Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

0

Konkurs na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

Krajowa Izba Radców Prawnych ogłasza I ogólnopolski konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej.

Konkurs obejmuje kategorie:

– najlepsza monografia,

– najlepsza praca magisterska,

– najlepszy artykuł naukowy,

– najlepsza glosa

– o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2021 r., a także monografii, artykułów naukowych i glos, które zostały opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym wyżej przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe za zajęcie I miejsca:

– za najlepszą monografię ? 3 tys. zł,

– za najlepszą pracę magisterską ? 2 tys. zł,

– za najlepszy artykuł naukowy ? 2 tys. zł,

– za najlepszą glosę ? 1,5 tys. zł.

Ponadto kapituła konkursowa może przyznać wyróżnienie za pracę, która nie zajęła pierwszego miejsca.

Prace konkursowe należy przesłać organizatorowi do 30 września 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl, w tytule wpisując ?Konkurs? oraz imię i nazwisko autora, lub w formie papierowej na adres siedziby organizatora, dopisując na kopercie słowa ?Konkurs Zeszyty Naukowe? oraz podając w piśmie przewodnim standardowe informacje kontaktowe. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać wypełnione i podpisane dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

Red., www.kirp.pl