Po wynikach ? czas na ślubowania radców prawnych

0

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem wywołanym pandemią koronawirusa w okręgowych izbach nadszedł czas na uroczyste ślubowania nowych radców prawnych, którzy zdawali w tym roku w nadzwyczajnych okolicznościach egzamin zawodowy.

Ustawa o radcach prawnych wyraźnie wskazuje moment, w którym powstaje prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego ? jest to chwila wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Ślubowanie odbiera dziekan rady okręgowej izby radców prawnych prowadzącej listę radców prawnych, na którą został wpisany radca prawny. Samorządy dbają, aby nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę, tak aby każdemu radcy chwila ta zapadła w pamięć na długie lata i była pretekstem do refleksji nad fundamentalnymi zasadami wykonywania zawodu. Tegoroczne ślubowania odbywać się będą z epidemią w tle i w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Egzaminy radcowski i adwokacki odbyły się ostatecznie z trzymiesięcznym opóźnieniem, w dniach 23?26 czerwca. Kilka tygodni temu Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminu w całym kraju.

Egzamin radcowski zdało niemal 80% kandydatów. Dla porównania nieco lepiej poradzili sobie przyszli adwokaci ? w tej grupie zdało prawie 85% kandydatów.

Egzamin radcowski przeprowadziło 35 komisji. Do egzaminu przystąpiło 1893 zdających. Pozytywny wynik uzyskało 1506 osób.

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 28 komisji przystąpiło 1567 osób. Egzamin zdało 1328 z nich.

Statystycznie jak co roku w grupie zdających aplikantów, którzy ukończyli aplikację w 2019 r., zdawalność w przypadku obu egzaminów była znacznie wyższa: w przypadku egzaminu adwokackiego wyniosła 93%, a radcowskiego ? 92%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 547 ocen niedostatecznych. Najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego (224 oceny niedostateczne, tj. 41% wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie karnego (142 oceny niedostateczne, tj. 26%) i administracyjnego (106 ocen niedostatecznych, tj. ok. 19%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa cywilnego (58 ocen niedostatecznych ? ok. 11%) i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (17 ocen niedostatecznych, tj. ok. 3%).

Z egzaminu adwokackiego wystawiono 338 ocen niedostatecznych. Najtrudniejsze dla kandydatów okazało się zadanie z zakresu prawa karnego (127 ocen niedostatecznych, tj. ok. 38% wszystkich ocen niedostatecznych). Trudne było też zadanie z prawa cywilnego i gospodarczego (po 67 ocen niedostatecznych, czyli po ok. 20%). Najmniej problemów sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (54 oceny niedostateczne  ? 16%) i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (23 oceny niedostateczne ? ok. 7%).

Dla przypomnienia można wskazać, że w ubiegłym roku egzamin radcowski zdało aż 86% zdających spośród 2230, tj. ponad 1900 osób.

EGZAMIN RADCOWSKI 2021

Na swoich stronach internetowych Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował już, że Minister w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z 26 maja 1982 r. 
? Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 1513, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 75), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2021 r. Egzaminy odbędą się 23?26 marca 2021 r.

EGZAMIN WSTĘPNY 2020

Gdy w poszczególnych izbach w kraju odbywają się ślubowania nowych radców prawnych, w kalendarzu samorządowym jest też czas na przeprowadzenie kolejnego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Jeśli obejdzie się bez żadnych przeszkód ? w szczególności wynikających ze stanu epidemii ? egzamin odbędzie się 26 września br.

Zdający będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 zamkniętych pytań. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 z nich otworzy kandydatom drogę do przyszłej kariery zawodowej.