Kongres FBE w Warszawie

0

Od 20 do 22 września w Warszawie gościła ponad setka prawników z całej Europy, reprezentujących izby i organizacje zrzeszone w Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d?Europe ? FBE), w tym liczni dziekani i członkowie władz izb członkowskich FBE. Prawnicy wzięli udział w 52. Kongresie FBE. Wydarzenie organizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie.

Kongres rozpoczęło spotkanie poszczególnych Komisji działających w ramach FBE, podczas którego omówiono istotne sprawy dotyczące zawodów prawniczych, takie jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawa człowieka, przyszłość zawodu, nowe technologie, edukacja prawnicza, ubezpieczenia i inne. Członkowie komisji dyskutowali o bieżących problemach oraz przyjmowali plan pracy w okresie między kongresami.

Drugiego dnia kongresu odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było ?Prawo do prywatności w erze cyfrowej?. Temat ten został wybrany przez organizatorów jako niezwykle obecnie ważny i aktualny zarówno w Europie, jak i pozostałych częściach świata.

Konferencję otworzył przewodniczący FBE ? Michele Lucherini, po czym nastąpiło krótkie wystąpienie i powitanie przybyłych gości przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie ? r. pr. Włodzimierza Chróścika oraz Dziekana Rady ORA w Warszawie ? adw. Mikołaja Pietrzaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dr Adam Bodnar ? Rzecznik Praw Obywatelskich, Maciej Bobrowicz ? Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Michał Korwek ? Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela ? prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, SSO Beata Morawiec ? prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów ?Themis?, prof. Krystian Markiewicz ? prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA?, Anna Misiak ? wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Ewa Serafin ? prezes Rady Notarialnej w Warszawie, Paweł Trojanek ? przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Sławomir Ciemny ? przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury.

Podczas konferencji głos zabrał również José de Freitas ? wiceprzewodniczący CCBE. Wszyscy zabierający głos zwrócili uwagę na to, jak istotne w dzisiejszym świecie są zagadnienia będące przedmiotem konferencji, a w szczególności jak istotne jest niezależne i bezstronne monitorowanie delikatnej równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego a prawem obywateli do prywatności.

Konferencję podzielono na trzy główne panele tematyczne poprzedzone wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich RP dr Adama Bodnara, który mówił, m.in. o kwestiach dotyczących nadzoru nad państwowymi instrumentami monitoringu obywateli, konieczności powołania komisarzy ds. kontroli prywatności oraz wadze zachowania niezależności zawodów zaufania publicznego dla ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo obywateli do prywatności.

Pierwszy panel konferencji moderowany przez: Michele Lucheriniego ? przewodniczącego FBE, poświęcony był ?Europejskim wyzwaniom w ochronie danych osobowych?. Panel drugi ? ?Rządy i ograniczenia prywatności? ? prowadzony był przez Dominique Attias ? byłą wicedziekan izby adwokackiej w Paryżu. Ostatni panel ? ?Korzystanie i nadużycie korzystania z danych osobowych ? horyzontalna ochrona przed naruszeniem prawa do prywatności? ? poprowadził Julio Naveira ? przewodniczący rady adwokackiej Katalonii. Uczestnicy wydarzenia mogli również wymienić się doświadczeniami i nawiązać relacje z prawnikami z innych krajów Europy podczas uroczystej gali, która odbyła się drugiego dnia kongresu, po zakończeniu części konferencyjnej.

Ostatni dzień kongresu zakończył się Zgromadzeniem Generalnym FBE, podczas którego omawiano sprawy związane z działalnością tej organizacji i wysłuchano sprawozdania z działalności jej poszczególnych komisji. Delegaci izb członkowskich obradujący na Zgromadzeniu tradycyjnie już przyjęli uchwały dotyczące przestrzegania praw człowieka i innych spraw istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw podstawowych. Tym razem przyjęto aż osiem rezolucji, dotyczących różnych krajów. Jedna z nich odnosiła się do niezależności sądownictwa w Polsce.

? W ramach prelekcji i dyskusji omawiano zagadnienia dotyczące istotnej obecnie kwestii, jaką jest prawo do prywatności w erze cyfrowej. W trakcie spotkań komisji natomiast przygotowywano projekty wspólnych przedsięwzięć międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że całe spotkanie zakończyło się sukcesem ? o tegorocznym spotkaniu i współpracy z FBE mówi prof. Monika Całkiewicz, wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, która reprezentowała izbę warszawską podczas całego kongresu.

Za: www.oirpwarszawa.pl