Piotr Chrzczonowicz

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu; sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Toruniu (od 2013 r.) i przewodniczący tego sądu (od 2016 r.), przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP w Warszawie (od 2022 r.), członek Komisji Prawa Karnego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Brukseli, członek rady programowo-naukowej kwartalnika ?Probacja?. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, autor lub współautor ok. 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach polskiego, europejskiego i porównawczego prawa karnego, kryminologii i wiktymologii. Miłośnik literatury faktu, muzyki baroku, włoskich i hiszpańskich win oraz żeglarstwa sportowego.

NAJPOPULARNIEJSZE

WIADOMOŚCI