Szkolenia dostępne na platformie e-kirp.pl ułatwią zdobycie wymaganych 40 punktów

0
Fot. Adobe Stock

Minęła połowa trzyletniego cyklu szkoleniowego (2021-2023), w którym radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni wpisani na listę radców prawnych powinni uzyskać 40 punktów szkoleniowych, aby skutecznie wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego. Niewypełnienie go, skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zdobycie wymaganych punków ułatwi bogata oferta szkoleń dostępnych dla radców prawnych na platformie e-kirp.pl.

Zasady wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w określonym przez Krajową Radę Radców Prawnych cyklu szkoleniowym 2021?2023 wynikają z uchwały KRRP nr 210/X/2020 z 24 października 2020 r.

Obowiązek doskonalenia zawodowego radców prawnych ma swoje ustawowe umocowanie. Zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych do zadań samorządu należy doskonalenie zawodowe radców prawnych. W art. 60 pkt 8 lit h ustawy kompetencję do uchwalania regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych powierzono Krajowej Radzie Radców Prawnych. Na tej podstawie to samorząd samodzielnie określa formę i zakres doskonalenia zawodowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez radców prawnych zawodu i zabezpieczenia prawa klienta do uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej swoich interesów.

Delikt dyscyplinarny

Konieczność przestrzegania reguł samorządowych dotyczących doskonalenia zawodowego ma swoje oparcie również w art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i jest obowiązany brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.

Wypełnienie zadań wynikających z tychże uchwał, prowadzące do zdobycia 40 punktów szkoleniowych w całym trzyletnim cyklu, decyduje o spełnieniu spoczywającego na radcach prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego. Jego niewypełnienie, jako zachowanie sprzeczne z zasadami etyki oraz naruszające obowiązek zawodowy, wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego.

Biorąc pod uwagę określone przez Krajową Radę sposoby umożliwiające zdobywanie punktów szkoleniowych (udział w szkoleniach, przygotowywanie publikacji, skończenie studiów doktoranckich, sprawowanie patronatu itp.) oraz bogatą ofertę szkoleniową, w tym prowadzoną w trybie online czy e-learningową, przygotowywaną przez samorząd na poziomie okręgowym i krajowym, zdobycie wymaganej liczby punktów nie wydaje się zadaniem trudnym.

Bogata oferta na platformie e-kirp.pl

Ofertę szkoleń wzbogaciły uruchomione we wrześniu i październiku przez Krajową Izbę Radców Prawnych na platformie e-kirp.pl zajęcia e-learningowe. Wśród oferty 29 szkoleń e-learningowych dla radców prawnych znaleźć można takie tematy, jak ?Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce ? specustawa i ochrona? (6 pkt), ?Ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym? (10 pkt), ?Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? (18 pkt), ?RODO dla radców prawnych? (17 pkt), czy ?Sztuczna inteligencja, blockchain ? cyberbezpieczeństwo a prawo? (21 pkt).

Ponadto Krajowa Izba Radców Prawnych w każdy wtorek do 25 października będzie udostępniać na platformie e-kirp.pl dwa nowe tematy szkoleń e-learningowych z umiejętności miękkich, które prowadzą znani doradcy biznesowi, mentorzy i trenerzy. Doradzą m.in., jak budować relację z klientem w nowej rzeczywistości, jak powinna wyglądać pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych, jak rozmawiać z trudnym klientem, czy też jakie narzędzia LegalTech mogą pomóc w wykonywaniu praktyki radcy prawnego. Za wysłuchanie każdego szkolenia z umiejętności miękkich można otrzymać 2 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Zajęcia e-learningowe dostępne są na platformie e-kirp.pl dla wszystkich radców prawnych po zalogowaniu, zaś szkolenia z umiejętności miękkich dostępne są także dla aplikantów radcowskich.