Nasze działania wspierają radców w wykonywaniu zawodu i służą obywatelom

0
Adobe Stock

Rozmowa z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem.

Za nami bardzo pracowity rok w samorządzie radcowskim. Które z projektów można uznać za najważniejsze?

Bardzo trudno wskazać te najważniejsze. Tak naprawdę każdy projekt KRRP, który realizujemy, jest ważny. Oczywiście mają one różnych interesariuszy, są skierowane do różnych grup docelowych, natomiast wszystkie nasze działania mają służyć radcom prawnym – wspierać ich w wykonywaniu zawodu, doskonaleniu zawodowym, integrowaniu się – oraz obywatelom w budowaniu świadomości prawnej i znajomości naszego zawodu. Z pewnością mogę natomiast wskazać te projekty, które realizowaliśmy z największym rozmachem i które angażowały bardzo wiele zasobów, ale też dały znakomite efekty.

Co ma pan dokładnie na myśli?

Myślę tu o takich projektach, jak kampania wizerunkowa zawodu i wyszukiwarki szukajradcy.pl. Przypomnę, że to największa w historii naszego zawodu kampania, prowadzona w największej liczbie kanałów i nośników, docierająca do największej dotąd rzeszy odbiorców. Z drugiej strony bardzo intensywnie angażowaliśmy się w tym szczególnym roku wyborczym w działania dotyczące praworządności, proobywatelskie i edukacyjne. Zorganizowaliśmy Kongres Prawników Polskich – najważniejsze wydarzenie środowisk prawniczych tego roku. Byliśmy aktywni w spotkaniach Tour de Konstytucja oraz Pol’and’Rock. Przygotowaliśmy bajkę dla dzieci o tematyce wyborczej, którą notabene można ciągle pobrać ze strony kirp.pl w wersji PDF i audiobooka. A to tylko wybrane dwa obszary z kilkunastu realizowanych, z których możemy mieć naprawdę satysfakcję i których efekty są widoczne już teraz, a będą jeszcze w kolejnych latach.

A jakie wyzwanie mijającego roku ocenia pan jako najtrudniejsze?

Z pewnością gorzką pigułką do przełknięcia jest dla nas kwestia stawek dla pełnomocników. Wykonaliśmy bardzo wiele pracy, by przekonać Ministerstwo Sprawiedliwości do konieczności podniesienia stawek, odbyliśmy wiele spotkań, konsultacji, pracy analitycznej. Było blisko, został już nawet opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie, natomiast ostatecznie plany spełzły na niczym, m.in. ze względów politycznych. Myślę też, że istotną rolę odegrał tu brak współdziałania wszystkich zainteresowanych samorządów. Samorząd radcowski nie jest jednak drużyną, która łatwo się poddaje, dlatego traktujemy to jako jedynie przegraną pierwszą rundę. Będziemy wracać do tematu stawek, ale także innych ważnych wątków w zakresie warunków pracy pełnomocników, w rozmowach z nowym ministrem sprawiedliwości. Jestem przekonany, że ostatecznie osiągniemy cele ważne dla radców.

Jakie wnioski z tegorocznych projektów będą wdrożone w kolejnym roku?

W przyszłym roku czeka nas kontynuacja dużych przedsięwzięć, które są już w toku – m.in. informatyzacji samorządu. Budujemy duże, skomplikowane narzędzia, które wymagają wiele pracy, ale będą dobrze służyć kolejnym pokoleniom radców prawnych, jak choćby Centralny System Obsługi Radców Prawnych oraz system do obsługi pionu dyscyplinarnego. Widzimy też, że bardzo dobrze sprawdza się intensywna rozbudowa wyszukiwarki szukajradcy.pl oraz platformy e-KIRP, która jest wysoko oceniana przez radców, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalności, jak i znakomitą jakość multimedialnych treści szkoleniowych. Planujemy także dalsze rozwijanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji – zaplecze eksperckie jest nam niezwykle potrzebne, zwłaszcza w najbliższych kilkunastu miesiącach, kiedy parlament kolejnej kadencji będzie wdrażał wiele nowych rozwiązań legislacyjnych, związanych z porządkowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości. Nasz głos powinien być dobrze słyszalny, a by tak się stało, musimy dysponować jeszcze bardziej rozbudowanym, sprawnym think tankiem. Tak więc wiele ciężkiej – ale i satysfakcjonującej – pracy przed nami.

Red.