Z duchem czasu

0

Po uchwaleniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z 18 października 1982 r. (opublikowane w M.P. nr 26, poz. 37) powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Radców Prawnych. Członkami tego Komitetu byli: nasza koleżanka Małgorzata Bachalska z Gorzowa Wielkopolskiego oraz kolega Józef Zych z Zielonej Góry.

 

Koleżanka Małgorzata Bachalska była też pełnomocnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnym za zorganizowanie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Była ona również zobowiązana do przygotowania pierwszego zgromadzenia radców prawnych okręgu zielonogórskiego. Zgromadzenie odbyło się 14.06.1983 r.. Na zgromadzeniu dokonano wyboru władz Izby oraz delegatów na I Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

 

Działalność rozpoczynaliśmy od zera (mieliśmy jedynie ustawę o radcach prawnych). Nie mieliśmy siedziby, żadnego zaplecza, sprzętu, ani też żadnego doświadczenia i przygotowania do prowadzenia spraw Samorządu. Pomimo, że zaczynaliśmy ?od niczego? atmosfera była wspaniała. Koleżanki i Koledzy byli pełni zapału i czynnie włączali się w organizowanie Izby, organizowanie biura, a także wspierali nas choćby udostępnianiem sal konferencyjnych i innych pomieszczeń koniecznych do przeprowadzenia zgromadzeń delegatów czy też szkoleń.

 

Przez pierwszą kadencję (14.06.1983 ? czerwiec 1987) Okręgowa izba Radców Prawnych w Zielonej Górze korzystała z tymczasowej siedziby w lokalu Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 24 udostępnionym dzięki uprzejmości władz tej organizacji. Praktycznie było to jedno biurko w czytelni NOT-u w Zielonej Górze. ?Biuro? nasze było czynne 3 dni w tygodniu ? poniedziałki, środy i piątki ? po południu.

 

Kolejną siedzibą był lokal o powierzchni 18,5 m2 wynajęty od Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 13. Lokal ten zajmowaliśmy od 27 maja 1986 r. do kwietnia 1992 r.

W zamian za zorganizowanie nieodpłatnej poradni prawnej dla zakładowych organizacji związkowych oraz  federacji związków zawodowych wynajmujący zapewnili nam nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej w jedną wolną sobotę każdego miesiąca.

Trzecia siedziba znajdowała się przy ul. Bohaterów Westerplatte 11. Był to lokal biurowy, składający się z trzech pokoi o powierzchni 32,75 m2 wynajęty od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Natomiast na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Lekarską w Zielonej Górze korzystaliśmy wspólnie z lekarzami z sali szkoleniowej o powierzchni 67,5 m2 położonej w sąsiedztwie pokoi biurowych przez nas wynajmowanych.

 

Nie zrezygnowaliśmy ze starań o własną siedzibę. W dniu 12 lipca 2001 r. został podpisany akt notarialny na mocy którego Izba stała się właścicielem dwukondygnacyjnej kamienicy o powierzchni ok. 275 m2 położonej w centrum, na Starówce Zielonej Góry, przy ulicy ks. Piotra Skargi 10, w bliskim sąsiedztwie sądów rejonowego i okręgowego.

 

Kamienica wymagała generalnego remontu, który zakończył się w lutym 2002 r. W tej siedzibie pozostajemy do dziś.

Mamy dwie sale szkoleniowe, pokój przeznaczony na posiedzenia Prezydium oraz pomieszczenie biurowe.

Ponadto w 2010 roku kupiliśmy nieruchomość ? lokal w Gorzowie Wielkopolskim, w którym odbywają się szkolenia radców prawnych, wyjazdowe posiedzenia rady oraz spotkania koleżeńskie i integracyjne.

 

Radcowie prawni zarówno na początku tworzenia samorządu jak i obecnie są wobec siebie życzliwi i wspierają się, chętnie włączają się w prace samorządu. Na początku istotne było, żeby zaistnieć na rynku, żeby być rozpoznawalnymi. Dziś można powiedzieć, że się to udało. Jesteśmy zaangażowani w wiele prac zarówno w Zielonej Górze jak i w Gorzowie, współpracujemy z organizacjami wspierającymi osoby potrzebujące, udzielamy porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jesteśmy dobrze postrzegani w sądach, współpracujemy z Sadem Okręgowym w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim na polu mediacji, wspieramy wydział prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Idziemy z duchem czasu, staramy się, aby wszyscy korzystający z naszej pracy byli zadowoleni, korzystamy z nowoczesnych technologii nie zapominając przy tym, że najważniejsze są relacje międzyludzkie.

Bożena Górska

Była dziekan OIRP w Zielonej Górze