Marcowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

0

Powołanie nowego dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej oraz członków kolegium redakcyjnego kwartalnika ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe?, zmiany w składzie osobowym Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, a także stanowisko KRRP w sprawie ministerialnego projektu zmian w strukturze sądownictwa to główne tematy, jakimi zajęła się Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu 15 i 16 marca.

W pierwszym dniu obrad Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur przedstawił informacje na temat procesu legislacyjnego dotyczącego tzw. kancelarii odszkodowawczych oraz na temat udziału przedstawicieli samorządu radców prawnych w konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa, a także w naradzie w sprawie organizacji egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r., które odbyły się w lutym. w Popowie. Najistotniejszym wnioskiem dla samorządu wynikającym z konferencji jest fakt, iż na aplikację radcowską zdaje najwięcej kandydatów i największa ich liczba podejmuje na niej szkolenie. Od ośmiu lat prym wśród kandydatów na aplikację radcowską wiodą studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z kolei Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski poinformował członków KRRP o postępie prac dotyczących ubezpieczenia OC działalności radców prawnych.

Pierwszego dnia obrad Prezes KRRP Maciej Bobrowicz przedstawił informację dotyczącą II Kongresu Prawników Polskich, który będzie współorganizowany przez KIRP. Kongres planowany jest 1 czerwca na terenie Targów Poznańskich. Omówiono również stan prac dotyczących przeglądu regulacji wewnętrznych samorządu. Zastępca kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji mec. Tomasz Scheffler zapowiedział wprowadzenie zmian w elektronicznej bazie aktów prawnych, aby była ona łatwiejsza w obsłudze.

Na koniec posiedzenia w dniu 15 marca powołano nowego członka Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu. Został nim Wojciech Bujko z OIRP w Zielonej Górze. W drugim dniu obrad członkowie KRRP wybrali dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej. Funkcję tę powierzono Tomaszowi Parkasiewiczowi z OIRP w Olsztynie.

Krajowa Rada rozszerzyła skład kolegium redakcyjnego kwartalnika ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe?. Powołano do niego Małgorzatę Szwejkowską z OIRP w Olsztynie, Małgorzatę Dumkiewicz z OIRP w Lublinie, Anetę Giedrewicz-Niewińską z OIRP w Białymstoku, Jakuba Janetę z OIRP w Łodzi, Karola Kuliga z OIRP w Krakowie, Marcina Salę-Szczypińskiego z OIRP w Krakowie, Bartłomieja Latosa z OIRP we Wrocławiu, Tomasza Oczkowskiego z OIRP w Toruniu, Tomasza Schefflera z OIRP we Wrocławiu i Michała Ziemiaka z OIRP w Toruniu.

Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła ponadto stanowisko w sprawie ministerialnego projektu zmian w strukturze sądownictwa. ?KRRP wyraża przekonanie, że prace takie powinny być realizowane w oparciu o zagwarantowanie zawartych w ustawie zasadniczej dwóch podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości ? niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Zmiana ustroju sądów nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Obie powyższe zasady są fundamentem, na którym opiera się bezpieczeństwo prawne (?). Reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być poprzedzona nie tylko pogłębioną analizą, ale także możliwie szerokimi konsultacjami społecznymi, również z samorządami zawodów prawniczych, od samego początku tego procesu. Samorząd radców prawnych wyraża gotowość czynnego udziału w procesie konsultacyjnym? ? głosi stanowisko.?