Poszerzanie i pogłębianie wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży

0

VIII edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny zaprosiła uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi rówieśnikami. Celem Akademii –Konkursu Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Tegoroczna edycja Akademii składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród. Pierwszy etap – szkolny – odbył się 24 marca 2023 r. i został zrealizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do drugiego etapu, z rejonu każdej okręgowej izby radców prawnych, zakwalifikowanych zostało po 20 uczestników w każdej kategorii szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Drugi etap – okręgowy – odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia i polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z okręgową komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu – centralnego (finału) – z rejonu każdej okręgowej izby radców prawnych przejdzie po jednym uczestniku z każdej kategorii szkół. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu i odbędzie się
15 maja. Uczestnicy odpowiedzą na dwa wylosowane przez siebie pytania. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Za zajęcie pierwszego miejsca przyznana będzie nagroda o wartości 2 tys. zł (w obu kategoriach: szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa), za zajęcie drugiego miejsca uczniowie otrzymają nagrodę o wartości 1,5 tys. zł (w obu kategoriach: szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa), natomiast dla laureatów trzeciego miejsca przewidziano nagrodę o wartości 1 tys. zł (również w obu kategoriach: szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa). Wszyscy laureaci otrzymają ponadto certyfikaty uczestnictwa w konkursie.