Wielkopolski piknik zawodowy

0

Wsparcie dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych w wyborze kierunku kształcenia w szkole ponadpodstawowej i wyborze pierwszej pracy to cel I Wielkopolskiego Pikniku Zawodowego, który odbył się 8 września w hali Areny w Poznaniu.

Wśród uczestników pikniku znaleźli się reprezentanci szkół ponadpodstawowych, szczególnie o profilach technicznych, a także przedstawiciele samorządowych centrów szkolenia dualnego i ustawicznego, oferujących praktyczne formy edukacji. Nie zabrakło też przedstawicieli pracodawców proponujących swoje przyszłe miejsca pracy młodzieży ze środowiska pieczy zastępczej. W imprezie aktywnie brali udział Biedronka, Xerox, Aviva, Consalnet i Policja. Wystawiający się na pikniku oferowali zarówno praktyki oraz staże, jak i wymarzoną pierwszą pracę. Zawody prawnicze reprezentowała Izba Notarialna.

Pomysłodawcami, inicjatorami i organizatorami imprezy są Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Fundacja Program Pomocy ?Pierwsza praca? z Warszawy. Patronat prawny nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.