Dobra marka potrzebuje dobrej wizualnej reprezentacji

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Po co nam rebranding?

Przez cały ubiegły rok świętowaliśmy jubileusz 40-lecia istnienia naszego zawodu. Wniosek, który wypływał ze wszystkich retrospekcji, podsumowań i analiz, brzmi: przeszliśmy olbrzymią ewolucję. Zbudowaliśmy największy, dobrze zarządzany i mimo wielkości sprawny samorząd, którego członkowie mają najszersze w naszym kraju możliwości wykonywania zawodu prawnika. Jesteśmy społecznością, wspólnotą, w pewnym sensie organizacją, która komunikuje zarówno do wewnątrz – do naszych koleżanek i kolegów – jak i na zewnątrz: do instytucji publicznych i społecznych, firm, klientów indywidualnych. Z biegiem czasu w naturalny sposób radcowie prawni stali się marką, za którą stoi określony katalog wartości i skojarzeń. A dobra marka potrzebuje dobrej wizualnej reprezentacji. Zwłaszcza teraz, gdy tak dynamicznie zmieniają się rynek usług prawnych, nasza rzeczywistość społeczno-gospodarcza i medialna, wobec przemian – specjalizacyjnych i demograficznych – samego samorządu. To jest wyzwanie, które po prostu musimy podjąć.

Ale przecież mamy eleganckie, rozpoznawalne logo.

Nie jestem wcale przekonany, że logo KIRP jest rozpoznawalne, a na pewno nie tak, jak być powinno. Wynika to z wielu przyczyn, jedną z nich jest pewna obiektywna – na poziomie graficznym – trudność w jego skutecznym eksponowaniu w różnych formach, miejscach i kontekstach. To zresztą naturalne, bo przecież powstało niemal 30 lat temu, w innych warunkach. Przede wszystkim natomiast musimy zrozumieć, że w tym całym przedsięwzięciu nie chodzi tylko o znak graficzny. Przed nami duża praca koncepcyjna, podczas której opracujemy strategię naszej marki, a właściwie marek – instytucjonalnej KIRP i środowiskowej, zawodowej marki radców prawnych. Musimy opracować katalog wartości i cech, które chcemy komunikować, sformułować przekaz, który będzie charakteryzował nas i nasze działania, a dopiero na końcu znaleźć odzwierciedlenie tego procesu i tych treści w znaku graficznym.

Jakie będą korzyści z nowego logo i procesu rebrandingu?

Główny benefit to kolejny etap profesjonalizacji samorządu na poziomie komunikacyjnym. Nowe logo będzie eksponowało treści związane z naszą marką, będzie nowocześniejsze, bardziej uniwersalne w prezentowaniu w różnych formatach, łatwiejsze w odbiorze wśród naszych interesariuszy. Z efektów tej pracy będziemy korzystać przez kolejne przynajmniej 20 lat. Swego stopnia gwarantem sukcesu w tym procesie jest wybór znakomitego partnera, z którym nawiązaliśmy współpracę po długim namyśle i konsultacjach. Wybrany zespół ma na swoim koncie spektakularne realizacje, które przetrwały próbę czasu. Pracujemy więc z najlepszymi na rynku kreatywnym nad najlepszym logo na rynku prawniczym.

Red.