Ślubowanie radców prawnych 2019

0

Początek wakacji to długo wyczekiwany moment dla młodych prawników, którym udało się w marcu przebrnąć przez maraton egzaminacyjny i z pomyślnym wynikiem zdać egzamin radcowski. Setki nowych radców prawnych złożyło uroczyste ślubowania przed dziekanami swoich izb, rozpoczynając tym samym ścieżkę kariery zawodowej jako radcowie prawni.

Tradycyjnie najwięcej radców po tegorocznym egzaminie przybyło w izbie warszawskiej. 24 czerwca w murach Teatru Wielkiego ? Opery Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania aż 458 radców prawnych, z których 410 ukończyło aplikację. Ślubującym towarzyszyło prawie 1,2 tys. członków ich rodzin i przyjaciół.

Uroczystość otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik, który pogratulował młodym prawnikom dobrych wyników z egzaminu zawodowego. Dla przypomnienia w tym roku aż 96% zdających aplikantów warszawskiego samorządu osiągnęło wynik pozytywny. ? Za wami trzy lata ciężkiej pracy na aplikacji, która uznawana jest za najbardziej wymagającą w kraju. Mimo to poradziliście sobie z egzaminem i zrobiliście to w sposób przerastający wszelkie oczekiwania ? mówił Dziekan izby warszawskiej.

Podczas ceremonii wypowiadał się także Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur, który również pogratulował młodym radcom zdanych egzaminów i wyraził nadzieję, że to nie koniec, a początek ich współpracy z samorządem radców prawnych. Wiceprezes Tur odczytał także list od Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza. ? Zawód radcy prawnego daje unikalne możliwości rozwoju. Będziecie mieli wybór, którego nie daje żaden inny profesjonalny zawód prawniczy. Nade wszystko jednak będziecie uprawiali wolny, niezwykle ciekawy zawód dający wiele satysfakcji i radości. I to nie tylko finansowej, czego oczywiście wszystkim życzę, ale także tej zwykłej, ludzkiej. Płynącej z pomocy drugiemu człowiekowi w często najdramatyczniejszych chwilach jego życia. Niebieski żabot przy todze niech zawsze kojarzy się z prawem, etyką oraz empatią. To trzy słowa, które w mojej ocenie najlepiej oddają nasze powołanie ? napisał w liście do młodych prawników Maciej Bobrowicz. Prezes KRRP wskazał na zakończenie: ? Chciałbym również powitać państwa jako radców prawnych w naszym samorządzie. Instytucji, którą powołano po to, by wam pomagać. Liczę na wasze zaangażowanie także i na tym polu. Polu, które w dzisiejszych czasach nie jest wcale łatwe. A od jego przyszłości zależy także pomyślność wszystkich radców prawnych.

Podczas uroczystego ślubowania, które odbyło się 12 lipca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, do grona krakowskich radców dołączyło 201 osób. Podczas swoich przemówień zaproszeni goście pogratulowali młodym prawnikom wytrwałości, która doprowadziła ich do sukcesu. Uroczystość rozpoczął Dziekan Rady OIRP w Krakowie Marcin Sala-Szczypiński, który odwoływał się do treści roty ślubowania oraz przypomniał o prestiżu zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego.

W Lublinie do grona radców prawnych dołączyło 81 osób. Ślubowanie odbyło się 26 czerwca w auli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość rozpoczął Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza, który pogratulował zdanego egzaminu. Dziekan zachęcał także do udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd radcowski.

Ustawa o radcach prawnych wyraźnie wskazuje moment, w którym powstaje prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego ? jest to chwila wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Ślubowanie odbiera dziekan rady okręgowej izby radców prawnych prowadzącej listę radców prawnych, na którą został wpisany radca prawny. Samorządy dbają, aby nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę, tak aby każdemu radcy chwila ta zapadła w pamięć na długie lata i była impulsem do refleksji nad fundamentalnymi zasadami wykonywania zawodu.

26 czerwca w hotelu Ruben w Zielonej Górze, w asyście Sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych, 17 radców prawnych złożyło ślubowanie przed Dziekanem Rady r. pr. Jowitą Pilarską-Korczak. Tradycyjnie Rada izby zielonogórskiej dla osoby, która uzyskała najlepszy wynik podczas egzaminu, ufundowała nagrodę w postaci togi radcowskiej.

Po pozytywnie zdanym egzaminie zawodowym 25 czerwca ślubowanie złożyło 39 młodych prawników, zasilając szeregi izby toruńskiej. Uczestników ślubowania i przybyłych gości powitał Dziekan Rady OIRP w Toruniu Ryszard Wilmanowicz, który serdecznie pogratulował nowym radcom prawnym zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. Dziekan zachęcał do udziału w inicjatywach samorządowych, zaprosił do uczestnictwa w pracach komisji izby, życzył także, aby wykonywanie zawodu przyniosło nowym radcom wiele sukcesów i satysfakcji. Podczas ceremonii osobom zaangażowanym w prowadzenie szkoleń na aplikacji podziękowania złożył również przedstawiciel ślubujących radców. Jego zdaniem troska, pomoc i opieka otrzymana w czasie aplikacji jest nieoceniona.

19 lipca w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 120 młodych radców prawnych złożyło uroczyste ślubowanie. Specjalnym punktem uroczystości był wykład prof. Ewy Łętowskiej zatytułowany ?Radca prawny, która z prawniczych ról??. Głos podczas ceremonii zabrali także Dziekan Rady poznańskiej izby Zbigniew Tur oraz Prezes KRRP Maciej Bobrowicz.

Z kolei 6 lipca, kiedy obchodzony jest również Dzień Radcy Prawnego, 100 młodych prawników ślubowało przed Dziekanem Rady OIRP w Katowicach. O wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wykonywanie zawodu radcy prawnego, mówili zaproszeni prelegenci. Dziekan Rady OIRP w Katowicach Ryszard Ostrowski, gratulując i życząc powodzenia ślubującym na nowej zawodowej drodze, przypomniał również o obowiązkach każdego radcy prawnego, o niezawisłości, etyce zawodowej i wymogu szkolenia ustawicznego. Kierownik szkolenia, radca prawny Bożena Cyrol, przypomniała, jak wiele wysiłku kosztowało przygotowanie do egzaminu zarówno osób, które ukończyły aplikację, jak i tych, którzy przystąpili do egzaminu po indywidualnych przygotowaniach. Profesor dr hab. Janusz Majcherek wygłosił przemówienie zatytułowane ?Zaufanie jako regulator kapitału społecznego?. Zabierając głos, wskazał na zaufanie jako istotny element wykonywania zawodu.

Przypomnijmy na zakończenie, że egzamin radcowski zdało w tym roku aż 86% zdających spośród 2230, tj. ponad 1,9 tys. osób. Większość z tych osób została wpisana na listę radców prawnych i złożyła uroczyste ślubowania, rozpoczynając w ten sposób świadczenie pomocy prawnej w roli radców prawnych.

?Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości?.

Ślubowanie radcy prawnego jest publicznym przyrzeczeniem należytego wypełniania swoich obowiązków zawodowych. To element budowania etosu zawodu radcy prawnego oraz radcowskiej etyki zawodowej.

Instytucja ślubowania jest obecna w polskiej kulturze i porządku prawnym środowiska prawniczego od ponad pięciu wieków. Rzecz jasna w dalekiej przeszłości instytucja ta dotyczyła zawodu adwokata. Co ciekawe początkowo była określana mianem przysięgi.

Pierwszym aktem prawnym, w którym odnotowano obowiązek składania ślubowania, była konstytucja sejmu krakowskiego z 1543 r. W dalekiej przeszłości mocą przysięgi adwokaci zobowiązywali się do odpowiedniego zachowania wobec klienta, strony przeciwnej oraz sądu. Przyrzekali m.in. być lojalnymi względem mocodawcy, pobierać niewygórowane honorarium, nie odstępować od sprawy po otrzymaniu wynagrodzenia, nie informować strony przeciwnej o szczegółach procesu, nie udzielać rad, które skutkowałyby zwłoką w sprawiedliwym osądzeniu sprawy, nie ukrywać przed sądem dokumentów ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy, podawać sądowi rzetelne informacje, unikać naruszania czyjejkolwiek czci czy ponosić odpowiedzialność za działania swoich pomocników. Czego można się domyślić, przez wiele wieków słowa roty ślubowania miały charakter religijny. Dopiero w okresie II RP religijna przysięga adwokacka została zastąpiona świeckim ślubowaniem adwokackim. Tradycja związana z instytucją ślubowania istniejąca od wieków w polskiej palestrze przyjęła się również w porządku prawnym środowiska radców prawnych.?