VII Ogólnopolska konferencja sędziów i rzeczników dyscyplinarnych

0

W dniach 10?13 maja 2018 r. już po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych współorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników ze wszystkich okręgowych izb.

Tematyka tegorocznych obrad poświęcona była zagadnieniom etyki zawodowej, wolności słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz wybranym zagadnieniom odnoszącym się do postępowań dyscyplinarnych radców prawnych. Pierwszego dnia wieczorem odbyło się otwierające Konferencję spotkanie Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wraz z sędziami WSD oraz Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, a także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z Zastępcami i Rzecznikami Dyscyplinarnymi oraz spotkanie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.

Drugiego dnia Wiceprezes KRRP i Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak zaprosił uczestników do wzięcia czynnego udziału w debacie poświęconej ocenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Udział w debacie wzięli m.in.: Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości Prokurator Beata Sawicka-Felczak, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński, Główny Rzecznik Dyscyplinarny KIRP Jarosław Sobutka, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP Krzysztof Górecki, Członek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy KRRP Jacek Klimowicz oraz Wicedziekan OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler.

Poglądy uczestników dyskusji były podzielone. Niektórzy uważali, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego powinien być bardziej szczegółowy, co pozwoliłoby uniknąć wielu problemów z interpretacją poszczególnych przepisów Kodeksu, niektórzy zaś wyrazili opinię, że Kodeks winien zawierać generalne regulacje, które w połączeniu z Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego tworzyłyby jasny obraz norm, zawierających katalog pożądanych przez radcę prawnego zachowań. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że dywagacje poświęcone ocenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego są tak obszerne, iż powinny stanowić główny temat następnego najbliższego spotkania.

Kolejnym punktem programu był wykład dr. hab. Przemysława Kaczmarka z Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcony porównaniu etyki zawodowej prawnika z etyką społeczną w pracy radcy prawnego.

Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych Prokurator Beata Sawicka-Felczak, poddając analizie dane statystyczne za 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r. dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych radców prawnych i adwokatów.

Podczas konferencji przeprowadzono także szkolenie dla sędziów WSD, OSD oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców dotyczące stosowania Kodeksu Etyki w praktyce działalności sędziego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Tutaj również poglądy uczestników były podzielone. Niektórzy uważają, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego nie może zbyt daleko ingerować w życie prywatne radcy. Jeżeli radca prawny nie może być w danej sytuacji identyfikowany z samorządem zawodowym, to nie powinien ponosić odpowiedzialności zawodowej za działania w sferze prywatnej. Niektórzy jednak twierdzą, iż każde zachowanie, nawet w sferze życia prywatnego, powinno łączyć się z poszanowaniem godności wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego i propagowania tym samym zaufania do samorządu radców prawnych.

Na zakończenie piątkowego programu szkoleniowego sędzia Andrzej Siuchniński przedstawił wybrane zagadnienia dotyczące wolności słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Ostatnie szkolenie z wybranych zagadnień postępowania dyscyplinarnego radców prawnych przeprowadziła sędzia dr hab. Krystyna Szczechowicz. Żywą dyskusję uczestników wywołał temat statusu stron na różnych etapach postępowania dyscyplinarnego.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą konferencji była niezwykle ciekawa wystawa stworzona na 35-lecie istnienia samorządu radców prawnych, ukazująca najciekawsze wydarzenia z życia Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Podczas spotkania Dziekan Rady OIRP w Krakowie wraz z Dziekanem i Wicedziekanem Rady OIRP we Wrocławiu podpisali umowę dotyczącą wprowadzenia programu repertoryjnego do obsługi Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Krakowie.

Dla wytrwałych, po części merytorycznej, odbył się rejs statkiem po Odrze oficjalnie zamykający VII Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która na stałe wpisała się w kalendarz cieszących się dużą popularnością wydarzeń ogólnopolskich. Organizatorzy już dziś planują kolejną edycję konferencji.