Spotkania rzeczników prasowych w Warszawie

0

12 grudnia 2017 roku oraz 12 stycznia br., w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, odbyły się spotkania rzeczników prasowych okręgowych izb radców prawnych.

Na spotkania zorganizowane przez Grzegorza Furgała, rzecznika prasowego Centrum Prasowego, na zaproszenie prezesa KRRP Macieja Bobrowicza, przybyli rzecznicy prasowi i przedstawiciele prawie wszystkich izb. Prezes Bobrowicz, na początku każdego spotkania, przedstawił aktualną sytuację w samorządzie radcowskim.

Powodem spotkania w grudniu był, m.in. tekst, który ukazał się w ?Rzeczpospolitej? odnośnie tzw. aplikacji uniwersyteckiej oraz konieczność wypracowania wspólnych działań i stanowiska w tym zakresie. Rzecznicy rozmawiali o sytuacji medialnej związanej ze zmianą formatu aplikacji, oraz wzięli udział w warsztacie dotyczącym budowania komunikatów medialnych oraz promocji przekazu, który powinni kierować do mediów.

Część warsztatową spotkania poprowadzili Jacek Wasilewski ? polski medioznawca, doktor habilitowany nauk politycznych, dziennikarz, pisarz oraz Agata Kostrzewa ? analityk narracyjny, absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty były okazją do zdobycia cennych doświadczeń w zakresie funkcjonowania telewizji oraz współpracy pomiędzy mediami a rzecznikami prasowymi. Wykładowcy przygotowali zajęcia z mikrofonem przed kamerą, podczas których zadawali uczestnikom nietypowe pytania. Każdy nagrany materiał był następnie komentowany i oceniany przez wykładowców i samych uczestników.

W styczniu część warsztatową spotkania prowadził Leszek Mellibruda ? psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Rzecznicy pracowali w grupach, rozwiązywali zadania przygotowane przez wykładowcę, wspólnie omawiali wyniki tych działań.

Kolejne spotkanie rzeczników prasowych w Warszawie obędzie się prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku.