Informacje z OIRP

0

OIRP W Warszawie rozszerza współpracę z organizacjami pozarządowymi

Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik oraz dr Filip Czernicki, koordynujący nową inicjatywę, spotkali się 16 kwietnia z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które będą współdziałać z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono. Tego dnia do współpracy przystąpiła Fundacja TUS, która wspiera osoby niepełnosprawne. W jej imieniu porozumienie podpisał prezes Piotr Todys. Kolejne porozumienie zostało podpisane z r. pr. Katarzyną Bogatko, przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które wspiera rozwój nauki prawa antydyskryminacyjnego, dba o upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywnie działa na rzecz zwalczania dyskryminacji. Trzecią organizacją, która przystąpiła do współpracy w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, była Kampania Przeciw Homofobii, reprezentowana przez Slavę Melnyka, dyrektora zarządzającego, oraz Pawła Knuta. Do grona organizacji wspieranych przez izbę warszawską dołączyła także La Strada ? Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, reprezentowana przez prezes Irenę Dawid-Olczyk oraz wiceprezes Joannę Garnier. 

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał, by pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez efektywną i nieodpłatną pomoc prawną ze strony radców i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie. Przedstawiciele izby nawiązują współpracę z organizacjami, które statutowo stają po stronie potrzebujących i najsłabszych.?

KK, Red.

VIII Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu

Reprezentacja OIRP w Poznaniu w koszykówce mężczyzn zdobyła Puchar Dziekana ORA w Poznaniu. VIII Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu odbył się 6 kwietnia. W finale pokonaliśmy kolegów z OIRP we Wrocławiu ? ubiegłorocznych zwycięzców, a w walce o finał byliśmy lepsi od reprezentacji Palestry Poznań. Po zajęciu I miejsca na Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników 2018 r. w turnieju koszykówki mężczyzn połączonej reprezentacji OIRP i Palestry Poznań (reprezentacja kobiet również zwyciężyła) zanotowaliśmy kolejny spektakularny sukces. 

r. pr. Andrzej Pieścik

Izba gdańska z niebieskim parasolem w Londynie

11 maja odbyła się druga edycja akcji Niebieski Parasol w Londynie organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. W czasie wydarzenia udzielano darmowych informacji i porad prawnych.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie. Radcowie prawni wraz z brytyjskim solicitorem, barristerem i paralegal udzielali odpowiedzi na pytania z zakresu prawa polskiego i brytyjskiego. Szczególne zainteresowanie wzbudzały zagadnienia związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym, podziałem majątku, kwestie spadków, odszkodowań oraz związane z prawem pracy. Ponadto w związku z Brexitem sporo było pytań na temat obywatelstwa polskiego lub brytyjskiego i rezydentury w UK, a także zagadnień związanych z powrotem do Polski, m.in. dotyczących emerytury czy podatków. Porady udzielane były w języku polskim oraz angielskim, jeżeli była taka potrzeba. Większość problemów prawnych miała charakter transgraniczny, łączący elementy prawa polskiego i brytyjskiego. 

Koordynatorami wydarzenia w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku byli radca prawny Krzysztof Wiechowski oraz ze strony brytyjskiej solicitor Ivona Supernat.W oficjalnej inauguracji akcji uczestniczyła konsul w Londynie Elżbieta Halicka. Jak wynika z frekwencji, istnieje potrzeba kontynuacji inicjatywy. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku planuje przeprowadzanie kolejnych tego typu spotkań.?

OIRP w Gdańsku, Red.