Egzamin próbny i zajęcia powtórzeniowe – wsparcie aplikantów przed egzaminem zawodowym

0
Fot. Canva

Krajowa Izba Radców Prawnych aktywnie włącza się w przygotowanie aplikantów radcowskich do egzaminu zawodowego. W tym roku po raz trzeci KIRP zorganizowała próbny egzamin radcowski. Wzięło w nim udział niemal 70% wszystkich uprawnionych, co jest potwierdzeniem, że jest to oczekiwane przez aplikantów przedsięwzięcie. Wsparcie KIRP dla aplikantów zdających wkrótce egzamin zawodowy na tym się jednak nie kończy. Pod koniec marca na platformie e-KIRP odbyły się konsultacje, które poprowadzili
doświadczeni wykładowcy, a w kwietniu trwają zajęcia powtórzeniowe.

Krajowa Izba Radców Prawnych nie tylko zmienia program aplikacji, dostosowując go do aktualnych wymagań i realiów rynku, lecz również dba o najwyższy poziom przygotowania aplikantów do egzaminu zawodowego. Jednym z projektów umożliwiających takie przygotowanie jest próbny egzamin radcowski, którego w tym roku odbyła się trzecia edycja.

Próbny egzamin daje aplikantom możliwość sprawdzenia stanu ich przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienia z jego charakterystyczną formą, a także sprawdzenia się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu trudności zadań oraz czasu potrzebnego na rozwiązanie zadania. Do udziału w tegorocznym próbnym egzaminie radcowskim uprawnieni byli wyłącznie aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2023 r.

Wysoka frekwencja na egzaminie próbnym

Egzamin próbny, podobnie jak egzamin państwowy, obejmował pięć części pisemnych i odbywał się przez cztery dni:

1 marca – zadanie z prawa karnego (czas trwania 360 min),
4 marca – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (czas trwania 360 min),
5 marca – zadanie z prawa gospodarczego (czas trwania 360 min),
6 marca – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (czas trwania 480 min).

Próbny egzamin został przeprowadzony na platformie szkoleniowej e-KIRP.

Zarówno w tym roku, jak i we wcześniejszych latach projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem aplikantów i tym samym potwierdził jego istotną rolę w procesie przygotowawczym do egzaminu zawodowego. Na próbny egzamin zapisało się niemal 70% wszystkich uprawnionych, a poszczególne egzaminy zdawało:

prawo karne – 716 aplikantów z 934 zarejestrowanych (76,7%);
prawo cywilne – 707 z 934 zarejestrowanych aplikantów (75,7%);
prawo gospodarcze – 698 z 933 zarejestrowanych aplikantów (74,8%);
prawo administracyjne – 663 z 922 zarejestrowanych aplikantów (71,9%);
Etyka, ZWZ – udział wzięło 605 z 922 zarejestrowanych aplikantów (65,6%).

Prace aplikantów były sprawdzane łącznie przez 125 osób z 18 okręgowych izb radców prawnych w całym kraju.

Konsultacje z ekspertami

Z kolei 22 marca, dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu próbnego, Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła zajęcia powtórkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego. Mogli w nich wziąć udział wszyscy aplikanci radcowscy, którzy zarejestrowali się do udziału w tegorocznym próbnym egzaminie.

Seria konsultacji została przeprowadzona na platformie szkoleniowej e-KIRP, w specjalnie przygotowanym module dla aplikantów radcowskich „Próbny Egzamin Radcowski 2024”. Konsultacje prowadzili doświadczeni wykładowcy i eksperci w dziedzinie prawa, recenzenci i autorzy zadań, z którymi aplikanci zmierzyli się na egzaminie próbnym.

To nie wszystko. od 8 do 19 kwietnia będą trwały zajęcia powtórzeniowe skierowane do aplikantów ze wszystkich OIRP, prowadzone przez doświadczonych wykładowców – praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach. 10 szkoleń odbędzie się również na platformie e-KIRP.

Dzięki takiemu przygotowaniu odbywający się w dniach 23–26 kwietnia egzamin zawodowy z pewnością będzie dużo łatwiejszym wyzwaniem.