Z zagranicy

0

Manifestacje po śmierci tureckiej prawniczki Ebru Timtik

Ebru Timtik, turecka prawniczka, obrończyni w procesach opozycjonistów kurdyjskich, która została skazana na 
13 lat więzienia za ? jak to określił turecki sąd ? ?przynależność do organizacji terrorystycznej?, zmarła w więzieniu po 238 dniach głodówki. Timtik działała w Stowarzyszeniu Prawników Współczesnych. W stosunku do tej organizacji turecki rząd skierował oskarżenia o powiązania z Rewolucyjną Partią i Frontem Wyzwolenia uznawaną przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

Ebru Timtik domagała się sprawiedliwego procesu. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia uniemożliwiającego odbywanie kary sąd w Stambule odmówił jej zwolnienia. Podobną decyzję podjął turecki trybunał konstytucyjny. Pogrzeb Ebru Timtik przerodził się w manifestację ludzi oburzonych działaniem tureckich władz.

Ostro zareagowała także Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W liście do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdo?ana zaapelowała, by podobny los nie spotkał także innego uwięzionego i głodującego prawnika Aytaça Ünsala. Postępowanie władz tureckich potępiły również turecka rada adwokacka oraz rzecznik Komisji Europejskiej.

W związku ze śmiercią Ebru Timtik oraz zagrożonym życiem Aytaça Ünsala Komisja Praw Człowieka KRRP wyraziła nadzieję, że to tragiczne wydarzenie przyczyni się do zmian 
w działaniu władz tureckich i do respektowania przez nie praworządności i praw człowieka w Turcji.

Na posiedzeniu Rady OIRP w Poznaniu 7 września uczczono minutą ciszy pamięć Ebru Timtik.

(M)

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 19 czerwca 2020 r. 
w sprawie tureckiego samorządu adwokackiego

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim.

Zmiany mają doprowadzić do otwarcia w największych miastach Turcji dodatkowych alternatywnych izb adwokackich oprócz obecnie działających, co wpłynie negatywnie na jedność samorządu prawników i spójność jego opinii oraz zwiększy wpływ organów władzy państwowej na niezależny samorząd adwokacki. Projektowane zmiany nie były konsultowane z izbami adwokackimi i są im arbitralnie narzucane.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwraca uwagę na wynikające ze standardów międzynarodowych (Podstawowe zasady dotyczące roli prawników przyjęte przez VIII Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i traktowania przestępców ? Hawana, Kuba, 27 sierpnia?7 września 1990 r.) prawne gwarancje funkcjonowania prawników, wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz wynikające z art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka prawo do rzetelnego procesu, które w konsekwencji projektowanych zmian legislacyjnych mogą być zagrożone.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje wsparcie członkom izb adwokackich w Turcji, sprzeciwiającym się wprowadzeniu nowego prawa, które wpłynie negatywnie na demokratyczną strukturę izb adwokackich, 
a w konsekwencji na ich niezależność. Jako członek międzynarodowej społeczności prawników nie akceptujemy zmian w prawie, które mogą wpłynąć na niezależność naszej profesji, zwłaszcza gdy stanowią one retorsje za realizację naszej misji zawodowej, którą jest także ochrona praw człowieka. N

Prezydium KRRP wyraziło poparcie dla listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników: Ilyi Saleiego i Maksima Znaka

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło decyzję o poparciu listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników: Ilyi Saleiego i Maksima Znaka, będącego wyrazem zaniepokojenia sytuacją na Białorusi i wezwaniem do uwolnienia zatrzymanych prawników. Dokument podpisało ponad 70 organizacji pozarządowych i prawniczych z ponad 20 krajów na świecie. 
Jednym z głównych inicjatorów akcji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/stanowisko-organizacji-pozarzadowych-i-prawniczych-ws-aresztowania-bialoruskich-adwokatow-2/. List mogą podpisywać również osoby indywidualne. n