Działania wizerunkowe okręgowych izb

0

OIRP w Bydgoszczy

Program edukacji prawnej ?Spotkania z radcą prawnym? zorganizowany został we współpracy OIRP w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych) woj. kujawsko-pomorskiego i kontynuowany jest nieprzerwanie od roku szkolnego 2013/2014.

Lekcje prawa prowadzone są przez radców prawnych z OIRP w Bydgoszczy pro publico bono w wybranych w porozumieniu z kuratorem liceach i zespołach szkół. Zajęcia te mają poszerzyć świadomość prawną młodzieży, popularyzować wiedzę o podstawowych instytucjach prawa i korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, a także zapoznać z zasadami porządku prawnego.

W roku szkolnym 2018/2019 OIRP w Bydgoszczy objęła patronatem 14 szkół ponadpodstawowych w ramach ?Spotkań z radcą prawnym?. To rekordowa liczba placówek.

Wojciech Woźniak

OIRP w Krakowie

Jak śpiewał Jeremi Przybora ? ?Piosenka jest dobra na wszystko?. Zatem można ją wykorzystać także dla umacniania pozytywnego wizerunku samorządu radców prawnych, integrowania radców czy po prostu dla rozrywki.

20 października 2017 r. w Piwnicy pod Baranami odbyło się wydarzenie pod hasłem ?Radca śpiewać może? ? pierwszy koncert radców prawnych z OIRP w Krakowie dla radców. Pozytywny odbiór tego spotkania sprawił, że rok później, 12 października 2018 r., odbył się drugi koncert z cyklu ?Radca śpiewać może ? cz. 2?. Do grona naszych wykonawców należą radcowie (w kolejności alfabetycznej): Tomasz Dyrdycki-Borowy, Wiesław Hudyma, Karolina Kolary, Grzegorz Kuczek, Agnieszka Lisak, Krzysztof Michoń, Karolina Radosz, Zbigniew Sięka, Wojciech Ulanowski i Małgorzata Wojtoń. Warto nadmienić, że Agnieszka Lisak jest nie tylko radcą prawnym, lecz także autorką bloga historyczno-obyczajowego (patrz str. 24?25), poetką i członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W styczniu 2019 r. w Tarnowskim Centrum Kultury odbyło się z kolei noworoczne spotkanie kolędowe, podczas którego publiczność mogła wysłuchać utworów w wykonaniu zespołu StandBy Blue. W skład grupy weszło trzech radców prawnych z Tarnowa (Wiesław Hudyma, Grzegorz Kuczek, Mateusz Mądel). ?

Karolina Radosz

OIRP w Lublinie

Od początku tego roku w ramach OIRP w Lublinie aktywnie działa Komisja ds. Wizerunku powołana uchwałą Rady OIRP w Lublinie w grudniu 2018 r. Pierwszy projekt zainicjowany przez Komisję to ?Ferie z radcą prawnym?. W trakcie spotkań w szkołach podstawowych, domach kultury i świetlicach środowiskowych radcowie opowiadali dzieciom o zawodzie radcy prawnego i pozostałych zawodach prawniczych oraz o przepisach prawa. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczestników na nieprawidłowe zachowania, z którymi mogą się spotkać zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w internecie. Podczas każdego spotkania radcowie prawni przeprowadzali konkurs z nagrodami ufundowanymi przez partnerów projektu.

Ewa Urbanowicz

OIRP w Olsztynie

OIRP w Olsztynie w ramach działań wizerunkowych propaguje oraz przez cały rok angażuje się w pomoc dla potrzebujących.

Od 2013 r. olsztyńska izba angażuje się w propagowanie wiedzy prawniczej wśród młodzieży. Nasi radcowie prawni prowadzą cykliczne zajęcia w szkołach średnich i gimnazjach. Podczas spotkań uświadamiają młodzież, jakie mogą być skutki poszczególnych działań. Zwracają uwagę, że uczniowie oprócz obowiązków mają również prawa, z których mogą korzystać. Radcowie prawni OIRP w Olsztynie corocznie biorą udział w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika oraz Europejskiego Dnia Sprawiedliwości. W trakcie zajęć podkreślamy rolę prawników w podtrzymywaniu praworządności poprzez obronę praw obywateli. Ponadto izba przez cały rok angażuje się w pomoc dla potrzebujących (szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim numerze).

Red.

OIRP w Szczecinie

W obecnej kadencji Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie bardzo wiele uwagi poświęca promocji zawodu radcy prawnego.

W styczniu po raz pierwszy w historii obecni byliśmy na 15. Wielkiej Gali Ślubnej, gdzie rozdawaliśmy materiały promujące radców prawnych. W lutym włączyliśmy się w akcję Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizując dyżury w biurze izby. Jeżeli chodzi o działania podjęte w ubiegłym roku, z pewnością należy odnotować akcję umieszczenia roll-upów promujących zawód radcy prawnego w siedzibach sądów i urzędów na terenie województwa. Zachęcały one do odwiedzenia strony internetowej naszej izby z listą aktywnych zawodowo radców prawnych i wizytówkami prowadzonych przez nich kancelarii. Nasza izbowa sztafeta w czerwcu 2018 r. pobiegła w NCDC Business Race, a w czasie imprezy prowadziliśmy stoisko promujące radców prawnych i ich usługi ? zamierzamy to powtórzyć również w tym roku.

Naszymi akcjami o wieloletniej tradycji są tematyczne inicjatywy nieodpłatnego udzielania porad prawnych czy też skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych program ?Lekcje prawa w szkołach?.

Przemysław Mijal, Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Albert Kuźmiński

OIRP w Warszawie

W latach 2017?2018 OIRP w Warszawie podjęła kilka nowoczesnych inicjatyw na rzecz promocji zawodu radcy prawnego i podnoszenia świadomości prawnej.

W 2017 r. przeprowadziliśmy kampanię plakatową. Plakaty promowały zawód radcy prawnego poprzez wyszukiwarkę szukajradcy.pl. Byliśmy obecni także na różnego rodzaju targach branżowych, na których radcowie prawni i aplikanci przybliżali zawód radcy prawnego, informowali o możliwościach współpracy z takim specjalistą, a także zwracali uwagę na wyszukiwarkę www.szukajradcy.pl. Jednocześnie rozpoczęliśmy aktywność w social mediach. Uruchomiliśmy fanpage OIRP w Warszawie na Facebooku, który obecnie ma prawie 5 tys. polubień, i rozwijaliśmy konto na LinkedIn.

Ponadto informacje o radcach prawnych ukazały się w gazetach branżowych i ogólnopolskich czasopismach tematycznych: ?Gość Niedzielny?, ?Niedziela?, ?Ekspert Budowlany?, ?Rynek Instalacyjny?, ?Administrator?, ?ElektroInfo?, ?Rynek Zdrowia?, ?Przegląd Piekarski i Cukierniczy?, ?Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny?, ?Chłodnictwo?, ?Nowy Przemysł?, ?Przegląd Gastronomiczny?.

W 2018 r. przeprowadziliśmy kampanię ?Radca prawny na co dzień i w kryzysie?. Obejmowała ona media tradycyjne (radio, prasa regionalna) i internetowe (portale), warszawskie środki komunikacji (autobusy, tramwaje, metro) oraz billboardy w różnych lokalizacjach Warszawy i innych miastach regionu.

Warszawska izba podejmuje także działania edukacyjno-promocyjne.

Red.

OIRP we Wrocławiu

Edukacja prawna dzieci i młodzieży, pomoc prawna dla kobiet oraz Ukraińców mieszkających i pracujących we Wrocławiu to najważniejsze z działań wizerunkowych OIRP we Wrocławiu. W roku szkolnym 2017/2018 wrocławska izba przeprowadziła trzy cykliczne programy edukacyjne skierowane do młodzieży z wygaszanych klas gimnazjów oraz ze szkół podstawowych. Były to Ogólnopolska Akademia ? Konkurs Wiedzy o Prawie, Europejski Dzień Prawnika oraz projekt Prawo w Szkole. Dodatkowo w ramach działań edukacyjnych zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w którym dzieci i młodzież wykonywały prace plastyczne na temat ?Z radcą prawnym bezpieczniej?. Ważnym przedsięwzięciem jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych. W 2018 r. izba zorganizowała dwa wydarzenia dla obywateli Ukrainy, tj. Dzień Ukraiński w OIRP oraz ?Niedzielę przydatnej wiedzy prawnej dla obywateli Ukrainy?, a także ? z okazji 100-lecia przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce ? ?Dzień Otwarty dla Kobiet?. Radcowie prawni udzielali pro bono pomocy prawnej, przeprowadzili prelekcje oraz szkolenia, przekazywali informacje na temat praw kobiet i zawodu radcy prawnego.