Świętowanie jubileuszu 35-lecia samorządu przez radców prawnych seniorów

0

Radcowie prawni seniorzy niemal ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych świętowali jubileusz 35-lecia samorządu radców prawnych na ?Ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym radców prawnych seniorów pod nazwą ?Poznań i okolice? w dniach 19?23 lipca 2017 r., jako imprezie towarzyszącej obchodom 35-lecia samorządu radców prawnych, należącej do ?kalendarza wydarzeń w naszym samorządzie w 2017 r.

Program integracyjnego spotkania przebiegał Szlakiem Piastowskim oraz zwiedzaniem innych znamienitych obiektów Wielkopolski, znajdujących się w Poznaniu i pobliskiej okolicy. Była więc to podróż do korzeni naszego państwa i narodu i późniejszej historycznie naszej państwowości. Zwiedziliśmy z przewodnikami zabytki Poznania, Gniezna, Ostrowia Lednickiego, Biskupina, Kórnika i Rogalina.

Elementem nawiązującym do powyższego historycznego programu było świętowanie przez radców prawnych seniorów w dniu 21 lipca 2017 r. obchodów 35-lecia naszego samorządu. Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i dziekana Zbigniewa Tura do siedziby Izby, a w szczególności za zaproszenie uczestników spotkania integracyjnego na uroczystość ślubowania radców prawnych Izby Poznańskiej w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Było to dla radców prawnych seniorów niebywałym przeżyciem. Ślubowanie przebiegało w pięknej scenerii i oprawie i było okazją do wspomnień o własnym, przeważnie nie tak uroczystym wstępowaniu, do prestiżowego zawodu radcy prawnego. Kulminacją obchodów jubileuszowych było spotkanie radców prawnych seniorów na uroczystej kolacji z udziałem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na czele z prezesem Maciejem Bobrowiczem oraz wiceprezesami Zbigniewem Turem, Michałem Korwek, Ryszardem Ostrowskim, sekretarzem Elwirą Szurmińską-Kamińską, skarbnikiem Danutą Koszyk-Ciałowicz, członkami: Bazylim Zacharczuiem, Magdaleną Witkowską, Anną Ignaczak, Bartłomiejem Tkaczem, Bartoszem Opalińskim. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Prezydium Izby Poznańskiej.

Prezes Maciej Bobrowicz w wystąpieniu przedstawił osiągnięcia naszego samorządu w okresie 35-lecia działalności samorządu, nawiązał do obecnej sytuacji związanej z prowadzonymi zmianami w ?wymiarze sprawiedliwości? i dotyczącymi naszego samorządu, a następnie złożył życzenia wszystkim radcom prawnym seniorom z okazji jubileuszu.

Na zakończenie naszego spotkania integracyjnego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wieczorze autorskim, naszego kolegi Jerzego Koszewskiego z Izby białostockiej, który przedstawił nam niektóre wiersze, i piosenki z wydanej książki ?Nie-spełnione marzenia? oraz własne ciekawe przeżycia. Znajdują się w tej książce różne wiersze. O miłości, wspomnienia o kolegach z czasów okupacji i lat szkolnych, życzenia okolicznościowe, sympatyczne fraszki, o rodzinnym mieście Białymstoku (więcej na stronie internetowej KRRP w zakładce ?Dla seniorów?).

Radcowie prawni seniorzy, uczestnicy spotkania integracyjnego wyrażali zadowolenie, z faktu, że samorząd w programie swojej działalności ma na uwadze także zainteresowanie i opiekę nad członkami przebywającymi już na emeryturach.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim dziekanom i radom Okręgowych Izb Radców Prawnych za sponsoring, który umożliwił zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania integracyjnego radców prawnych seniorów połączonego z obchodami 35-lecia samorządu radców prawnych, a w szczególności dziekanowi i Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za zaproszenie i gościnę.