Prawa kobiet ? perspektywa prawna osób wykonujących zawody prawnicze. Konferencja w OIRP w Warszawie

0

?Prawa kobiet ? perspektywa prawna osób wykonujących zawody prawnicze? to temat konferencji, która odbędzie się 16 listopada w godz. 10?16 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w ramach Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Wydarzenie poświęcone będzie sytuacji kobiet na rynku pracy i problemowi przemocy, której doświadczają. Pierwszy panel dotyczyć będzie problemu dyskryminacji ze względu na płeć i korzystanie z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Temat ten znany jest szczególnie w kontekście luki płacowej i gorszego traktowania kobiet np. w przypadku ich powrotu do pracy po wykorzystaniu części urlopu wychowawczego i ograniczonego wymiaru godzin pracy. W ramach panelu planujemy zaprezentować zarówno perspektywę orzeczniczą Sądu Najwyższego (SSN Katarzyna Gonera) i głos biznesu (Jacqueline Kacprzak), jak również opinie osób reprezentujących interesy pracodawców (radca prawny Anna Telec) i pracowników w sporach sądowych (radca prawny Karolina Kędziora). Zachęcamy do dyskusji nie tylko w celu pogłębiania praktycznej wiedzy procesowej, lecz także przekonania się do stosowania w biznesie rozwiązań work life balance, które w dobie niedoborów pracowniczych mogą uatrakcyjnić ofertę pracy w stosującej je firmie.

Drugi temat, któremu chcemy się przyjrzeć, to przemoc wobec kobiet. Temat ważny i coraz bardziej obecny w praktyce zawodowej osób wykonujących zawód radcy prawnego. Kobiety wciąż jeszcze w wielu obszarach życia są na słabszej pozycji, a nierówności, z jakimi się spotykają, pociągają za sobą sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. My, jako profesjonalni pełnomocnicy procesowi, powinniśmy być przygotowani na to, by tę przemoc umieć prawidłowo zidentyfikować. Nie zawsze jest to łatwe. Stereotypy płciowe to fakt i choć trudno w to uwierzyć, stwierdzenia takie jak ?gdy kobieta mówi ?nie??, to znaczy ?tak??, czy ?gdy chłop baby nie bije, to jej wątroba gnije?, wciąż funkcjonują, pokazując poziom przyzwolenia na przemoc w naszym społeczeństwie.

Panel drugi połączy perspektywy praktyki orzeczniczej Trybunału w Strasburgu (radca prawny Magdalena Mierzewska) i działalności biura RPO (dr Sylwia Spurek). Nie zabraknie także głosu eksperckiego organizacji pozarządowej (dr Magdalena Grabowska) i analizy prawnokarnej (prof. Monika Płatek).

Całość wydarzenia otworzy wykład prof. Ewy Łętowskiej pt. ?Konstytucyjne gwarancje praw kobiet a praktyka stosowania prawa?.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Skierowana jest ona zarówno do radców prawnych, aplikantów radcowskich, osób wykonujących inne zawody prawnicze, jak i jeszcze studiujących prawo. Szczegółowy program wydarzenia i informacje na temat rejestracji uczestników znajdują się na stronie KIRP, w zakładce Aktualności ? Prawa człowieka. Zachęcam serdecznie!