Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Jesień zaczęła się dla naszego samorządu bardzo pracowicie, nie tylko na gruncie polskim, lecz także na arenie międzynarodowej.

Ważne zmiany przyniosło wrześniowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Pierwszą z nich jest dostosowanie programu aplikacji do realiów rynku prawniczego, o czym szczegółowo piszemy w internetowym „Dodatku dla Aplikantów”. Druga ważna uchwała dotyczyła zmian w Regulaminie wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego. Zniesiono 50-proc. ograniczenie w uzyskaniu punktów szkoleniowych za udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty inne niż organy samorządu zawodowego. Nowe regulacje będą obowiązywać od stycznia 2024 r., a więcej o nich przeczytacie Państwo w rubryce Praktyka.

Pod koniec września Krajowa Izba Radców Prawnych współorganizowała w Warszawie posiedzenie Komitetu Stałego CCBE, największej europejskiej organizacji skupiającej samorządy i stowarzyszenia prawnicze w Europie. Podczas tego ważnego wydarzenia przedstawiciele samorządu radców prawnych wzięli udział w dyskusjach na temat sytuacji prawnej w Polsce oraz na temat wojny w Ukrainie. Powierzenie polskiej delegacji zorganizowania tak prestiżowego spotkania jest potwierdzeniem, że działalność zagraniczna to jeden z filarów prac Krajowej Izby Radców Prawnych.

W tym numerze podsumowujemy naszą aktywność w takich inicjatywach, jak Pol’and’Rock Festival i CieszFanów Festiwal oraz Tour de Konstytucja, podczas których radcowie prawni pomagali, doradzali i edukowali, wyjaśniając słuchaczom m.in., na czym polegają prawa obywatelskie, zasady demokracji i czym są prawa człowieka. Mówi o nich także w wywiadzie na naszych łamach jeden z aktywnych uczestników Tour de Konstytucja, r. pr. Mirosław Wróblewski, przewodniczący Komisji Praw Człowieka.

A w temacie numeru zamykamy roczną prezydencję Krajowej Izby Radców Prawnych w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, której zwieńczeniem były zorganizowane przez KIRP konferencja poświęcona roli i społecznej odpowiedzialności zawodów zaufania publicznego oraz warszawski piknik zawodów zaufania publicznego, na którym każdy z samorządów podczas różnorodnych zorganizowanych atrakcji mógł opowiedzieć o swoim zawodzie i uświadomić odwiedzających, jak ważnych praw w ich imieniu pilnuje. Piknik odwiedziły rzesze gości, co jest dla nas ogromną satysfakcją.

Z niemałym zadowoleniem polecam Państwu również artykuł dotyczący posługiwania się feminatywem „radczyni prawna”. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych rozwiewa wątpliwości co do możliwości stosowania żeńskiej formy nazwy naszego zawodu, mimo że literalnie z ustawowej ochrony korzysta określenie zawodu wyrażone w formie męskiej.

Ponadto w tym numerze „Radcy” publikujemy drugą część przeglądu portali i narzędzi informatycznych dla prawników, wskazujemy pułapki w nowym Kodeksie postępowania cywilnego w przepisach dotyczących postępowania przygotowawczego i rozprawy oraz analizujemy, co zmieni się w prawie spadkowym.

Miłośnikom zwierząt polecam artykuł o niełatwym życiu psów w XIX-wiecznym Krakowie, a fanów sportu zachęcam do przeczytania relacji z reaktywowanej po przerwie spowodowanej pandemią spartakiady prawników.

Przyjemnej lektury.

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna