Jubileusze 40-lecia w okręgowych izbach

0
Fot. OIRP w Białymstoku

OIRP w Białymstoku

Galą w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej rozpoczęły się 9 września białostockie obchody 40. rocznicy powstania samorządu radów prawnych. Podczas uroczystości grono radców prawnych OIRP w Białymstoku powiększyło się o 33 osoby, które tego dnia złożyły ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych ? Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych. Przemawiając Prezes Chróścik, w sposób szczególny docenił zaangażowanie radców białostockiej OIRP w pomoc uchodźcom zarówno podczas kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej, jak również osobom zmuszonym do opuszczenia kraju z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Ośmiu mecenasów otrzymało z jego rąk listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale. 

Dziekan OIRP w Białymstoku, r.pr. Joanna Kamieńska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że samorząd radców prawnych jest organizacją silną, odważnie wyrażającą swoje stanowisko, a nade wszystko świadomą swojej misji. Dba o swoich członków i nieustannie czyni starania, aby umożliwić radcom prawnym doskonalenie zawodowe i rozwój merytoryczny. Członkowie OIRP w Białymstoku, szczególnie zaangażowani w prace na rzecz samorządu zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych?. Podczas uroczystości jubileuszowych odbyło się ślubowanie ? do grona członków Okręgowej Izby Radców Prawnych dołączyły 33 osoby.

W gali 40-lecia udział wzięło wielu znamienitych gości: prezesi sądów apelacji białostockiej, przedstawiciele lokalnych władz oraz zawodów zaufania publicznego. Wydarzenie zakończył uroczysty bal w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Bydgoszczy

W Teatrze Kameralnym świętowali bydgoscy radcowie prawni 40. rocznicę powstania samorządu zawodowego. W uroczystości oprócz radców z OIRP w Bydgoszczy wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezesi: Ewa Gryc-Zerych i Ryszard Ostrowski oraz członek Prezydium KRRP Bartłomiej Tkacz. Jubileuszowa gala odbyła się 2 września br.

Uroczystość otworzył Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy Michał Rościszewski. Po nim głos zabrał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który w krótkim przemówieniu pogratulował zebranym pięknego jubileuszu, podziękował Koleżankom i Kolegom z izby bydgoskiej za zaangażowanie w działalność samorządu zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym oraz przekazał informacje na temat aktualnie toczących się działań i planów Krajowej Izby Radców Prawnych.

Następnie odbyła się projekcja filmu poświęconego historii Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy według pomysłu i scenariusza r.pr. Zbigniewa Pawlaka.

Na zakończenie uroczystości Prezes KRRP wręczył najbardziej zaangażowanym w działalność na rzecz samorządu radcom prawnym złote i srebrne odznaki ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych?, zaś Wiceprezesi: Ewa Gryc-Zerych i Ryszard Ostrowski wręczyli pamiątkowe medale 40-lecia.

Red., www.kirp.pl

OIRP w Lublinie

a dziedzińcu Zamku Lubelskiego 10 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. W uroczystości uczestniczyło ponad 400 osób.

W obchodach wzięli udział Dziekani, Wicedziekani oraz przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych ? Dziekan Rady OIRP w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu dr hab. Tomasz Scheffler, Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, Dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu Marek Majka, Dziekan Rady OIRP w Kielcach Andrzej Głogowski, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Adam Król, Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie Jolanta Czepe i były Dziekan Rady OIRP w Gdańsku Jerzy Mosek. Na uroczystości obecni byli też Wiceprezes KRRP Michał Korwek (OIRP w Olsztynie) i Bartłomiej Tkacz (OIRP w Opolu). Poprzednie kadencje reprezentowali: były Prezes KRRP Andrzej Kalwas, były Wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak (OIRP w Bydgoszczy) i była Sekretarz KRRP Ewa Stompor-Nowicka (OIRP w Łodzi), a także Dziekani Rady izby lubelskiej Marek Pawłowski i Dariusz Tomaszewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele lubelskich samorządów zawodowych oraz reprezentanci lubelskich uczelni.

Gospodarzem wydarzenia był Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który serdecznie powitał członków samorządu, wykładowców na aplikacji radcowskiej oraz zaproszonych gości, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym zorganizowana została uroczystość. W swoim wystąpieniu przedstawił krótką historię Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz jej znaczenie w życiu miasta i regionu.

W części oficjalnej uroczystości uhonorowano osoby zasłużone dla samorządu radców prawnych. Medalami 40-lecia samorządu radcowskiego uhonorowane zostały osoby zaangażowane w działalność lubelskiej izby, zasłużone dla rozwoju samorządu radcowskiego i wzmocnienia jego pozycji w odbiorze społecznym. To szczególne wyróżnienie otrzymali: Dariusz Tomaszewski, Marek Pawłowski, Hanna Chabros i Teresa Stecyk-Kalwas. Medal 40-lecia samorządu radcowskiego przyznany został również nieobecnemu na uroczystości Sławomirowi Buczarskiemu.

Odznaką OIRP w Lublinie ?Za pomoc prawną dla uchodźców ? 2022? wyróżnieni zostali: Ewa Cichocka, Bartosz Jencz, Karolina Kalinowska i Joanna Kłos-Czerwińska.

Odznaki ?Zasłużony dla samorządu radców prawnych? otrzymali: Tomasz Grabek, Piotr Jakubiec, Teresa Piekarczyk, Andrzej Pruszkowski, Marzena Świstak oraz Ewa Urbanowicz (złote odznaki) oraz Agata Kowalik, Andrzej Malinga i Iwona Szymanek-Mazur (srebrne odznaki).

r.pr. Ewa Urbanowicz

OIRP w Łodzi

Członkowie OIRP w Łodzi obchodzili 40-lecie istnienia samorządu 24 września. Uroczystości, w których uczestniczyło niemal 700 osób, odbyły się w Filharmonii Łódzkiej. Prezydium KRRP reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Aleksandra Gibuła.

Obchody były również okazją do wręczenia medali pamiątkowych i podziękowania radcom prawnym aktywnie działającym na rzecz samorządu.

Red., https://pl-pl.facebook.com/oirplodz

OIRP w Opolu

Radcowie prawni z OIRP w Opolu świętowali 40. rocznicę powstania samorządu zawodowego 9 września w siedzibie tamtejszej Państwowej Szkoły Muzycznej. W gali uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych: Wiceprezesi Aleksandra Gibuła, Michał Korwek i Zbigniew Tur oraz Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój.

Gospodarzem wieczoru była Dziekan OIRP w Opolu Katarzyna Bisowska, która w swoim wystąpieniu życzyła radcom satysfakcji z wykonywania zawodu, szerokich perspektyw rozwoju i realizacji kolejnych zamierzeń.

Podczas uroczystości uhonorowano pamiątkowymi medalami 40-lecia osoby wspierające działalność samorządu radców prawnych i współpracujące z OIRP w Opolu. W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości: przedstawicieli sądów, lokalnych władz, zawodów zaufania publicznego i przyjaciół izby.

Jubileuszową galę uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa. Wieczorem radcy prawni i aplikanci radcowscy bawili się na Balu Radcy Prawnego i Aplikanta Radcowskiego.

Red., www.kirp.pl