sprawdziła się za pierwszym razem, a duże zainteresowanie tegoroczną edycją potwierdza ten fakt ? podsumował Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik. ? Nie kryjemy też satysfakcji z rosnącego prestiżu MBAC ? w tym roku gościliśmy prawników z 15 różnych krajów, w tym wielu dziekanów prawniczych samorządów.??

Red., www.oirpwarszawa.pl