Sieć mediacji

0
business background.handshake business men in the business center. photo with copy space

W poniedziałek, 16 października 2017 r., podczas uroczystego spotkania wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązało sieć ogólnopolską ?Ośrodki Mediacji Radców Prawnych?. Jest to pierwsza tego typu sieć w Polsce.

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby ? mówi Maciej Bobrowicz, prezes KRRP ? Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem.

Dlaczego powstaje sieć?

Sieć wykorzysta profesjonalizm radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce. Zgrupowani w niej będą doświadczeni praktycy prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców i zapewniający kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie działania każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni?mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny.

W momencie gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni?mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych ? mówi r. pr. Cezary Jezierski, kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP ? zapewniając przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji. Przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w kraju, działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny?mediator z listy prowadzonej przy danej Izbie. Mediatorami są doświadczeni radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa gospodarczego.

Jak znaleźć radcę prawnego ? mediatora?

Wszelkie informacje na stronie Centrum Mediacji Gospodarczej (http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/) oraz w każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni?mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja jest tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Sieć Ośrodków Mediacji daje rynkowi niesłychaną propozycję ? mówi Maciej Bobrowicz ? propozycję, której dotychczas nie było. Jest to sieć, która obejmuje swoim działaniem teren całej Polski, gdzie wykwalifikowani mediatorzy będą prowadzić mediację według określonych standardów. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Powstanie Ogólnopolskiej Sieci to nie koniec ? mówi mec. Jezierski ? lecz początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.